English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

RAZISKAVA: Pozno otroštvo, socializacija in prihodnje vloge

Mednarodna raziskava POZNO OTROŠTVO, SOCIALIZACIJA IN PRIHODNJE VLOGE je ena od pomembnejših in temeljitejših raziskav v evropskem prostoru o vprašanjih socializacije otrok. Njen koncept je pretekli v letih 2000-2002 pripravljala mednarodna interdisciplinarna znanstvena skupina. Informacije o raziskavi in njenem pomenu smo v Sloveniji dobili preko slovenskega znanstvenika, sociologa mladine, prof. dr. Jožeta Bajzeka, ki je predstojnik sociološkega inštituta na znani mednarodni univerzi UPS v Rimu in eden od članov pripravljalnega tima za to raziskavo.

Ti razlogi ter visoka kakovost pripravljene raziskave in pripravljenost osrednje mednarodne raziskovalne ustanove pri njeni izvedbi nas je motivirala k odločitvi, da smo raziskavo izvedli tudi v Sloveniji, in sicer na mednarodno predvidenem vzorcu.

Raziskavo smo razširili in jo izvedli še med otroki slovenske manjšine v Italiji, kar se nam zdi pomembno zaradi primerjave med obema deloma slovenskega vzorca z ene strani, prav tako pa zaradi primerjave otrok slovenske manjšine z italijanskimi, kjer raziskava tudi poteka.

Raziskava je tako zajela naslednje tri skupine otrok:

  1. skupino 496 otrok in mlajših mladostnikov obeh spolov v starostni dobi 9-11-13 let, ki obiskujejo šolo v Ljubljani;
  2. skupino 150 otrok in mlajših mladostnikov obeh spolov v starostni dobi 9-11-13 let, ki obiskujejo šolo v občini Radenci.
  3. skupino 150 otrok in mlajših mladostnikov obeh spolov v starostni dobi 9-11-13 let, ki obiskujejo slovenske šole na Tržaškem v Italiji.

Z raziskavo smo želeli razkriti, kako otrok pojmuje samega sebe, svojo spolno istovetnost, stopnjo moralne zavesti, odnos do staršev, bratov, sester, vrstnikov, šole, dela, religije, množičnih medijev v funkciji tistih vlog, ki jih bo v prihodnosti sprejel v družbenem okolju.

Spoznanja raziskave so sedaj že objavljena v knjižni obliki:

J. Bajzek, M. Bitenc, S. Hvalič, A.Lokar, J.Ramovš, Š.Strniša (2003): Zrcalo odraščanja - Mednarodna sociološka raziskava o odraščajočih otrocih. Ured. D.Ošlaj. Radovljica: Didakta.

Uporabnost podatkov

Z raziskavo smo prišli do temeljnih spoznanj o:

  • stanju pripravljenosti otrok v poznem otroštvu na vloge, ki jih čakajo pri prehodu na odraslo življenje v sodobni družbi,
  • skritih možnostih za boljšo socializacijsko pripravo na te vloge
  • razlikah v socializacijski pripravljenosti otrok na prihodnje vloge med državami

Rezultati raziskve so uporabni predvsem:

  • na evropski ravni in nacionalnih ravneh za pripravo novih modelov vzgojne in izobraževalne politike,
  • na ravni posamezne šole in družine za boljšo izrabo skritih potencialov socializacijske priprave otrok na ustvarjalno in obojestransko zadovoljivo opravljanje bodočih vlog.
© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje