English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 8, številka 4
Kakovostna starost logotip

Študija o socialni zaščiti in revščini starih ljudi v razvitih državah

Avtor: Simona Hvalič Touzery, datum: 11.2.2010

Kebin Wu (2005). How social security keeps older persons out of poverty across developed countries? AARP Public Policy Institute. Washington, DC. Luxembourg Income study Working Paper Series. Working Paper No. 410. May 2005. 14 str.

Socialna zaščita je v ZDA in drugih razvitih državah glavni vir prihodkov ob upokojitvi. Brez teh prihodkov bi v razvitih državah velik del starega prebivalstva živel v revščini. To poročilo analizira do kakšne mere socialna zaščita preprečuje revščino starih ljudi. Pri tem avtor uporabi podatke o spremembah v revščini starih ljudi, ki so prejemniki in tisti ki niso prejemniki s področja socialne zaščite (med te prejemke prištevamo tudi pokojnine). Podatki so bili vzeti iz baze podatkov Luksemburške študije o prihodkih (LIS – Luxembourg Income Study: http://www.lisproject.org), ki sicer ponuja tudi podatke za Slovenijo, vendar pa v omenjeno študijo ta ni bila vključena. Rezultati študije so pokazali, da bi bila v izbranih petnajstih državah, brez prihodkov s področja socialne zaščite, v povprečju revna več kot polovica starih ljudi. V nordijskih državah (Švedska, Norveška) in nekaterih državah kontinentalne Evrope (Avstrija, Beligija, Francija, Nemčija, Luksemburg, Nizozemska), zagotavlja socialna zaščita večje ugodnosti in varnost, kot pa v nekaterih angleško govorečih državah (VB, ZDA, Avstralija). Sicer pa je zaradi prejemkov socialne zaščite, stopnja tveganja revščine manjša pri ženskah starejših od 75 let, kot pa pri starejših moških in osebah starih med 65 in 74 let. Dejstvo je, da v razvitih državah programi socialne zaščite zagotavljajo velik delež prihodkov starih ljudi. Socialna zaščita kot socialna varnost zagotavlja osnovo za zaščito prihodkov starih ljudi, še posebno za stare ženske in stare ljudi, ki živijo dlje. Vendar pa se sistemi socialne zaščite sedaj v številnih državah soočajo s finančnim izzivom. V prihodnjih desetletjih bodo najpomembnejši dejavniki v starajočih se družbah ekonomske zmožnosti, upadanje rojstva in dolgoživost. Kako ohraniti ustrezne prihodke (pokojnine) starih ljudi predstavlja velik iziv vladni politiki. 

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje