English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 10, številka 2
Kakovostna starost logotip

Intimnost in spolnost skozi življenje

Avtor: Simona Hvalič Touzery, datum: 9.2.2010

ILC (2007). Intimacy and Sexuality: Toward a Lifespan Perspective. ILC USA Workshop Report. 24 str.

»Čeprav se na trgu vse bolj pojavljajo s spolnostjo povezane dobrine in storitve, vključno z zdravili, ki odpravljajo težave pri spolnosti ali pa povečujejo spolne užitke, sta spolnost in intimnost še vedno slabo razumljen vidik človekovega življenja,« pravijo avtorji novejše ameriške publikacije o intimnosti in spolnosti. Tako kot ostala svetovna populacija, tudi Američani živijo vedno dlje in so tudi bolj zdravi, kar hkrati pomeni, da so zmožni daljšega obdobja spolnih in intimnih odnosov. Hkrati pa ovire, ki segajo od negativnih družbenih odnosov do spolnosti v starosti pa do stranskih učinkov mnogih splošno uporabljenih zdravil, onemogočajo kvaliteto spolnega življenja v starosti. Poleg tega številna politična, družbena in kulturna prizadevanja kot tudi metodološke ovire, ovirajo znanstveno in sociološko razumevanje spolnosti, kar posledično omejuje širjenje pozitivnih vidikov in olajšuje širjenje negativnih vidikov do spolnosti v starosti.

Široko razširjeno mnenje med zdravniki v javnosti in oblikovalci politik, da so težave v spolnosti in disfunkcije naravni in neizogibni del procesa staranja, so novejše študije ovrgle. Kot pravijo avtorji, »podatki kažejo, da se spolna dejavnost res zmanjša s starostjo, še posebno trajanje razmerij, a razširjenost težav v spolnosti in disfunkcij ne moremo pripisati le staranju. Prej lahko rečemo, da je razširjenost težav v spolnosti visoka v tej populaciji zaradi vrste dejavnikov, ki so pogosti v starosti, vključno z manjšimi možnostmi partnerstva, prisotnostjo bolezni ali drugimi procesi povezanimi s starostjo«.

Ugotovili so manjše tveganje spolne disfunkcije v starosti pri poročenih ali skupaj živečih parih kot pri samskih starejših ljudeh. Poleg tega naj bi pri starejših ženskah veliko bolj kot pri starejših moških na njihovo spolno aktivnost vplivalo to, ali je poročena (oz. živi skupaj s partnerjem) ali ne. Avtorji opozarjajo na hudo pomanjkanje informacij o spolnosti pri ljudeh starejših od 60 let, čeprav so le-te pomembne za ponudnike zdravstvene oskrbe, javnost in politiko, da bi lahko ponudili starejšim ljudem realistična pričakovanja o spolnosti in tveganjih na stara leta ter da bi izboljšali zdravstveno pomoč tistim starejšim, ki imajo težave, povezane s spolnostjo. V ZDA sicer ni bilo opravljene splošne študije na omenjeno temo, obstajajo pa manjše raziskave, ki kažejo, da je spolna aktivnost žensk v starosti manjša od spolne aktivnosti moških. Ženske kot razlog za zmanjšano spolno aktivnost v starosti omenjajo izgubo partnerja. Zdravstveno stanje, vključno z boleznijo in uporabo zdravil, vpliva na stopnjo spolne aktivnosti moških in žensk, vendar je to pri slednjih še bolj izrazito. Verjetnost težav z erekcijo se med starostjo 40 in 65 skoraj podvoji. Največji dejavnik tveganja zanje je starost, sledi zdravstveno stanje in na koncu življenjski stil. Za oba spola sta zdravstveni status in dostopnost partnerja bolj odločilna za spolno aktivnost kot kronološka starost. Mnoge manjše medicinske raziskave so pokazale močan negativen in trajen vpliv zdravstvenega stanja ter zdravljenja na spolnost in intimnost. Kljub temu pa je malo storjenega v smeri, da se paciente opozori o teh posledicah. Avtorji študije tudi pravijo, »da zdravniki pogosto spregledajo stranske učinke pedpisanih zdravil na spolnost, še posebno pri starejših, za katere smatrajo, da so nezainteresirani za spolnost in intimnost. Vendar pa podatki kažejo, da so za najmanj 25% težav v spolnosti pri moških kriva predpisana zdravila, prepričanje pa je tudi, da zdravila močno vplivajo na željo žensk po spolnosti.« Z zmanjšanjem zanimanja za spolnost so pogosto povezana zdravila kot so antidepresivi, pomirjevala, zdravila ob visokem krvnem pritisku ter hormonske terapije, torej zdravila, ki so najpogosteje predpisana.

Kot še ugotavljajo avtorji, je pomanjkanje raziskav in informacij o spolnosti v starosti tudi razlog za mnoge stiske starih ljudi, ki svoje spremembe doživljajo kot nenormalne in nanje niso ustrezno pripravljeni.

V zaključnem delu avtorji poudarijo, da sta spolnost in intimnost pomemben vidik zdravja in kvalitete življenja, kar je pogosto spregledano. Med drugim v prispevku obravnavajo tudi spolnost starejših istospolnih partnerjev, predstavijo različne terapije za zdravljenje težav v spolnosti ter ponudijo predloge za prihodnost s poudarkom na pridobivanju informacij povezanih s spolnostjo in širjenjem le-teh med širšo javnostjo.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje