English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Projekt Resil4care

Neformalni oskrbovalci so ljudje – sorodniki, sosedje, prijatelji – ki nudijo redno oskrbo nekomu s kronično boleznijo, invalidnostjo ali drugo dolgotrajno zdravstveno potrebo ali potrebo po negi, zunaj poklicnega ali formalnega okvira. V Evropi 80 % dolgotrajne oskrbe zagotavljajo neformalni oskrbovalci in njihov prispevek je ključnega pomena za trajnost oskrbe. Vsakdo je lahko v nekem trenutku svojega življenja v vlogi neformalnega negovalca. In čeprav je skrb za bližnjega plemenita in pomembna, je lahko tudi zelo zahtevna.

Resil4Care IAT

Resil4Care je evropski Erasmus+ projekt Erasmus+, ki povezuje ljudi in organizacije, ki delajo z neformalnimi oskrbovalci in za neformalne oskrbovalce iz Grčije, Francije, Italije, Španije in Slovenije. Projekt (RESILience FOR informal CAREgivers) je namenjen izboljšanju sposobnosti in opolnomočenju neformalnih oskrbovalcev pri opravljanju svoje vloge s pomočjo sodobne tehnologije. Na platformah družbenih medijev  bomo postavili posebne spletne podporne skupine, ki jih bodo upravljali moderatorji. Na teh platformah se bodo med neformalnimi oskrbovalci ustvarile nove povezave in prijateljstva, spodbujali bomo izmenjavo izkušenj in znanja. S to podporo bomo prispevali, da bodo oskrbovalci po Evropi močnejši in bolj odporni.

Poleg tega bo za zagotovitev kakovosti in trajnostnega upravljanja teh platform pripravljen priročnik za usposabljanje moderatorjev teh skupin, skupaj z drugimi inovativnimi materiali in orodji za različne skupine neformalnih oskrbovalcev (mladi, starejši, še delovno aktivni – zaposleni, moški in oskrbovalci oseb z demenco in drugimi kroničnimi boleznimi itd.). Pripravili bomo tudi priročnik za premostitev digitalnega razkoraka, zlasti za starejše oskrbovalce in tiste, ki ne uporabljajo platform oz. družbenih medijev.

Projektni rezultati:
  • PR1: Training determinants and pedagogical framework - Raziskava in poročilo o determinantah, ki jih bodo partnerji opredelili kot najpomembnejše za spodbujanje pozitivnega odnosa in splošne odpornosti neformalnih oskrbovalcev.
  • PR2: Development of traning course manual and online materials for better resilience of informal carers - Priročnik za usposabljanje moderatorjev: kako vzpostaviti in voditi skupine za podporo na družbenih medijih ter spletna gradiva za neformalne oskrbovalce.
  • PR3: Training toolkit - Zbirka orodij za IKT usposabljanje: video navodila (tutorials ipd.) in MOOC kot podpora za  ustvarjanje in uporabo spletnih podpornih skupin na družbenih medijih.
  • PR4: Support model for informal careres and training course evaluation tool - Metoda vrednotenja in komplet orodij  za stalno ocenjevanje kakovosti in za vrednotenje pridobljenih kompetenc s strani moderatorjev skupin neformalnih oskrbovalcev.
  • PR5: Guidelines for R4C adoption and implementation - Trajnostni in promocijski ukrepi, npr. strateške smernice in postopki glede uporabe rezultatov projekta, povezovanje z lokalnimi deležniki s področja oskrbe.
 
Partnerji projekta RESIL4CARE:
FRODIZO LAS NAVES IVASS 
I4D ISRAAIAT
© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje