English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 12, številka 4
Kakovostna starost logotip

Izjemno prodorna nacionalna strategija za demenco

Avtor: Ksenija Ramovš, datum: 27.1.2010

UK Department of Health (2009). Living well with dementia: A National Dementia Strategy; 100 strani.

Angleška Nacionalna strategija za demenco, ki je izšla februarja 2009, je izjemno dober dokument s tega področja. Poleg ciljev in smernic vsebuje praktične in stvarne ukrepe, ki jih utemeljuje s primeri dobrih praks.

V Veliki Britaniji živi več kot 700.000 ljudi z demenco; čez 30 let računajo, da se bo to število podvojilo. Ob staranju prebivalstva sta razširjenost in porast bolezni glavna razloga, da je Urad za zdravstveno politiko v Veliki Britaniji pripravil Nacionalno strategijo za demenco. Njena glavna oblikovalca Sube Banerjee in Jenny Owen sta v uvodu v Strategijo poudarila, da so si visoke cilje zastavili zato, da bi vsi ljudje z demenco in njihovi svojci, kljub omejitvam, ki jih prinaša ta bolezen, lahko živeli dobro. S Strategijo so presegli meje med zdravstvenim in socialnim varstvom ter sistemsko vključili tudi tretji sektor nevladnih organizacij. Strategija gradi na potrebah ljudi z demenco in njihovih svojcih, ki so pri oblikovanju tega dokumenta tvorno in zavzeto sodelovali. Namen strategije je, da pripomore k boljšemu delovanju služb za dementne ljudi, in sicer z boljšim ozaveščanjem, z zgodnejšo diagnozo in ukrepi ter z višjo kakovostjo oskrbe. Osnovo strategije tvori 17 ciljev, ki jih na kratko povzemamo.

1. Povečati ozaveščenost in razumevanje demence pri vseh ljudeh in posebej pri strokovnjakih. Javnost je treba informirati o koristih, ki jih prinaša zgodaj postavljena diagnoza. S tem pridobijo oboleli ljudje in njihovi svojci več časa za reorganizacijo svojega življenja in možnost, da navežejo stik z ustreznimi ustanovami.

2. Kvalitetne zgodnje diagnoze in ukrepi dostopni vsem ljudem. Kompetentni specialistični oceni stanja sledi diagnoza, ki jo je treba bolniku in svojcem povedati na sprejemljiv način; sledijo zdravljenje, oskrba in podpora. Lokalni sistem mora biti zmožen zaznati vse nove primere.

3. Nuditi kvalitetne informacije ljudem, ki imajo demenco, in njihovim oskrbovalcem.

4. Usposobiti strokovnjake, da izhajajoč iz postavljene diagnoze zlahka ocenijo stopnjo potrebe po oskrbi, podpori in svetovanju ljudem z demenco in njihovim svojcem.

5. Ustanavljati in vzdrževati sisteme samopomoči na lokalni ravni z namenom, da se bodo ljudje z demenco in njihovi oskrbovalci uspešneje spopadali z izzivi bolezni in da bodo prevzemali aktivno vlogo pri razvoju krajevnih podpornih služb.

6. Izboljšati delovanje podpornih služb na način, da se ocenijo vrste in učinkovitost dejavnosti, ki jih že izvajajo, in da se spodbuja razvoj novih, učinkovitih ter specializiranih služb; o vseh podpornih službah se vodi baza podatkov.

7. Družinski oskrbovalci, ki so najpomembnejši vir pomoči ljudem z demenco, imajo pravico do ocene svojih potreb in do konkretne družbene podpore enako kot dementni ljudje.

8. Izboljšati kvaliteto oskrbe ljudem z demenco v splošnih bolnišnicah.

9. Ljudem z demenco izboljšati oskrbo v vmesnem času med bolnišničnim zdravljenjem in namestitvijo v drugo ustanovo ali v domačo oskrbo.

10. Seznanjati ljudi z demenco in njihove svojce o možnostih nastanitve in drugih podpornih službah, ki nudijo možnosti za čim kvalitetnejše samostojno življenje bolnikov z demenco.

11. Ljudem z demenco izboljšati kvaliteto življenja v domovih za stare ljudi.

12. Izboljšati terminalno obdobje ljudi z demenco.

13. Zdravstveno in socialno osebje, ki dela na področju oskrbe starejših, mora s pomočjo organiziranega izobraževanja razviti spretnosti za kvalitetno pomoč in oskrbo dementnih ljudi.

14. Lokalne javne uprave morajo prek mehanizmov načrtovanja omogočiti razvoj podpornih služb za ljudi z demenco.

15. Izboljšati ocenjevanje in reguliranje zdravstvenih in socialnih služb ter tega, kako sistem podpornih služb zadovoljuje potrebe dementnih ljudi in njihovih svojcev.

16. Registri s področja demence morajo biti dosegljivi raziskovalnim bazam.

17. Zagotoviti učinkovito nacionalno in regionalno podporo pri implementaciji strategije v prakso.

Pri vsakem od navedenih ciljev je kratka, jasna in konkretna razlaga. Prav tako je vsak od njih argumentiran s podatki in dejstvi. Najbolj pa izstopa usmeritev za uresničevanje vsakega od ciljev v praksi. Ukrepi gradijo na primerih dobrih praks. Besedilo dopolnjujejo zgodbe in fotografije ljudi z demenco in njihovih oskrbovalcev.

Ob prebiranju strategije smo dobili vtis, da jo je možno uporabljati kot priročnik za razvijanje konkretnih akcijskih načrtov skrbi za dementne ljudi in njihove svojce na lokalni ravni.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje