English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 9, številka 1
Kakovostna starost logotip

Vpliv staranja prebivalstva na nacionalne ekonomije

Avtor: Simona Hvalič Touzery, datum: 10.2.2010

CBO (2005) Global Population Aging in the 21st Century and Its Economic Implications. A CBO Paper. A series on Immigration. Dec 2005. The Congress of the United States O Congressional Budget Office. 48 str. 

Svet je v demografski tranziciji, ki bo, ko bo končana, pustila svetovno prebivalstvo veliko večje in starejše kot je danes. Obstajajo pa številne nejasnosti glede obsega demografske tranzicije in sprememb v strukturi prebivalstva ter, kako bodo te spremembe vplivale na nacionalne ekonomije vsepovsod po svetu ter na ekonomske pretoke med državami. Nekateri strokovnjaki v tem vidijo malo razlogov za skrb, poudarjajoč, da je bil ta proces do sedaj povezan z izboljšanjem zdravja, prihodkov in blagostanja v družbi. Druge skrbijo upočasnjena stopnja ekonomske rasti, nacionalni pokojninski sistemi ter mednarodni denarni trgi. O tej problematiki je CBO (Congressional Budget Office) decembra izdal poročilo z naslovom »Globalno staranje prebivalstva v 21.stoletju in njegove ekonomske posledice« (“Global Population Aging in the 21st  Century and Its Economic Implications”). Ta študija opisuje glavne trende, ki so vplivali na trenutno distribucijo svetovnega in regionalnega prebivalstva ter obravnava najbolj vidne projekcije prebivalstva v prihodnosti. Poleg tega je v njej predstavljen pregled obstoječega znanja o tem, kako bodo ti trendi prebivalstva dolgoročno vplivali na mednarodni ekonomski razvoj. Avtorji obravnavajo prihajajoče demografske trende razvitih držav in držav v razvoju, zavedajoč se, da se trend staranja prebivalstva pojavlja različno v različnih delih sveta. Npr. industrijsko razvite države so že dosegle napredno stopnjo drmografske tranzicije, v kateri je stopnja rodnosti nizka, odrasli ljudje pa živijo dlje, zaradi česar število starega prebivalstva narašča, upada pa stopnja naraščanja prebivalstva. Hkrati pa ima večina držav v razvijajočem se svetu, še vedno relativno visok delež rodnosti in stopnjo rasti prebivalstva. Ti trendi, kot pravijo v poročilu, bodo znatno vplivali na mednarodni pretok kapitala in na delovno silo. V poročilu tudi omenjajo, da številni strokovnjaki verjamejo, da bodo regije v razvoju še naprej vir imigracije nacijam v razvoju, pretok kapitala pa se lahko zasuka, ko bodo razvite države vstopile v obdobje naglega staranja, in ko bodo države v razvoju izkusile naglo naraščanje prebivalstva v delovno-aktivni starosti.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje