English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 9, številka 1
Kakovostna starost logotip

Pomoč oskrbovalcem

Avtor: Simona Hvalič Touzery, datum: 10.2.2010

Hilary Arksey, Peter Kemp, Caroline Glendinning, Inna Kotchetkova,Rosemary Tozer (2005). Carers’ aspirations and decisions around work and retirement. Department for Work and Pensions. Research Report No 290. 212 str.

Predstavljamo vam še eno publikacijo, ki se nanaša na oskrbovanje starih ljudi, do katere pa je prišlo na pobudo vladne službe. V Britaniji je po ocenah, 5,6 milijonov ljudi, ki skrbijo za sorodnika ali prijatelja, ki potrebuje pomoč zaradi starosti ali bolezni. Težnje vlade so k podpiranju oskrbovalcev pri njihovem oskrbovanju in k omogočanju, da oskrbujejo dokler je to potrebno. Številni oskrbovalci bodo zaposleni, ko se bo pojavila potreba po oskrbovanju in večina jih tudi potem želi delati naprej. Zato je Oddelek za delo in pokojnine (The Department for Work and Pensions - DWP)  pooblastil oddelek za socialno politiko na univerzi v Yorku, da opravi raziskavo, ki bo pomagala oceniti, kaj lahko storijo, da bi pomagali oskrbovalcem, da bi ostali v službi tudi v obdobju, ko bodo oskrbovali bolnega sorodnika, prijatelja ali staro osebo odvisno od pomoči drugih. V okviru študije so pregledali obstoječo literaturo s tega področja, opravili intervjuje z osemdesetimi oskrbovalci in anketirali strokovnjake, ki delajo z oskrbovalci. Rezultat njihovih spoznanj je poročilo »Carers’ aspirations and decisions around work and retirement«. Njihova ključna spoznanja so:

  • Obstaja vrsta dejavnikov, ki vplivajo na odločitve oskrbovalcev glede njihovega dela, upokojitve in oskrbovanja. Ti so: finančna problematika, zdravje oskrbovalca, osebni dejavniki, problematika povezana z delom, podporne službe, oddaljenost in čas porabljen za vožnjo.
  • Na splošno so bile odločitve rezultat skupka dejavnikov. Nejasnosti in neznano (npr. zdravje oskrbovalca ali oskrbovane osebe) so odločanje še otežili.
  • Znanje oskrbovalcev o pokojninah in vplivu oskrbovanja na pokojnine, je bilo relativno nizko. Številni oskrbovalci so dali prednost urejanju trenutnih finančnih težav, pred razmišljanjem za njihovo finančno prihodnost in upokojitev.
  • Službe, ki bi omogočile oskrbovalcem, da lažje delajo in hkrati oskrbujejo, niso dovolj fleksibilne.  
  • Tako oskrbovalci kot strokovnjaki so menili, da je višina finančne pomoči namenjenae oskrbovalcem (Carer's allowance), prenizka.
  • Zaposleni oskrbovalci so poročali o tem, da imajo na delovnem mestu ugodnosti s strani formalne in neformalne politike; fleksibilnost glede začetka in zaključka delovnega dne je bila ključnega pomena, kot tudi možnost prostih dni ob kritičnih situacijah in dogovorjenih pregledih.
  • Centri za oskrbovalce so indirektno pomagali oskrbovalcem, da so ostali zaposleni, saj so jim zagotavljali različne storitve od svetovanja, pa do možnosti krajšega oddiha.
  • Obstaja informacijski prepad med organizacijami, ki so namenjeni za podporo oskrbovalcem.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje