English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 10, številka 2
Kakovostna starost logotip

Vpliv staranja prebivalstva na javne finance v državah EU

Avtor: Simona Hvalič Touzery, datum: 9.2.2010

EC 2006. The long-term sustainability of public finances in the European Union. European Commission. Directorate-general for economic and financial affairs. European Economy n° 4/2006. 190 str.

V tem obsežnem in temeljitem poročilu avtorji obravnavajo vpliv staranja prebivalstva na javne finance v državah EU. Med drugim pozovejo države članice, da dosežejo uravnotežen proračun in reformo pokojninskega sistema in se na ta način pripravijo na stroške starajoče se družbe. Opozorijo, da proračunski vpliv staranja zahteva trodelno stategijo (ang. three-pronged strategy): 1. države članice morajo doseči in vzdrževati učinkovito proračunsko stanje in hitreje zmanjšati javni dolg, 2. države članice morajo povišati stopnjo zaposlenosti, še posebej med ženskami in starejšimi delavci, in povečati produktivnost dela; 3. vlade morajo reformirati pokojninski sistem, sistem zdravstvenega varstva ter sistem dolgotrajne oskrbe in s tem zagotoviti, da so ustrezni in učinkoviti. Ugotavljajo, da so reforme v približno polovici držav članic zmanjšale vpliv staranja na proračun, vendar pa je še vedno v precej državah veliko tveganje povezano z vzdržljivostjo njihovih javnih financ.

V poročilo je vključen slovar izrazoslovja, ki je pri branju takšne strokovne literature pomemben, saj tako ne pride do nejasnosti. Poleg tega je dragocen pregled dolgoročnih proračunskih projekcij in novejših proračunskih trendov po posameznih državah, tudi za Slovenijo.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje