English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 9, številka 1
Kakovostna starost logotip

(Ne)enakost oskrbovalcev

Avtor: Simona Hvalič Touzery, datum: 10.2.2010

The Equality Authority (2005). Implementing Equality for Carers. First published December 2005 by.  © 2005 The Equality Authority. str. 162

Organizacija Equality Authority je izdala poročilo o neeakem položaju oskrbovalcev (Implementing Equality for Carers) v katerem izražajo skrb nad nevidnostjo, ki se trenutno pojavlja okoli položaja oskrbovalcev ter glede izključenosti in neenakosti oskrbovalcev na Irskem. Omenjena  organizacija sicer promovira enakost in se bori proti diskriminaciji na področjih, ki jih pokriva irski zakon o enakosti. Avtorji so definirali oskrbovanje kot »nudenje brezplačne pomoči in podpore družinskim članom, sorodnikom potrebnim oskrbe zaradi invalidnosti, starim in akutno bolnim«. V poročilu posebej omenjajo štiri področja, ki so ključna za doseganje enakosti oskrbovalcev:

  • potreba po delitvi oskrbe med oskrbovalci in državo; slednja mora imeti večjo vlogo pri oblikovanju različnih oblik oskrbe za stare ljudi, ki bodo ustrezne in dostopne
  • potreba po novem ovrednotenju oskrbovanja s strani posameznikov, institucij, lokalnih skupnosti in družbe; oskrbovalci do sedaj niso bili ustrezno cenjeni in so pogosto prezrti
  • potreba po upoštevanju raznolikosti oskrbovalcev in vrst oskrbovanja v politiki in programih
  • potreba po prizadevanju za enakost oskrbovalcev v povezavi z enakostjo ljudi z nezmožnostmi, starih ljudi in bolnimi ljudmi potrebnimi oskrbe.

Sicer pa bi lahko to poročilo, ki ponuja vrsto predlogov za izboljšanje enakopravnosti oskrbovalcev, kljub temu, da je napisano za situacijo na Irskem, upoštevali tudi v Sloveniji, saj je položaj oskrbovalcev podoben položaju oskrbovalcev na Irskem.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje