English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Inštitut Antona Trstenjaka

Resljeva 11
p.p. 4443
1001 Ljubljana

tel.: +386 1 433 93 01
fax: + 386 1 433 93 01

Novice in obvestila

Predstavniki partnerskih organizacij projekta SEAM smo se zbrali na srečanju, ki se je odvijalo med 8.4.2015 in 11.4.2015 v Logroñu (La Rioja, Španija). Na srečanju smo uradno začeli z že prej predstavljenim projektom in njegovimi dejavnostmi.

Predstavniki sedmih držav, vključenih v project SEAM, smo se udeležili svojega prvega mednarodnega srečanja, ki se je odvijalo v španskem mestu Logroño, z dvema pomembnejšima namenoma:

  • Partnerske organizacije smo imele priložnost, da bolje spoznamo druge projektne udeležence. K temu je prispevalo odprto vzdušje, v kateremo smo imeli predstavniki vseh organizacij možnost predstaviti sebe, svojo organizacijo, svoje redne programe, dejavnosti, primere dobrih praks na področju dela s starejšimi, metologijo usposabljanja in drugo. Prispevki so bili zelo zanimivi in delo partnerjev navdušujoče, vendar vam bomo več o tem napisali tekom projekta.
  • Sestanek pa je služil tudi temu, da smo začtrali naslednje korake projekta in da smo se partnerji dogovorili o logističnih zadevah, ki se bodo pojavljale skozi celoten project. V sklopu projekta bo v vsaki državi organizirana skupina ljudi starejših od 50. let. Namen skupine bo izmenjava dobrih praks, učenje za medkulturni dialog z učenjem osnov angleščine in povezovanje s skupinami v drugih državah včlanjenih v projekt (Bolgarija, Češka republika, Italija, Latvija, Portugalska in Španija).

"SEAM: Socialna izobraževanje za odrasle s pomočjo mobilnosti" je dvoletno strateško povezovanje na mednarodni ravni, ki ga koordinira Asociacion Gantalcala (Španija) s podporo Innovative Community Centres Association (Bulgaria), Diecezni charita Brno (Republika Češka), Passaggi onlus (Italija), Latvia Adult Education Association (Latvia), Municipio de Amarante (Portugalska) in Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (Slovenija). Program je podprl Erazmus + progam Evropske komisije. Cilj projekta pa je združiti organizacije različnih področji z namenom skupnega dela in izmenjave dobrih praks na področju socialne vključenosti starejših ter pridobivanja novih kulturnih in/ali jezikovnih veščin preko formalnega in neformalnega učenja.

Če bi radi izvedeli še kaj več, se lahko naročite na projektne novice na spletni strani: www.seamproject.eu ali pa si ogledate Facebook stran:  https://www.facebook.com/pages/SEAM-project/811907695530252?fref=ts.

"SEAM: Socialna izobraževanje za odrasle s pomočjo mobilnosti" je dvoletno strateško povezovanje na mednarodni ravni, ki ga koordinira Asociacion Gantalcala (Španija) s podporo Innovative Community Centres Association (Bulgaria), Diecezni charita Brno (Republika Češka), Passaggi onlus (Italija), Latvia Adult Education Association (Latvia), Municipio de Amarante (Portugalska) in Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (Slovenija).

Program je podprl Erazmus + progam Evropske komisije. Cilj projekta pa je združiti organizacije različnih področji z namenom skupnega dela in izmenjave dobrih praks na področju socialne vključenosti starejših ter pridobivanja novih kulturnih in/ali jezikovnih veščin preko formalnega in neformalnega učenja. Tekom izvedbe programa bodo posamezni partnerji iz omenjenih držav skupaj organizirali in vodili različne aktivnosti, kot so:Koordinacija sestankov projektnih partnerjev držav z namenom spoznavanja dobrih praks in lokalnih projektov, povezanih z medkulturno in/ali socialno izobrazbo starejših;

  • Oblikovanje, ustvarjanje, testiranje in objavljanje različne priročnikov za organizacije, ki upravljajo lokalne projekte za starejše; oblikovanje sistema za pošiljanje in gostovanje starejših z drugih držav preko sodelovanja in prostovoljskih projektov;
  • Mednarodno učenje aktivnosti, kot so treningi za starejše širitelje;
  • Transnacionalne aktivnosti za starejše, v smislu promocije njihove mobilnosti kot učnega pripomočka;
  • Lokalne aktivnosti za učence in učitelje, ki delajo na področju dela s starejšimi, s poudarkom na testiranju novih učnih materialov in razvijanje inovativnih metod.
  • Transparentnost podatkov ter novic o dogodkih na nivoju vsakega partnerja, kar bo omogočilo razširitev programa na širše področje.

Kot smo omenili zgoraj, namerava projekt z vsemi temi aktivnostmi spodbujati sodelovanje med evropskimi organizacijami na področju neformalne in formalne izobrazbe odraslih. Dalnoročno omogočala oblikovanje mreže partnerjev za razvoj mobilnosti projektov za starejše, kar bi prav tako pomagalo spodbujati podjetništvo, iniciativo odraslih in njihovo vključenost v sorodne izobraževalne projekte. Projekt sam in takšna mreža naj bi doprinesel nekaj tako starejšim, kakor tistim, ki delajo z njimi, saj bodo imeli s pomočjo mobilnosti možnost izboljšati svoje profesionalne veščine, zagotovili pa bodo lahko tudi višjo kakovost storitev rednim uporabnikom svojih organizacij.

Več informacij o projektu dobite na www.seamproject.eu. Na strani projekta se je možno naročiti na glasilo. Za več informacij pa se lahko obrnete tudi na nas, ki smo eden izmed parterjev tega projekta.

Naslovnica

 

 

 

 

 

 

Izšla je 4. številka 17. letnika revije Kakovostna starost. V njej lahko najdete tri znanstvene članke, in sicer o možnih strategijah razvoja domov za starejše, o vrtnarjenju kot mediju za medgeneracijsko sodelovanje in o hoji in planinarjenju v skupini za kakovostno starost Zimzelen Žalec.

Kot vedno vas čaka pregled gerontološke literature v obliki daljših prikazov in krajših drobcev. V Rubriki Simpoziji in delavnice si lahko preberete obsežen opis srečanja papeža s starostniki in s starimi starši, predstavljena pa je tudi okrogla miza o demenci in mednarodna konferenca For the golden Age.

 

 

 

 

Medgen borza je slovensko - hrvaški projekt, ki ga sofinancira evropski sklad za regionalni razvoj in RS. V okviru tega projekta bodo v štirih občinah vzpostavljena medgeneracijska središča, dva v Sloveniji in dva na Hrvaškem: Loška dolina, Rečica ob Savinji, Prelog in Ludbreg. Vloga Inštituta Antona Trstenjaka je strokovna podpora pri vspostavljanju medgeneracijskih središč. Za vsako središče usposabljamo organizatorja mreže za medgeneracijske programe, ki bo skrbel za njihovo trajnost. Inštitut v vsaki občini tudi usposablja prostovoljce za različne oblike druženja in povezovanja generacij ter izvaja tečaj za neformalne oskrbovalce. 

Program bo pripomogel k večji in sistematični vključenosti vseh generacij tako na občinskih ravneh, kakor tudi na meddržavni.

 

 

 

 

 

 

Izšla je 3. številka 17. letnika revije Kakovostna starost. V njej lahko najdete tri znanstvene članke, med katerimi naj izpostavimo obsežno predstavitev raziskave v Ivančni Gorici, v članku z naslovom Staranje in sožitje med generacijami v Občini Ivančna Gorica.

Čaka vas pregled gerontološke literature v obliki daljših prikazov in krajših drobcev. V rubriki starosti prijazna mesta in občine si lahko preberete o občini Ivančna Gorica, ki je starosti prijazna in prijetno domača. Na koncu pa se ustavimo še pri rubriki Klasiki o starosti in staranju, kjer so orisani delo in dosežki pri obravnavi demence in drugih duševnih motenj v starosti dr. Aleša Kogoja.

vse novice »

Pretekli dogodki

 
Konferenca bo osrednji nacionalni dogodek ob zaključku evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami. Namenjena je predstavnikom in strokovnjakom iz socialnih, zdravstvenih in nevladnih organizacij, ki so dejavne na področju staranja in sodelovanja med generacijami.

Za več informacij kliknite na povezavo: Konferenca Medgeneracijska solidarnost in staranje

 


 

Usposabljanje širiteljev za preprečevanje padcev v starosti v sklopu starosti prijazne Mestne občine Velenje poteka od septembra leta 2012. Temeljito usposabljanje ljudi za tovrstno prostovoljsko delo vsebuje ustanovitev skupine za preprečevanje padcev v starosti. Širitelji so v Velenju in nekaterih okoliških krajih ustanovili in vodili 10 skupin. Po intenzivnem tečaju za preprečevanje padcev so skupine prešle ali v stalne medgenerecijske pogovorne skupine, ki se družijo tedensko in vsakih nekaj srečanj utrjujejo pridobljeno znanje, veščine in navade za preprečevanje pacev, ali v mesečne osvežitvene klube za preprečevanje padcev, kjer člani skupin predvsem utrjujejo pridobljeno iz tečaja. Nekateri širitelji pa so ob tem ustanovili še nove skupine za preprečevanje padcev in tako zavzeto izpolnjujejo izbrano širiteljsko poslanstvo. 

 

V torek, 29. maja, je župan občine Velenje, gospod Bojan Kontič, na svečanosti v vili Bianki podpisal Dublinško deklaracijo. Dogodka so se poleg številnih velenjskih seniorjev in predstavnikov lokalnih in regionalnih medijev udeležili še poslanec Državnega zbora in župan Velenja v prejšnjem mandatu, gospod Srečko Meh, predstavnik Inštituta Antona Trstenjaka, dr. Božidar Voljč in predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, gospod Aleš Kenda.

vsi dogodki »

Socialna mreža medgeneracijskih programov za kakovostno staranje

Socialno mrežo sofinancira

Logo

Več informacij →

Anton trstenjak

Anton Trstenjak

Skupaj držimo!
(Anton Trstenjak)

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje