English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 9, številka 3
Kakovostna starost logotip

Poročilo o trendih umrljivosti po svetu

Avtor: Simona Hvalič Touzery, datum: 10.2.2010

World mortality report 2005 Department of Economic and Social Affairs. Population Division. United Nations. ST/ESA/SER/A/252. New York, 2006. 441 str.

Oddelek za prebivalstvo v okviru Združenih narodov je izdal obsežno publikacijo o umrljivosti v svetu “World Mortality Report 2005”. Gre za prvo tovrstno dokumentiranje stopnje umrljivosti in trendov v vseh starostnih skupinah, za vse države. Kot poudarijo avtorji poročila na začetku publikacije, je bil glavni cilj zbrati in povzeti dostopne informacije o stopnjah in trendih  umrljivosti ter pričakovani življenjski dobi po posameznih državah. V poročilu so predstavljeni ključni kazalci umrljivosti za 192 držav. Mednje so vključene vse države, ki so imele leta 2000 vsaj 100.000 prebivalcev. V poročilu boste našli informacije o tveganju umrljivosti (mortality risk), pričakovani življenjski dobi (ob rojstvu in v starosti 65 let), umrljivosti žensk ob porodu (maternal mortality), razširjenosti virusa HIV, pa tudi o odnosu nacionalne politike do teh problematik. Na straneh 358 in 359 so predstavljeni podatki za Slovenijo. Tako lahko preberete, da je bilo v Sloveniji leta 2002 ob rojstvu pričakovano trajanje življenja 80,2 let pri ženskah in 72,3 let pri moških. Pri 60-ih letih starosti je bila razlika med pričakovanimi leti življenja med spoloma malo manjša: ženske so lahko pričakovale še 23,1 let življenja, moški pa 17,8 let. V zadnjih tridesetih letih se je pričakovana življenjska doba žensk in moških ob rojstvu v Sloveniji povečala za 6 let in pol. Sicer pa se je pri starosti 60 let pričakovana življenjska doba žensk (4,2 let) zvišala za več kot pri moških (2,6 let). Verjetnost preživetja v starosti 60 do 80 let je za ženske (0,67) precej višja kot za moške (0,42). V zadnjih treh desetletjih se je verjetnost preživetja za oba spola precej zvišala, saj je bila v starosti od 60 do 80 let leta 1972 le 0,27 za moške in 0,45 za ženske.

Sicer pa je Slovenija vključena tudi v primerjalne tabele, ki so objavljene na straneh 25 do 42. Te primerjalne tabele obravnavajo po državah: pričakovano trajanje življenja ob rojstvu, verjetnost preživetja od starosti 15 let do 60 let, umrljivost novorojenčkov in umrljivost mlajših od pet let. V Evropi je najnižja pričakovana življenjska doba ob rojstvu v vzhodnoevropskih državah. Najkrajšo življenjsko dobo lahko pričakujejo moški v Belorusiji (62,3 let), ženske pa na Poljskem (71,7 let). Najdaljše trajanje življenja (77,9 let) lahko moški pričakujejo v Švici in na Švedskem, ženske pa lahko 83 let življenja, kar je največ v Evropi, pričakujejo v Španiji, Italiji, Franciji in Švici. 

Poročilo je zelo zanimivo za različne primerjalne analize, torej za raziskovalce z različnih področij ter oblikovalce politik, saj je treba pri tem upoštevati tudi trende umrljivosti.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje