English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 15, številka 4
Kakovostna starost logotip

Pokojnina

Avtor: Ksenija Saražin Klemenčič, datum: 20.12.2012

angleško: pension
nemško: die Rente
francosko: la pension
špansko: la jubilación
italijansko: la pensione

 

Ni vprašanje, v kakšni starosti se želim upokojiti, ampak s kakšnim dohodkom (2012).

George Foreman 

Pokojnina je mesečno plačilo, ki ga prejema upokojenec. Obstaja več vrst pokojnine: invalidska pokojnina polna pokojnina, pri katero so izpolnjeni vsi pogoji za najvišji dosegljivi znesek; družinska pokojnina, ki jo dobiva družinski član po umrlem zavarovancu ali upokojencu; osebna pokojnina, ki jo dobiva zavarovanec iz lastnega zavarovanja; starostna pokojnina (SAZU, 2000). Invalidska pokojnina je pokojninski prejemek, ki pripada zavarovancu ob nastanku invalidnosti, če izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ, 2008).

 

VIRI

George Foreman quotes (2012). V: http://thinkexist.com/quotes/george_foreman/ (sprejem 30. 8. 2012).

Slovar slovenskega knjižnega jezika. Slovenska akademija znanosti in umetnosti - SAZU. Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2000). V: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html (sprejem 28. 8. 2012).

Statistični terminološki slovar obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (2008). Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - ZPIZ. V: http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/1800e580441e4bfa8363fb745e837060/STslovar.pdf?MOD=AJPERES (sprejem 8. 8. 2012).


    

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje