English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Inštitut Antona Trstenjaka

Resljeva 11
p.p. 4443
1001 Ljubljana

tel.: +386 1 433 93 01
fax: + 386 1 433 93 01

Novice in obvestila


Koordinatorji in bodoči voditelji skupin vseh partnerskih organizacij se bomo med 03/02/2016 in 06/02/2016 srečali v češkem mestu Brno.


Srečanje bo v prvi vrsti namenjeno ovrednotenju do sedaj izvedenih aktivnosti ter iskanju možnosti za izboljšavo dejavnosti in gradiv. Poseben poudarek bo na tečajih, ki v zadnjih nekaj mesecih potekajo v posameznih partnerskih državah. Hkrati bo na srečanju dobra priložnost, da si partnerji med seboj izmenjamo izkušnje in rezultate, ki smo jih pridobili z vodenjem delavnic. Na srečanju se bomo tudi pogovarjali o naslednjem mednarodnem srečanju projekta »SEAM«, ki bo pomladi 2016 v Sloveniji združilo 35 odraslih tečajnikov iz 7 partnerskih držav, 7 voditeljev in koordinatorja.  

 

“SEAM: Socialno izobraževanje odraslih s pomočjo mobilnost” je dvoletno strateško partnerstvo na mednarodni ravni. Projekt koordinira Asociación Gantalcalá (Spain), pomagajo ji Innovative Community Centres Association (Bulgaria), Diecezni charita Brno (Czech Republic), Passaggi onlus (Italy), Latvian Adult Education Association (Latvia), Municipio de Amarante (Portugal) ter naš Inštitut. Projekt je financiran preko programa Erasmus+ Europske komisije, Key Action 2.

 

Če bi radi sledili novicam projekta, se lahko prijavite na novice ali obiščete spletno stran www.seamproject.eu ali pa se obrnete na nas.

 

 

Božični prazniki naj vam rinesejo čas za tkanje medsebojne povezanosti, da prijetne dlani in tople besede prinesejo notranji mir!

V novem letu 2016 vam želimo moč za nove smiselne korake!


Voščilnica

 

 

Nasilje nad starejšimi je bodisi telesno, besedno, psihično, ekonomsko nasilje ali zanemarjanje potreb starejših v onemoglosti, predstavlja pereč zdravstveni, socialni in splošen družbeni problem. Podatki iz slovenske reprezentativne raziskave: Raziskava o potrebah, zmožnostih in stališčih prebivalcev Slovenije, ki so stari 50 let in ve, kažejo, da je nasilja v Sloveniji deležnih skoraj 60.000 starejših ljudi, od katerih je več žensk. Nasilje nad starejšimi se odvija v domovih za starejše občane in drugih ustanovah, na ulici, največ pa ga je v domačem okolju.

Nasilje preprečuje zlasti pomoč svojcem in drugim oskrbovalcem, ki skrbijo za stare ljudi v domačem okolju. Svojci in drugi oskrbovalci namreč velikokrat nehote (zaradi preutrujenosti, preobremenjenosti, socialnih stisk, neznanja itd.) povzročijo največ nasilja v domačem okolju, lahko pa ga tudi najučinkoviteje preprečijo. Zaradi tega stroka vidi rešitev v usposabljanju in razbremenitvi svojcev in drugih oskrbovalcev. Ker je nasilje in posledice nasilja pri starih ljudeh zelo težko odkrivati in odpravljati, je pomembno razvijati ciljne programe z varovalnimi dejavniki za preprečevanje le-tega.

 

PREVENTIVEN PROGRAM STARANJE BREZ NASILJA

 

Program je namenjen je zmanjševanju nasilja nad krhkimi starejšimi ljudmi predvsem v njihovem domačem okolju, kjer so mu najbolj izpostavljeni. Namen programa je povečati občutljivost za nasilje, informirati javnost o nasilju nad starejšimi, razvijati zagovorništvo na tem področju in zagotavljati individualno svetovalnico za ljudi s področja. Namenjen je starejšim prebivalcem lokalne skupnosti in prebivalcem, ki imajo v družini starejšega človeka, saj so po raziskavah sodeč najbolj ogroženi za nasilje tisti, ki so odvisni od domače oskrbe, imajo majhno socialno mrežo in večje tveganje za revščino.

 

SVETOVANJE


Starejšim nudimo podporo in pogovor z zaupno osebo, informacije o oblikah pomoči in stik z drugimi organizacijami ter inštitucijami. Starejšim so na voljo strokovnjaki pravne, psihološke in socialne stroke, ki uspešno delajo v praksi s področja večanja varnosti starejših.

Če ste starejši in si želite varnega staranja brez nasilja ali ste že doživeli nasilje, nam prosim pišite, nas obiščite ali pokličite.

 

Delavnica


DELAVNICE ZA VEČANJE VARNOSTI STAREJŠIH


V različnih slovenskih občinah izvajamo preventivne delavnice Staranje brez nasilja s sledečimi vsebinami: doživljanje starejšega človeka in komunikacija, ko so odnosi  težavni, skrb za varnost izven doma, zagovorništvo in pravni vidiki varnosti starejših, trening praktičnih veščin za povečanje varnosti starejših. Program sofinancira MDDSZ, udeležba v programu pa je za uporabnike brezplačna.

 

Prvo srečanje delavnice Staranje brez nasilja bo v Ljubljani potekalo v prostorih Inštituta Antona Trstenjaka 8. decembra 2015, od 9. do 12. ure. Prijave sprejemamo na Inštitutu.


Veseli bomo vaše udeležbe!

 

 

 

V letu 2015 nadaljujemo z izvajanjem preventivnih programov za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje.

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgenracijsko sožitje nadaljuje z izvajanjem programa»Starajmo se trezno!«, ki ga sofinancirata Ministrstvo za zdravje RS in Mestna občina Ljubljana. Naprej se izvajata tudi programa: »Lepo je živet - preventiva pitja mladih« in »Preprečevanje padcev med starejšimi«, ki ju sofinancira Mestna občina Ljubljana. Nadaljujemo tudi z izvajanjem programa »Mreža medgeneracijskih programov za kakovostno staranje«, ki ga sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestna občina Ljubljana in druge lokalne skupnosti.

 

 

Rezultat iskanja slik za mestna občina ljubljana logo

Logo

 Rezultat iskanja slik za ministrstvo za zdravje logo

 

 

 

 

 

Z jesenjo smo začeli z novo bralno skupino, ki se srečuje vsako sredo v popoldanskem terminu od 14.30 do 16.00 ure.


Na srečanjih se pogovarjamo o izbranih knjigah in bralnih utrinkih. Lepo vabljeni vsi, ki se radi dužite in vas branje zanima. Povabite tudi svoje znance in prijatelje.

 

Prijavite se  in dobite dodatne informacije na Inštitutu Antona Trstenjaka (telefon: 01 433 93 01).

 

vse novice »

Pretekli dogodki

Jeseni 2015 je Inštitut Antona Trstenjaka izvedel tri tečaje za družinske oskrbovalce.

Dva tečaja sta se odvijala v Ljubljani, v prostorih Inštituta. Pottekala sta ob torkih dopoldne in ob četrtkih popoldne, redno se je obeh tečajev udeleževalo okrog 40 ljudi. Tečajniki srečanja nadaljujejo v klubu svojcev, ki se je začel v decembru.

V Kočevju je tečaj potekal ob sredah popoldne v prostorih Občine Kočevje. Tečaja se je redno udeleževalo slabih 20 ljudi. Pri izobraževanju sta zelo dejavno sodelovali patronažna medicinska sestra Francka Rupnik in fizioterapevtka Ivanka Bižal, ki bo tudi vodila klub svojcev.

 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje ter njun posvetovalni Odbor za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje so v sredo, 18. 11. 2015, organizirali tiskovno konferenco ob izidu slovenskega prevoda Ciceronove knjige Pogovori o starosti (Cato maior de senectute).

Tiskovna konferenco je otvoril predsednik SAZU akad. prof. dr. Tadej Bajd, v nadaljevanju pa so spregovorili še urednik knjige prof. dr. Jože Ramovš, avtor spremne študije akad. prof. dr. Kajetan Gantar, prevajalka Vida Pust Škrgulja, znanstvena recenzenta knjige akad. prof. dr. Boštjan Žekš in dr. David Movrin.

Tiskovna konferenca je bila dobro obiskana, prispevki o konferenci in o knjigi Pogovori o starosti pa bodo objavljeni v številnih slovenskih medijih.

 

 
Osvežitveni tečaj je potekal med 12. in 14. novembrom v Dobrni, prisotnih je bilo 43 prostovoljcev.

Inštitut Antona Trstenjaka uvaja programe na področju aktivnega staranja, katerega vodilo je Delam, kar zmorem in kar je smiselno. Na tečaju sta bila podrobno predstavljena širiteljska programa Bralne skupine in Starajmo se trezno. V skupinah je mogoče izvajati številne dejavnosti (pogovor, telovadbo, petje, urjenje spomina idr.), branje pa predstavlja eno pomembnejših sestavin.

vsi dogodki »

Pogovori o starosti - Cato maior de senectute

De senectute

Nakup knjige→

Tiskovna konferenca →

Mreža medgeneracijskih programov za kakovostno staranje

Mrežo sofinancira

Logo

Več informacij →

Anton trstenjak

Anton Trstenjak

Človek vse življenje šele postaja to, kar je - osebnost.
(Anton Trstenjak)

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje