English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 8, številka 4
Kakovostna starost logotip

Demografski profil ameriške ˝baby-boom˝generacije

Avtor: Blaž Lenarčič, datum: 11.2.2010

MetLife (2005) . A Profile of American Baby Boomers in 2003. A series of demographic profiles. MetLife’s Mature Market Institute. 4 str. 

Med pripadnike baby – boom generacije sodijo posamezniki, ki so rojeni v obdobju povečanih rojstev. Najbolj znana tovrstna generacija je gotovo ameriška generacija rojena v obdobju ekonomske prosperitete po drugi svetovni vojni, katero se je tudi uradno prijelo ime  baby – boom generacija. Kljub temu, da je v ZDA delež rojstev po letu 1957 pričel upadati so ameriški demografi kljub temu zamejili baby – boom generacijo v obdobje med leti 1946 in 1964.

Starši pripadnikov baby – boom generacije so umeščeni v G.I. generacijo[1] (G.I. Generation) in tiho generacijo[2] (Silent Generation). Medtem ko so otroci pripadnikov baby – boom generacije umeščeni v generacijo X (poznana tudi generacija hladne vojne), v katero sodijo posamezniki rojeni med leti 1965 in 1981 in v generaciji Y (rojeni med leti 1982 in 1999), ter Z (rojeni med leti 2000 – 2021).

V Demografskem profilu baby – boom generacije iz leta 2003, ki ga je izdelal Mature market institute iz ZDA so zajeta naslednja področja: revščina, geografska distribucija, stan, otroci/družina, rasne/etnične značilnosti, volilni vzorci, izobrazba in pričakovana življenjska doba ob rojstvu.

Baby – boom generacija se deli na dve skupini in sicer starejše, ki so rojeni med leti 1946 in 1955, ter mlajše baby-boomerje rojene med leti 1956 in 1964. Podatki raziskave so pokazali, da je bila med pripadniki celotne generacije baby – boom leta 2000 stopnja revščine 7,3% - najnižja med vsemi segmenti populacije v ZDA. Poleg tega imajo pripadniki mlajše skupine baby – boom generacije višji odstotek revščine (8,2%), kot starejši (6,4%).

V letu 2000 je več kot 50% pripadnikov baby – boom generacije živelo v naslednjih zveznih državah ZDA: Kalifornija, Teksas, New York, Florida, Pennsylvania, Illinois, Ohio, Michigan in New Jersey.

Omenjena raziskava je med drugim tudi pokazala, da imajo pripadniki baby – boom generacije višjo stopnjo zakonskih razvez, kot predhodne generacije. Po podatkih U.S. Census Bureau je 14,2% pripadnikov te demografske skupine razvezanih, obenem pa je tudi odstotek pripadnikov baby – boom generacije, ki niso nikoli sklenili zakonske zveze značilno višji (12,6%) od predhodnih generacij.

Izmed vseh gospodinjstev, ki jih sestavljajo pripadniki baby – boom generacije jih 29% obsega dva člana, 24% tri, 27% štiri, 13% pet ter 6% šest ali več članov.

Etnične manjšine zavzemajo 16,9% delež celotne baby – boom generacije. Od tega jih je 12% črncev, 4% Azijcev, 0,8% ameriških Indijancev in 9,8% jih je južnoameriškega porekla.

Leta 2000 je na predsedniških volitvah sodelovalo 59% pripadnikov baby-boom generacije. Od tega je volilo 69% starejših in 56% mlajših pripadnikov baby – boom generacije.

Pripadniki baby – boom generacije imajo višjo stopnjo izobrazbe, kot katera koli druga generacija pred njimi. Saj jih ima kar 88,8% dokončano srednjo šolo in 28,5% ima diplomo ali več.

Po ugotovitvah Mature market institute iz ZDA pripadniki starejše generacije baby-boom potrošijo za dobrine, ki izkazujejo statusni simbol (obleke, počitnice, ipd.) več kot povprečni Američan. Poleg tega se tudi veliko bolj ukvarjajo s prihodnostjo, saj potrošijo za življenjsko in ostala zavarovanja za 20% več denarja kot povprečni Američan.

Z vidika trošenja so prioriteta pripadnikov mlajše baby – boom generacije njihovi otroci. Ta demografska skupina potroši za igrače, hišne ljubljenčke ipd. kar za 11% več, kot povprečni Američan. Poleg tega ima 69% gospodinjstev te demografske skupine lastne domove, kar pomeni, da gre večji del njihovega družinskega proračuna za odplačevanje posojil. V nasprotju s starejšo skupino, skupina mlajših baby – boomerjev ni obremenjena s prihodnostjo, saj za zavarovanja potroši 10% manj kot povprečni Američan.

Leta 2003 je delež pripadnikov baby – boom generacije v ZDA predstavljal 26,75% celotne populacije, od tega je bilo 49% moških in 51% žensk, do leta 2030 pa bo delež te generacije dosegel že 20% celotne populacije ZDA. Zaradi svoje številčnosti so pripadniki baby – boom generacije v ZDA pomembno vplivali na  vsestranski razvoj te države. Kot je razvidno iz demografskih podatkov pa bo njihov vpliv ponovno prišel do izraza v sredini prvega desetletja novega tisočletja, ko se bodo najstarejši pripadniki baby – boom generacije pričeli upokojevati.[1] G.I. generacija je generacija Američanov, ki so se borili v drugi svetovni vojni. Ta generacija je poznana tudi pod imeni: velika generacija, generacija druge svetovne vojne, generacija veteranov, generacija depresije ipd.

[2] Tiha generacija je poznana tudi pod imenom generacija prve svetovne vojne. V Evropi pa jo poznamo pod imenom generacija 1914; po letu ko se je pričela prva svetovna vojna.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje