English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 15, številka 4
Kakovostna starost logotip

Osvežitveni tečaj za širitelje

Avtor: Tina Lipar, datum: 20.12.2012

Četrtek

Prvi dan osvežitvenega tečaja smo pričeli okoli 17. ure. Dr. Jože Ramovš je predstavil program in cilje tečaja. Medsebojno spoznavanje v govorečem krogu je bilo zanimivo, poleg imen in krajev smo slišali pri vsakem tudi zanimivo »priponko« njegovih izkušenj z vodenjem skupine. Temu smo posvetili kar dve uri in tako postavili dober temelj za delo in dobro vzdušje na tečaju. Nič nismo hiteli, vsakdo je povedal toliko in tisto, kar je sam želel. Na koncu je gostitelj, seveda tudi sam prostovoljec in širitelj, Peter Košak predstavil njihovo mlado društvo.

Po večerji je dr. Jože Ramovš podal nekaj temeljnih informacij o širiteljskih programih skupin za aktivno in zdravo staranje: povod zanje, njihov namen in odlične dosedanje izkušnje z njihovim izvajanjem. Predstavil je vse tri vrste širiteljskih programov: za preprečevanje padcev v starosti, starajmo se trezno in življenje s povišanim krvnim tlakom.

Čas pred spanjem pa sta nam popestrili pisateljica Ivanka Mestnik in prostovoljka Zlatka, ki sta izmenjaje brali pisateljičino povsem sveže izdano zgodbo Moj prijatelj Pavle. Zgodba govori o prijateljstvu med starejšim človekom, ki je po smrti žene ostal sam, in osnovnošolskim dečkom iz istega bloka. Zgodbo z medgeneracijskim sporočilom smo prostovoljci zelo lepo sprejeli. Doživeli smo lep kulturni dogodek, ki se je naslednji večer nadaljeval s predstavitvijo pisateljice.

 

Petek

Drugi dan smo začeli aktivno – z jutranjo telovadbo. Tudi dopoldansko delo je bilo pestro in razgibano. Mag. Ksenija Ramovš nam je predstavila metodiko vodenja skupin, nato pa smo v manjših skupinah razmišljali o lastnostih dobrega voditelja in o dobrem ravnanju članov skupine, kar pripomore k dobremu delu in počutju v skupini. Po odmoru smo se razdelili v tri manjše skupine, kjer smo metodiko vodenja osvežili v praksi. V skupini, v kateri sem sodelovala, je pogovor zelo lepo stekel. Pogovorna tema so bili spomini na Miklavža in druge dobre može. Ta tema je doprinesla k prijetnemu vzdušju, v katerem je bilo čutiti iskreno zanimanje za pripovedovanje vsakega udeleženca posebej – primerna pogovorna tema je najboljše orodje za krepitev pogovorne kulture v skupini.

Po kosilu nam je poveljnik enote Branko Ambrožič predstavil Vojaški objekt Rudolfa Badjure in planoto Pokljuka. Ogledali smo si še podzemne tunele v novem biatlonskem centru, ki so namenjeni tekmovalcem, novinarjem, trenerjem in organizatorjem tekem. Tuneli, ki so razpeljani pod progo, zagotavljajo tekmovalcem nemoteno streljanje, vsem ostalim pa varnost. Prosto popoldne smo obogatili tudi s sprehodom do planine Uskovnica. Dan je bil zelo primeren za aktivnosti na svežem zraku, udeleženci tečaja pa smo imeli tudi priložnost za poglabljanje stikov v sproščenem klepetu.

V popoldanskih urah, ko smo se dodobra nadihali svežega zraka, smo nadaljevali z spoznavanjem novega širiteljskega programa Starajmo se trezno. Mag. Ksenija Ramovš nam je program predstavila, potem pa smo se zopet razdelili v tri skupine. V vsaki smo določili dva voditelja, ki sta s pomočjo priročnika vodila eno od srečanj tega programa. Spoznali smo, da je tečaj zastavljen zelo široko: teme posameznih srečanj zadevajo zdrav življenjski slog in učenje dobrega sožitja, prav tako pa preventivne dejavnike za preprečevanje zasvojenosti in omam v starosti. Odzivi udeležencev so pokazali, da je bil program zelo dobro sprejet.

Zvečer je bil na sporedu veseli večer. Peter Košak je imel pogovor s pisateljico Ivanko Mestnik o njenem življenju in pisanju. Udeleženci smo z zanimanjem poslušali sleherno besedo. Gospa Ivanka je na vse nas naredila velik vtis kot pisateljica, predvsem pa kot človek.

Večer smo ob igranju družabne igre Gnila čebula nadaljevali s petjem, plesom in predvsem z obilico smeha.


Sobota

Tudi zadnji dan osvežitvenega tečaja smo pričeli s telovadbo. Po zajtrku je bilo predavanje dr. Jožeta Ramovša, v katerem je predstavil nekaj utrinkov in izkušenj, ki smo jih pridobili z hospitiranjem v dosedanjih več kot sto skupinah za preprečevanje padcev, pri osebnih pogovorih z voditelji skupin in tečajniki ter z analizo evalvacijskih vprašalnikov. Sledil je pogovor o koristnih dopolnitvah v novi izdaji priročnika Preprečevanje padcev v starosti, ki je v pripravi. Širitelji so podali vrsto konkretnih predlogov. Tisti voditelji skupin, ki še niso izvajali programa za preprečevanje padcev v starosti, so medtem spoznavali ta program. Po odmoru so širitelji in voditelji medgeneracijskih skupin spregovorili o konkretnih načrtih glede izvajanja širiteljiskih tečajev na terenu. Veliko zanimanje so pokazali zlasti za vodenje skupin za življenje s povišanim krvnim tlakom, pa tudi za programa preprečevanja padcev in za Starajmo se trezno, ki sedaj prvič poteka v približno desetih skupinah po Sloveniji.

Osvežitveni tečaj se je končal s kosilom. Razšli smo se polni lepih vtisov in načrtov za naprej. Do naslednjega snidenja na osvežitvenem tečaju bo že vrsta novih izkušenj in vprašanj ob vodenju starega in obeh novih širiteljskih programih.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje