English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 9, številka 3
Kakovostna starost logotip

Potrebe vse starejših potrošnikov

Avtor: Simona Hvalič Touzery, datum: 10.2.2010

Cabrini Pak, Ajit Kambil (2005). Wealth with Wisdom:Serving the Needs of Aging Consumers. A Deloitte Research Study. Deloitte Development LLC. 19 str.

Zaradi demografskih sprememb in staranja baby boom generacije se bo trg moral usmeriti na zadovoljevanje potreb drugačne skupine potrošnikov: starih 50 let in več, s specifičnimi biološkimi, psihološkimi, družbenimi značilnostmi, potrebami in pričakovanji. Podjetja, ki želijo uspešno delovati na trgu, se bodo morala v prihodnje prilagoditi potrebam te skupine potrošnikov, sicer bodo zamudila pomembno priložnost, da zadovoljijo potrebe vse bolj vplivnega 50+ tržišča. V ta namen je ameriško združenje podjetij Deloitte izdalo zanimivo poročilo o potrebah starajočih se potrošnikov (Wealth With Wisdom: Serving the Needs of Aging Consumers), v katerem obravnavajo spremembe v potrebah vse starejših potrošnikov in z njimi povezanim povpraševanjem po finančnih storitvah, zdravstvenem varstvu, nepremičninah itd. V poročilu opozorijo na štiri ključne dejavnike, ki vplivajo na skoraj vse potrošnike ter na njihovo izkušnjo nakupovanja. To so: biološke, družbene, ekonomske in psihološke spremembe. Potrošniki, stari 50 let in več, se soočajo s številnimi biološkimi spremembami, spremembami v mobilnosti, fleksibilnosti, elastičnosti, moči, vidu, sluhu, kar lahko z vidika podjetij močno spodkoplje tradicionalne pristope k promociji ter informiranju strank o izdelkih in storitvah ipd. S staranjem se pojavijo tudi psihološke spremembe, npr. upad kognitivnih sposobnosti, spremembe v odnosih, razpoloženju in doživljanju. V skladu s temi spremembami morajo menedžerji kritično oceniti, kako informirati potrošnike s pomočjo reklam in promocij, kot tudi način oblikovanja izdelkov in storitev, da bi jih prilagodili različnim stilom in počasnejšemu sprejemanju novosti oz. učenju s strani porabnika. Ko se posameznik in družine starajo, bodo verjetno spremenili vzorec varčevanja, porabe in investiranja. Tu govorimo o ekonomskih spremembah. Kot je pokazala študija v ZDA, imajo stari 50 let in več več potrošniške moči kot katerakoli druga starostna skupina, saj so do te starosti privarčevali kar nekaj denarja. S starostjo se spreminjajo tudi profesionalne, sorodstvene in družbene vloge ter mreže. Te spremembe bodo imele globok vpliv na nakup nepremičnin (hiše, stanovanja ipd.), na oblikovanje dopusta, na vrsto daril, razvedrila, na dolgotrajno zdravstveno nego itd.

Kot opozarjajo avtorji te študije, je pomembno, da podjetja razumejo različne spremembe, skozi katere gredo v procesu staranja potrošniki, stari 50 let in več. Pri testiranju novega izdelka in storitve ni nič bolj vrednega kot izkušnja iz prve roke. En način je, da se menedžerji sprehodijo po trgovini s skupino petdesetletnikov, šestdesetletnikov, sedemdesetletnikov, osemdesetletnikov itd. in jih poprosijo, naj jim povedo, kaj menijo o dostopnosti izdelkov ipd. Razumevanje omenjenih štirih dejavnikov lahko pomaga podjetjem, da bodo njihovi produkti in storitve ustrezni za stare potrošnike, predvsem pa, da bodo zmožni izkoristiti priložnosti, ki jim jih ponuja trg ljudi, starih 50 let in več.

Nekatera podjetja se že prilagajajo potrebam omenjene skupine potrošnikov. Dober primer je avstrijsko podjetje ADEG, ki je pred nekaj leti v supermarkete vneslo posebno ponudbo za ljudi, starejše od 50 let. Prvi ADEG »Aktiv Markt 50+« so odprli v Bergheimu pri Salzburgu, kasneje, januarja 2004, mu je sledila podružnica na Dunaju. Posebnost supermarketa je, da je prilagojen starejšim ljudem; parkirna mesta so širša, napisi večji, police nižje, prehodi večji, tla nedrseča, vozički oblikovani drugače, v trgovini pa imajo celo klopi, na katerih se nakupovalci po potrebi lahko odpočijejo. Vsi prodajalci so starejši od 50 let. Poleg tega imajo v supermarketu internetno postajo, nakupovalci pa si lahko brezplačno izmerijo krvni pritisk.

Omenjeno poročilo bi lahko bilo v vzpodbudo tudi slovenskim podjetjem, da bi svojo ponudbo v prihodnje prilagodili vse bolj vplivnemu in naraščajočemu trgu starih nad 50 let.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje