English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Človek se stara vse življenje. Stara se na tri načine: 1. kronološko je vsako leto starejši, 2. funkcionalno staranje občuti, ko mu v poznejši starosti pešajo sposobnosti za opravljanje vsakdanjih opravil, kar pa lahko z zdravim življenjem zelo upočasni; 3. popolnoma od njega pa je odvisno doživljajsko staranje: kako doživlja in sprejema svojo starost.

Stara se družba. Med leti 1980 in 2060 se v slovenskem in drugih evropskih narodih naglo veča delež starega prebivalstva, delež mladih ljudi pa se zmanjšuje.

Inštitut Antona Trstenjaka je slovenska nacionalna znanstvena ustanova za gerontologijo – vedo, ki se posveča staranju in starosti (grško: géron – star, prileten, siv; starec, starček, in lógos – govorjenje, beseda, pogovor, govorica). Študijsko spremlja gerontološka spoznanja in rešitve po svetu, raziskuje domače probleme in vire za njihovo reševanje, z razvojnimi programi snuje sodobne rešitve in jih uvaja na terenu. Posebej se posveča psihosocialnim, zdravstvenim, poklicnim in okoljskim vidikom gerontologije. Spoznanja in izkušnje publicira v edini slovenski gerontološki reviji Kakovostna starost.

več »

Aktualne vsebine

 

Hrpelje - KozinaObčina obsega 39 naselij, ki pokrivajo 195 km2 s 4 400 prebivalcev. Osnovna naloga te občine je zagotoviti ugodne pogoje za splošno korist svojih prebivalcev z ustvarjanjem pogojev, s katerimi bodo imeli vsi enako možnost dostopa do javne blaginje, kakovostnega življenja in polnega sodelovanja v življenju občine. Občina se prizadeva za trajnostni razvoj, ki bo v skladu z načeli demokracije, enakosti spolov, solidarnosti, pravne države in temeljnih človekovih pravic podpirala stalno izboljševanje življenjskih razmer in blaginje za sedanjega in prihodnje generacije. Zato je treba spodbujati dinamično gospodarstvo, polno zaposlenost in izobraževanje, zdravstveno varstvo, socialno in teritorialno kohezijo ter varstvo okolja v mirnem in varnem svetu, ki spoštuje kulturne razlike. Ključni cilji strategije so varstvo okolja, socialna enakost in kohezija, gospodarska blaginja in izpolnjevanje mednarodnih dolžnosti. Naša občina je razpršena, redko poseljena inz  neugodno starostno strukturo glede na slovensko povprečje, kar pomeni, da številni starejši ljudje živijo v oddaljenih vasicah.

Dnevni center, ki je začel delovati leta 2017 s projektom STAR (Interreg V-A SI-HR, www.projekt-star.eu), omogoča starejšim socialnim stikom in večjo kakovost vsakdanjega življenja. Projekt STAR obravnava skupne izzive staranja čezmejnega prebivalstva; neenaka dostopnost kakovostnih socialnih storitev; nizka raven učinkovitosti in neizkoriščeni potencial za čezmejno sodelovanje institucij socialnega varstva. Projekt postavlja inovativen integrirani sistem deinstitucionalizirane dolgotrajne oskrbe na različnih ravneh v skladu s sodobnimi smernicami. Dnevni center je usmerjen v uporabnike in se osredotoča na njihove potrebe in želje. Sistem, ki ga ta projekt vzpostavlja, vključuje vse interesne skupine na tem področju, kot so socialni skrbniki, vključeni v dolgotrajno oskrbo, lokalno upravo in na koncu starejše ljudi, ki bodo imeli možnost, da ostanejo v domačem okolju čim dlje, kot tudi za vključevanje v družabne dogodke in s tem tudi za izboljšanje njihove kakovosti življenja.


Naš glavni cilj je zgraditi dom za starejše, ohraniti koristi, ki smo jih pridobili s projektom STAR, in spodbujati druženje med generacijami.


 Spletna stran občine:  http://www.hrpelje-kozina.si/

 

 

Radlje ob Dravi

 

Občina Radlje ob Dravi je v letu 2014 prejela naziv Starosti prijazna Občina Radlje ob Dravi. Županov svet, katerega je ustanovila, je pomagal pripraviti Strategijo – razvojni načrt za obdobje 2014 – 2020, za projekt »Starosti prijazna občina«.

PRAKTIČNI PRIKAZ NEGE

Tukaj si lahko ogledate praktični prikaz nege. Za slovenski prevod in podnapise na spletni strani najprej pritisnite gumb 'slovenščina'.

 

Priročnik Strajmo se trezno!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priročnik je namenjen članom medgeneracijskih skupin za kakovostno staranje, ko delajo po širiteljskem programu Starajmo se trezno. Vsebuje učne vsebine srečanj (22 tem) ter vodilo za srečanja skupine (23 srečanj). Srečanja so posvečena različnim temam od dejavnega in aktivnega staranja, smiselnega dela, sožitja do preprečevanja različnih vrst zasvojenosti ter skrbi zase in za svoje zdravje.

Ko ostareli starši potrebujejo vašo pomoč

Prispevek o družinskih oskrbovalcih, objavljen v soboto, 11. 1. 2014, v časopisu Žurnal24 (str. 40 in 41).

Klik na prispevek!

Starosti prijazna Ljubljana

Kliknite na sliko za prenos znanstvene monografije Starosti prijazna Ljubljana v pdf obliki.

Starosti prijazna Ljubljana

Bojan Accetto

Accetto
© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje