English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Medgeneracijsko prostovoljstvo

Uspešno usposabljanje prostovoljcev temelji na dobrem poznavanju pristnih potreb ljudi v skupnosti. Osnovno merilo je, da morata imeti od prostovoljskega dela približno enako korist prostovoljec in tisti, ki zanj dela. Za organizirano prostovoljsko pomoč se je danes nujno potrebno usposobiti in se nato ob prostovoljskem delu stalno izpopolnjevati. Za ohranjanje zdravega prostovoljstva in prostovoljske kondicije potrebuje prostovoljec redno vzdrževanje, ki mu pravimo prostovoljska higiena. Ta obsega dvoje:

 • redno "napajanje baterij", ozaveščanje nezdravih osebnostnih vzgibov in zdravo sproščanje stisk proti izgorelosti in drugi prostovoljski patologiji ter nesmiselni naveličanosti. Seveda nobeno prostovoljstvo ni trajna življenjska obveznost, vsako pa naj se konča, ko je smiselno.
 • stalno metodnično usposabljanje in odgovore na odprta vprašanja in sicer ob lastnih izkušnjah drugih prostovoljk in prostovoljcev za napredovanje v kakovosti prostovoljskega dela.

Te cilje dosegamo deloma po individualni osebni poti, ki je pri vsakem drugačna, nujno pa tudi na skupinski način: z organizirano povezavo prostovoljcev, s skupnim usposabljanjem, s povezavami med skupinami prostovoljcev iz različnih krajev, z letnim izletom in strokovno ekskurzijo prostovoljcev, s skupnim svečanim kosilom ob koncu leta in podobnim, daleč najpomembnejše pa je redno mesečno srečevanje prostovoljcev in prostovoljk v mali intervizijski skupini, ki se praviloma zelo hitro razvije v pravo prijateljsko skupino za samopomoč. Intervizijska skupina prostovoljcev je najboljše sredstvo proti izgorelosti pri prostovoljskem delu z ljudmi in za ljudi.

Prostiovoljska higiena torej omogoča prostovoljcu doživljati lastno bogatitev, pristne odnose v prostovoljski organizaciji ter bazično samoučenje in samopotrjevanje iz lastnih prostovoljskih izkušenj.

Na Inštitutu Antona Trstenjaka razvijamo sodobno socialno mrežo medgeneracijskih programov za kakovostno starost na področju medčloveških odnosov.

Za sodelovanje v medgeneracijskih programih ni pomembno, kakšen je vaš poklic, izobrazba ali predhodne izkušnje, pač pa veselje in volja nekaj narediti zase ter za kakovostno starost danes in jutri.

Predavanje "Kakovostna starost danes in jutri"

 • enourno
 • namen: nudi izčrpnejšo informacijo o vprašanjih kakovostne starosti

Tečaj priprave na kakovostno starost ob upokojitvi

 • 10-urni
 • tečaj je najbolj ustrezen za ljudi, ki so leto pred upokojitvijo ali po njej
 • namen: če želimo kakovostno živeti na stara leta se je na to treba pripraviti - čas pred in po upokojitvijo je najbolj ustrezen za to, da človek zavestno naredi nekaj zase, zlasti za pa lepo starost

Tečaj za lepo sožitje s starejšim družinskim članom

 • 10-urni
 • s kratkim tečajem pomagamo družinam s starejšim družinskim članom, pri oblikovanju lepih odnosov, zlasti komunikacije.
 • namen= pomagati pri oblikovanju lepih odnosov v času, ko je značilen vse večji prepad med generacijami

Usposabljanje za prostovoljsko družabništvo s starim človekom

 • za koga: mlade nad 15 let, ljudi srednjih let in upokojence, ki žele z eno tedensko uro pogovora s starim človekom bogatiti sebe in starega človeka, ki bi bil sicer osamljen
 • enoletno usposabljanje poteka 1x mesečno po tri ure
 • vsebina: spoznavanje starosti, usposabljanje za komunikacijo s starim človekom ter za samostojno delo v krajevni intervizijski skupini prostovoljk
 • usposabljanje je brezplačno.

Usposabljanje za prostovoljskega/-o voditelja/-ico medgeneracijske skupine za kakovostno starost

 • za koga: ljudi srednjih let in upokojence, ki imajo veselje do ustanovitve in vodenja male pogovorne skupine za tedensko druženje s starejšimi ljudmi
 • dvoletno usposabljanje, ki poteka 1x mesečno po tri ure
 • vsebina: spoznavanje starosti, usposabljanje za ustanovitev in vodenje medgeneracijske skupine ter za samostojno delo v krajevni intervizijski skupini prostovoljk
 • namen: tedenska srečanja v malih skupinah, ki pomagajo starim ljudem živeti kakovostna stara leta, srednja generacija se v njih pripravlja na lastno starost, mladi odkrivajo modrost življenja pri starih ljudeh, v kraju pa so te skupine pomemben del sodobne socialne mreže za kakovostno starost
 • usposabljanje je brezplačno.


Če Vam je pri srcu kar ste prebrali, izpolnite in odpošljite prijavnico, da Vas bomo obvestili, kdaj in kje se lahko pobliže seznanite s programom, ki Vas zanima, ali se udeležite predavanja Kakovostna starost danes in jutri.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje