English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Predavanje PPP za 3: Izobraževanje starejših za dejavno starost

Objavljeno v oddelku gerontologija, datum dogodka: 2.6.2009 17:00:00
predavala je Alijana Šantej na Inštitutu Antona Trstenjaka

Alijana Šantej je 2. junija 2009 imela predavanje z naslovom »Izobraževanje starejših za dejavno starost«, v katerem je predstavila delovanje in dejavnosti Univerze za tretje življenjsko obdobje. Menila je, da predsodki o učenju v poznih letih ne držijo: starejši so dobri učenci, ker znanje povezujejo s svojimi bogatimi izkušnjami. Zaradi nenehnih sprememb v družbi ima pomembno vlogo vseživljenjsko izobraževanje.

Izobraževanje starejših ima številne pozitivne učinke: pripomore k osebnostni rasti, večji samozavesti, boljši samopodobi, izboljšanju medčloveških odnosov, k širjenju socialnih vezi; omogoča dostop do informacij, znanja, vključevanje v prostovoljsko delo ipd.

Začetki Univerze za tretje življenjsko obdobje segajo v leto 1984, ko je profesorica Dušana Findeisen uvedla študijski krožek za starejše iz francoskega jezika. Univerza je bila ustanovljena leta 1986 v okviru Andragoškega društva Slovenije in Filozofske fakultete v Ljubljani. Danes združuje 39 univerz po Sloveniji in ima skupno prek 12.000 slušateljev. V študijskem letu 2008/09 je na ljubljanski univerzi delovalo 291 študijskih skupin (vodijo jih mentorji), ki se jih je udeležilo 4746 slušateljev – med njimi je bilo 89% žensk in 11% moških. Največje zanimanje med slušatelji je bilo za umetnostno zgodovino, angleški jezik in računalništvo. Druge dejavnosti Univerze so: izobraževanje za mentorje starejšim, nudenje možnosti praktičnega izobraževanja študentom rednih fakultet, organizacija javnih razstav, javne kampanje ipd. Je informacijsko-dokumentacijski center za področje izobraževanja in dejavne starosti. Organizira tudi projekte prostovoljskega dela, med drugim prostovoljstvo na Onkološkem inštitutu, krožek Umetnost pripovedovanja in mediatorje v kulturi. Z drugimi ustanovami sodeluje na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje