English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

POVEZANI V ČASU COVID-19

TRAJANJE PROJEKTA: 1.12.2020 - 31.12.2021
Naložbo v vrednosti 130.200, 00 EUR sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si)
Osnovni namen projekta POVEZANI je zmanjševanje socialne izoliranosti starejših in invalidnih oseb ter opolnomočenje neformalnih oskrbovalcev v razmerah COVID-19.

Interdisciplinarna strokovna skupina na Inštitutu (socialni delavci, psihologi, zdravnik…) smo že ob razglasitvi epidemije začeli strateško delovati za večjo podporo starejših in invalidov. V okviru sofinanciranih programov MDDSZ (Mreže medgeneracijskih programov za kakovostno staranje in Preventiva nasilja) smo takoj po razglasitvi epidemije dobršen del dejavnosti, ki so se dogajale v živo, preusmerili v virtualne oblike. Organizirali smo krajše dežurstvo strokovnih delavcev na Inštitutu, bili v tesnem stiku s prostovoljci in terenom. Z navedenim projektom bomo povečali obseg novih dejavnosti in jih nadgradili.

Novi izzivi namreč zahtevajo nove pristope in takojšnje reševanje, izven okvirjev rednih programov. Ključna nova vprašanja so: Kako strokovno podpreti lokalna okolja za sistematično in učinkovito pokrivanje osnovnih potreb starejših in invalidov? Kako revnim, izoliranim in zanemarjenim starejšim zagotoviti stike z zunanjim svetom, posebno v ruralnih območjih? Kako podpreti svojce-oskrbovalce, ki so v tem času ostali popolnoma prepuščeni sami sebi ali pa so se zaradi širjenja bolezni v tej vlogi znašli prvič? Kako izoliranim starejšim v domovih za stare, ki so brez svojcev, omogočiti stik z zunanjim svetom? Najbolj socialno izolirana skupina v normalnih razmerah so gluhi in naglušni, razmere v času COVID-19 so njihovo stanje bistveno poslabšale; kako pristopati do njih? Z aktivnostmi projekta POVEZANI odgovarjamo na zgoraj navedena in nova vprašanja v času širjenja bolezni COVID-19. Metodično delujemo tako, da rešitve iščemo skupaj z uporabniki in prostovoljci ter upoštevamo dobre prakse domačih in tujih partnerjev. Učinke aktivnosti preverjamo tedensko in mesečno z akcijsko skupino, ustanovljeno v ta namen in v skladu s tem sproti načrtujemo razvoj aktivnosti. Dobre prakse bomo širili na spletu in v strokovnih evropskih ter domačih publikacijah.

Aktivnosti projekta:
 • Telefonsko svetovanje za starejše in neformalne oskrbovalce v stiski (sklop: Svetovanje in podpora ljudem iz ciljnih skupin, ki so v stiski) Telefonsko svetovanje od ponedeljka do nedelje od 8. do 20. ure (12/7). Starejši v stiski zaradi širjenja bolezni COVID-19 dobijo psihosocialno pomoč, neformalni oskrbovalci pa nasvet o oskrbi starejšega ali invalidnega svojca (o oblikah pomoči, komunikaciji, reševanju konfliktov, skrbi zase, prilagoditvi stanovanj in drugo) z metodo individualnega svetovanja preko telefona, kar je najbolj dosegljivo starejšim in neformalnim oskrbovalcem tudi v času kriznih razmer COVID-19.

 • Referenčno družabništvo (sklop: Terensko delo) Prostovoljci nudijo podporo starejšim v svojem kraju po 1-2 uri na teden. Na lokalni ravni identificiramo starejše, ki potrebujejo pomoč zaradi posledic COVID-19, pri tem pomaga lokalna skupnost, povežemo različna društva. Temeljito usposobljen lokalni družabnik in starejši postaneta družabniški par, kar povečuje soc. vključenost starejših in jim zagotavlja osnovne dobrine (druženje osebno ali preko telefona, glede na razmere COVID-19). Metodika dela temelji na individualni podpori.

 • Pisma osamljenim starejšim (sklop: Terensko delo) Lokalna skupnost (s pomočjo organizacij, posameznikov) pomaga identificirati osamljene starejše v domačem okolju ter starejše v DSO. Prostovoljci vseh generacij pišejo pisma soc. izoliranim starejšim, na pismih lahko pustijo tudi svoje podatke s čimer odprejo možnost starejšemu za kontinuiran stik. Uporabljamo metodo aktivnega usposabljanja prostovoljcev in metodo soc. podpore osamljenim starejšim. Metode omogočajo vključitev  večje št. soc. izoliranih starejših, ki ne uporabljajo IKT.

 • Virtualno povezovanje za spodbujanje medgeneracijske pomoči: mlajši starejšim in starejši mlajšim (sklop: ozaveščanje in informiranje o stiskah) Preko primernega socialnega omrežja bomo povezali mlajše, da bodo skupaj razmišljali in jim pomagali iskati načine kako lahko pomagajo in vzpostavljajo stik s starejšimi (doma, v soseski, na spletu). Obenem bomo pomagali starejšim, da bodo mlajšim delili svoje življenjske izkušnje (npr. objava zvočnih ali pisnih prispevkov zgodb svoje mladosti). Uporabili bomo skupnostno metodo soc. dela, opolnomočenje starejših za večjo soc. vključenost starejših in boljšo medgeneracijsko povezanost.

 • Informativni pisni, avdio in video posnetki (sklop: Ozaveščanje in informiranje o stiskah) Objava informativnih pisnih, video in avdio prispevkov za starejše in njihove svojce na teme preprečevanja soc. izoliranosti, razumevanja kriznih ukrepov, skrbi za duševno zdravje, oskrbe, preprečevanja nasilja v družini itd.; objava na forumu, spletni strani, v medijih, del po pošti, s podnapisi za gluhe in naglušne, transkripcijo prispevka. To bomo dosegli z metodo ozaveščanja in informiranja (za doseganje širše skupine posameznikov iz ciljnih skupin).

 • Posvet za socialno vključevanje gluhih in naglušnih v času COVID-19 (sklop: Ozaveščanje in informiranje o stiskah) Posvet je predviden novembra 2021.

 • Tiskovna konferenca o neformalnih oskrbovalcih (sklop: Ozaveščanje in informiranje o stiskah) Tiskovna konferenca je predvidena oktobra 2021.

 • Vzpostavitev varne točke za starejše (sklop: Vzpostavitev novih (»pop-up«) varnih točk) Varna točka za starejše v Krekovem medgen. središču v Komendi. Starejši imajo možnost umika iz domačega okolja  zaradi nasilja ali drugih težkih socialnih ali stanovanjskih razmer. Od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro bo na voljo dnevno varstvo, topli obrok, stalna prisotnost strokovnega delavca. To bomo dosegli z metodo individualnega svetovanja (in zagotavljanjem osnovnih dobrin in varnosti) obiskovalcem varne točke.

 • Skupinska usposabljanja v varni točki za starejše (sklop: Vzpostavitev novih (»pop-up«) varnih točk) Varna točka za starejše v Krekovem medgen. središču v Komendi izvaja skupinska usposabljanja, prilagojena specifikam v času bolezni COVID-19, za različne skupine: starejše, neformalne oskrbovalce in druge, glede na potrebe v času bolezni COVID-19. Uporabili bomo metodo skupinskega usposabljanja (metoda socialnega učenja) za osvajanje novih veščin oskrbe starejših ljudi v domačem okolju in usposabljanje za druge potrebe v času bolezni COVID-19; po potrebi bo izvedba virtualna.

 • Forum za neformalne oskrbovalce (sklop: Vzpostavitev digitalnih rešitev) Forum za neformalne oskrbovalce je  nadgradnja FB strani in vzpostavitev virtualne skupine/foruma za neformalne oskrbovalce. Pripravili bomo seznam pogostih vprašanj in odgovorov za neformalne oskrbovalce, hkrati pa  bodo imeli neformalni oskrbovalci možnost postaviti vprašanja, deliti dobre prakse, med seboj komunicirati itd. Uporabili bomo skupnostno metodo soc. dela, opolnomočenje neformalnih oskrbovalcev in metodo socialnega učenja za boljšo celostno oskrbo starejših.

 • Usposabljanje starejših za komunikacijo preko IKT (sklop: Vzpostavitev digitalnih rešitev) Usposabljanje starejših za komunikacijo preko IKT in dostop do storitev (npr. e-zdravje, nakup na daljavo). Zunanji strokovnjak bo izobraževal prostovoljce, ki bodo usposabljali starejše na terenu (v njihovem lokalnem okolju) in jim po potrebi posojali potrebno opremo. V okviru projekta bomo kupili 35 tablic z dodatno opremo – jih razdelili v lokalna okolja in posojali socialno izključenim in starejšim na pragu revščine. Za večjo digitalno pismenost starejših bomo uporabili bomo skupinsko metodo in metodo učenja v paru.

logotipi Povezani v času covid-19

 
© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje