English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

T.A.A.F.E. - Naproti starosti prijaznim skupnostim na področju Alp

 

Projekt TAAFE (naproti starosti prijazni skupnosti na območju Alp), ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj prek programa Interreg Alpine Space, povezuje pet lokalnih skupnosti v alpskem prostoru, ki so svoje aktivnosti usmerile v starostno prijazno skupnost. Navdih za projekt prihaja iz globalnega gibanja Starosti prijazna mesta in skupnosti, ki ga je začela Svetovna zdravstvena organizacija (SZO).

 

Koncept starosti prijaznih skupnosti predlaga devet področij, ki se jih je potrebno lotiti z uvajanjem konkretnih ukrepov: zunanji prostori in zgradbe, prevoz, stanovanja oz. bivalni pogoji, udeležba v družbi, spoštovanje in socialna vključenost, državljanska udeležba in zaposlovanje, komunikacija in informacije, podpora skupnosti in zdravstvene storitve in varnost.
Navedena starosti prijazna področja model TAAFE uvaja v lokalnih okoljih s participativnim, konkretnim in sistematičnim pristopom, ki temelji na aktivni udeležbi starejših in s katerim bodo ugotovili, katera področja predstavljajo izziv na lokalni ravni. V skladu s tem bodo načrtovali in uvajali rešitve.
Ključna elementa v vsaki pilotni lokalni skupnosti sta:
1.) lokalna trojka, ki ga sestavljajo starejša oseba, metodološki povezovalec in predstavnik občine (zaposleni v občinski upravi), ter
2.) lokalna akcijska skupina (LAS), raziskovalno-svetovalna delovna skupina, ki podpira trojko pri zbiranju informacij in določanju strateških ciljev in posebnih prednostnih nalog.
Zaradi pandemije covida-19 in njenih omejitev (fizična in socialna distanca, starejši ljudje pa so najbolj ranljiva skupina) je bilo treba razvoj modela prilagoditi. Proces razvoja modela se je upočasnil; postopoma ga prilagajamo glede na upoštevanje novih okoliščin in uvajamo nove pristope; osebno komunikacijo med lokalnimi predstavniki so dokaj uspešno nadomestila spletna orodja – videokonference. Preko teh so lokalne trojke nadaljevale z delom in ocenjevale lokalne potrebe starejših, ob tem pa so seveda še posebej pazile, da se je upošteval vsak glas, vsak posameznik.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje