English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Krekovo lokalno središče za severozahodno ljubljansko urbano regijo

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje skupaj z Zavodom Medgeneracijsko središče Komenda izvaja projekt Krekovo lokalno središče za severozahodno Ljubljansko urbano regijo – KREKOVO SREDIŠČE. Projekt se bo izvajal v dveh fazah. Prva faza bo trajala od februarja 2018 do decembra 2018. Druga faza bo trajala od januarja 2019 do junija 2019. Projekt se izvaja v sklopu Lokalnih akcijskih skupin LAS Za mesto in vas. Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (podukrep 19.2).

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v RS

 

Namen projekta je povečati socialno vključenost vseh prebivalcev v lokalno okolje, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in kakovostnega aktivnega staranja ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin (stari). Namen je zagotavljanje kakovostnega življenja, osebne in socialne varnosti, rasti in zdravega razvoja otrok in mladostnikov, spoštovanje različnosti in oblikovanje vključujoče družbe ter povečati pestrost in izboljšati kakovost storitev za ranljive skupin. Projekt je namenjen prebivalcem naselji Komenda, Mengeš, Moste, Trzin, Vodice.

Cilj projekta je spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in kakovostnega aktivnega staranja. Starejši bodo vključeni v skupinah za kakovostno staranje, kjer jih bodo prostovoljci z rednimi tedenskimi srečanji spodbujali k aktivnemu, kakovostnemu in zdravemu staranju, širili njihovo socialno mrežo, krepili lokalno identiteto in preprečevali osamljenost starejših ljudi. Osamljenost starejših bomo preprečevali tudi v individualnih družabniških odnosih s prostovoljci.  Posredno bomo izboljšali oskrbo starejših ljudi v okviru tečaja za družinske oskrbovalce. Cilj projekta je tudi pomoč mladim družinam brez socialne mreže v lokalnem okolju, katerih je v vključenih naseljih veliko zaradi priseljevanja. To bomo dosegli z aktivnostjo babi servis in aktivnostjo delavnice za družine.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje