English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Človek ima telesne, duševne, duhovne, socialne, razvojne in bivanjske potrebe, ki ga energetsko poganjajo, da se zdravo razvija. Pri tem je odločilna njegova osebna zavest, ki ga usmerja. Uživanje omamnih snovi (alkohol, mamila …) tako spremeni delovanje možganov in zavest, da človek ne more smiselno usmerjati zadovoljevanja svojih potreb. Podobno se zgodi, če se predaja nesmiselnemu vedenju (igralništvo) ali doživljanju (fanatizem).

DružinaMedgeneracijska povezanostMedgeneracijsko druženje

Ponavljanje vsega tega ustvari v možganih po kemični in fiziološki poti novo potrebo, od katere je človek bolezensko odvisen. Zato se naša opredelitev glasi: zasvojenost je umetna škodljiva potreba po omamni snovi, omamnem doživljanju ali vedenju (Ramovš J.). Bistveni vidik zasvojenosti je omamno oženje in plitvenje zavesti, kar se kaže v razvojnem zaostajanju za svojimi zmožnostmi in v poškodbah na drugih področjih; najbolj vidno na sožitju z bližnjimi. Človeka omamlja tudi pretiravanje v zadovoljevanju različnih potreb, npr. prenajedanje, odklanjanje jedi in druge motnje hranjenja, zlasti pa nezmerno predajanju potrebi po imetju in oblasti.

Inštitut Antona Trstenjaka se posveča raziskovanju omamljanja in zasvojenosti v okviru celostne antropologije, terapiji in preventivi pa v okviru razvijanja praktičnih antropohigienskih metod za kakovostno življenje in sožitje.

več »

Aktualne vsebine

V priponkah lahko najdete materiale za prostovoljce, svetovalne delavce, učitelje, starše in učence.

Vsakdanje izkušnje v šolah, javnosti in v družinah, prav tako pa tudi znanstvene raziskave kažejo, da se mladi omamljajo. Ta pojav se čedalje bolj stopnjuje in dogaja v čedalje zgodnejših letih razvoja. Daleč najpogostejše je omamljanje mladih z alkoholom, nedovoljene droge se mnogokrat nacepijo na že utirjeno pitje alkohola.

Raziskava Škodljiva raba alkohola med mladimi je potekala na Inštitutu Antona Trstenjaka od oktobra 2003 do septembra 2005 v okviru raziskovalnega programa CRP. financerja sta bila Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Nosilca raziskave sta bila mag. Ksenija Ramovš in dr. Jože Ramovš.

Inštitut Antona Trstenjaka je bil nosilec in izvajalec raziskovalnega projekta Varovalni dejavniki pred zlorabo alkohola med mladimi. Projekt je potekal dve leti, od septembra 2008 do avgusta 2010 v okviru raziskovalnega  programoma CRP. Financerja sta bila Agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za zdravje RS.

Raziskava je izhajala iz spoznanj predhodne Škodljiva raba alkohola med mladimi (2005). Nosilca ene in druge, prof. dr. Jože Ramovš in mag. Ksenija Ramovš imata več kot tri desetletja preventivne, kurativne, raziskovalne in pedagoške prakse na področju alkoholizma  ter drugih zasvojenosti in omam.

Svetovalnica za ljudi v stiski zaradi zlorabe alkohola deluje v oviru Inštituta Antona Trstenjaka.

Preventivne delavnice za osnovne šole

Celoviti materiali s priročniki, navodili in delovnimi listi za prostovoljce, svetovalne delavce, učitelje, starše in učence so vam brezplačno na voljo na strani projekta Lepo je živet'.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje