English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Mednarodne delavnice so bistveni del usposabljanja lokalnih trojk

Objavljeno v oddelku splošne novice, datum dogodka:

Za uresničitev modela TAAFE smo predvideli organizacijo in izvedbo serije petih mednarodnih delavnic za metodološke povezovalce, starejše osebe in zaposlene v občini, ki sestavljajo lokalno trojko, z udeležbo vseh sodelujočih držav. Pandemija covida-19 je načrte prekrižala: razen prve delavnice pozimi 2020 na Dunaju smo srečanja preselili na splet in delavnice so postale virtualne. Delavnice so bistveni del projekta TAAFE, saj redna srečanja, izmenjava znanja in razvoj dobrih odnosov med člani trojk iz različnih držav krepijo zaupanje, kar je ključni element za ustvarjanje "učeče skupnosti".

 

V 15 mesecih projekta organiziramo pet mednarodnih delavnic za metodološke povezovalce, starejše ljudi in zaposlene v lokalni upravi.

  • Na prvi delavnici  na Dunaju (Avstrija) je bila predstavljena prva različica modela TAAFE in metodološki povezovalci ter zaposleni v občinski upravi so bili informirani o prvih korakih: kako vzpostaviti trojko in začeti z delom na lokalni ravni. Ti koraki so: iskanje predstavnika starejših ljudi, ki se bo pridružil trojki, pregled stanja obstoječih storitev in položaja starejših na lokalni ravni, raziskovanje potencialnih zainteresiranih za sodelovanje s trojko v prihodnosti v okviru lokalne akcijske skupine (LAS).
  • Druga delavnica, tokrat virtualna, ki naj bi jo gostili v Ljubljani, je bila posvečena ocenjevanju potreb, s poudarkom na ustreznih metodah pri vprašanju: "Kaj je v naši občini starostno prijazno in kaj še ni?" Predstavljeni so bili intervjuji in diskusijske skupine. V ta namen je bila pripravljena posebna knjižica, ki je izšla v vseh jezikih partnerskih držav.
  • Na tretji, tudi virtualni delavnici (prvotno načrtovana za Grenoble v Franciji) smo razpravljali o prilagoditvah zaradi pandemije, npr. kako izvajati ocenjevanje potreb: alternativne metode so s pomočjo telefona, IKT itd.  Ta delavnica je predstavila tudi način prepoznavanja in izbire prednostnih nalog v sodelujočih državah v odnosu med trojko in LAS-om. Posebna pozornost je bila namenjena odnosom med sodelujočimi v procesu TAAFE na lokalni ravni.
  • Na četrti, prav tako virtualni delavnici, ki so jo gostili kolegi v Tübingenu, Nemčija, so se trojke usposobile za podporo izvajanju prednostnih nalog, ki so jih skupaj izbrali po tretji delavnici. Posebna pozornost bo namenjena kontinuiteti participativnega procesa, z namenom, da izbrana prednostna naloga in njeno izvajanje resnično zadeva in vključuje starejše ljudi.
  • Na peti delavnici, ki jo bodo gostili avstrijski partnerji v Feldbachu, Avstrija, bodo prikazani model in orodja, ki smo jih razvili v procesu TAAFE ter predstavili dosežke in opravljeno delo na lokalni ravni v posameznih državah. Za doseganje trajnosti na lokalni ravni bomo trojke spodbujali k novemu ciklu ocene potreb, izbire prednostnih nalog in izvajanja konkretnih ukrepov.

 

Če želite izvedeti več o delovanju trojke in izvajanju korakov v vašem lokalnem okolju, obiščite spletno stran na  https://alpine-space.eu/projects/taafe/en/consortium/partner-08 ali pa stopite v stik z lokalnim koordinatorico Lejo Žakelj na občini Žiri.

If you want to learn more about how TRIO implemented already delivered steps in your local environment, please go to (local TAAFE site) / feel free to contact (local facilitator contact).

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje