English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Osvežitveni tečaj za prostovoljce 2015

Objavljeno v oddelku gerontologija, datum dogodka: 12.11.2015
Terme Dobrna
Osvežitveni tečaj je potekal med 12. in 14. novembrom v Dobrni, prisotnih je bilo 43 prostovoljcev.

Inštitut Antona Trstenjaka uvaja programe na področju aktivnega staranja, katerega vodilo je Delam, kar zmorem in kar je smiselno. Na tečaju sta bila podrobno predstavljena širiteljska programa Bralne skupine in Starajmo se trezno. V skupinah je mogoče izvajati številne dejavnosti (pogovor, telovadbo, petje, urjenje spomina idr.), branje pa predstavlja eno pomembnejših sestavin.

Izpostavili smo intervizijske skupine, saj napredujejo tiste skupine, ki imajo dobra intervizijska srečanja, na katerih lahko člani pridobijo novo znanje. Organizatorji mreže so se pogovorili o vodenju intervizijskih skupin, voditelji medgeneracijskih skupin pa o potrebah prostovoljcev. Soglasno smo sklenili, da so značilnosti kakovostne intervizijske skupine naslednje: redno obiskovanje, spoštovanje drugih mnenj in dogovorov, izmenjava osebnih izkušenj, zaupanje, odkritost, razreševanje dilem, delovanje navzven kot celota, poslušanje in izobraževanje. Dobro je, da za intervizijo izbiramo pozitivne teme, na primer sreča, pogum itn.

Skupina

Na tečaju smo poudarili, da se rodovitnost v tretjem življenjskem obdobju kaže predvsem kot povezanost in integriteta, kar lahko uresničujemo tudi v skupinah. Spoznali smo skupino Snežinke, ki jo vodita Klemen Jerinc in Marjeta Tololeski ter deluje že 15 let. Njihova tedenska srečanja potekajo tako, da se najprej pogovorijo, kako so in kaj so počeli prejšnji teden, nato telovadijo, pojejo in urijo spomin ter na koncu zapojejo svojo himno. Skupina je varno območje za iskrenost, zaupanje, povezanost in prijateljstvo.

Ustavili smo se tudi pri metodiki vodenja skupine. Izpostavili smo vlogo voditelja, ki deluje po načelu, da smo vsi učitelji in vsi učenci. Voditelj je pomembna vez med okoljem in skupino.

Slovesen trenutek na tečaju je nastopil, ko je Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda predalo vodstvo Zveze Medgeneracijskemu društvu za kakovostno starost Vrhnika.

Na tečaju se nismo samo izobraževali, temveč smo sončno vreme izkoristili tudi za telovadbo, pohodništvo, plavanje idr. V prostem času smo se tudi družili in krepili prijateljske medsebojne vezi. Na kulturnem večeru je ob našem druženju etnolog Drago Korade predstavil svojo knjigo o prešah in nas nasmejal s šaljivima zgodbama.

Sprehod

Na koncu osvežitvenega tečaja smo se dogovorili, da bo Inštitut na koncu januarja ali v začetku februarja 2016 organiziral tridnevno izobraževanje o programu Starajmo se trezno. Naslednje leto bo osvežitveni seminar namenjen skupinskemu družabništvu.

 

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje