English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 8, številka 4
Kakovostna starost logotip

Terminološki slovar s področja pokojnin

Avtor: Simona Hvalič Touzery, datum: 11.2.2010

OECD (2005). Private Pensions: OECD Classification and Glossary. Les pensions privées : Classification et glossaire de l’OCDE. © OECD/OCDE 2005 102 str. ISBN 92-64-01699-6

Razprave o politiki, ki zadeva pokojnine so pogosto brez razloga težavne tudi zaradi nesporazumov glede osnovnih definicij. Zato je bila ena od prvih nalog delovne skupine za privatne pokojnine v sklopu OECD (OECD Working Party on Private Pensions- WPPP) oblikovanje klasifikacije privatnih pokojninskih sistemov, ki je uporabna vsepovsod. Klasifikacija vsebuje ločen terminološki slovarček angleških besed, ki se jih uporablja na področju privatnih pokojnin. Te definicije so bile izboljšane s strani tridesetih držav OECD. Slovarček je predstavljen na sedemnajstih straneh in vsebuje 185 besed. Ker se včasih pojavlja več različnih izrazov, ki označujejo isto stvar, so poleg definicij vključene tudi morebitne besede, ki imajo isti pomen, ter podobne besede. Publikacija na internetu ni dostopna v celoti, lahko dobite le slovarček, ki je že sam po sebi zelo dragocen in uporaben. Ta publikacija je praktično orodje za državne uradnike, ki delajo na področju pokojnin, akademsko in poslovno skupnost, ter novinarje. 

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje