English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 8, številka 2
Kakovostna starost logotip

Kvaliteta življenja v starosti

Avtor: Simona Hvalič Touzery, datum: 11.2.2010

Walker Alan (ur) (2005).Understanding quality of life in old age. Papers from the UK Economic and Social Research Council. Growing Older research programme.  Ageing & Society. Let 24, 2004, 167 str.

Septembra leta 2004 je izšla tematska številka o kvaliteti življenja v starosti, revije Ageing & Society. V njej je zbranih sedem prispevkov, temelječih na projektih v okviru programa Staranje (Growing Older Programme), ki so ga od oktobra 1999 do marca 2004 izvajali v britanskem ekonomskem in socialnem raziskovalnem centru (UK Economic and Social Research Council). V omenjeni program je bilo vključenih kar 96 raziskovalcev, ki je izvajalo 24 projektov. Zaradi obsežnosti programa so v reviji izbrali in obdelali le naslednje teme: kvaliteta življenja s perspektive starih ljudi, etnične razlike in njihov vpliv na kvaliteto življenja, razlike v kvaliteti življenja, zdravo in aktivno staranje, družina, delo in kvaliteta življenja ter dejavniki kvalitete življenja v revnih soseskah.

Prispevki v reviji kažejo na bogatost in raznovrstnost informacij, do katerih so raziskovalci prišli prek vsakega od projektov. Kot ocenjuje vodja programa, prof. dr. Alan Walker, je omenjeni program prinesel vrsto kvalitetnega znanja o problematiki povezani s kvaliteto življenja v starosti, vplival na mednarodne študije, na položaj starih ljudi ter na politiko  samo.

Revija je zanimiva za vse, ki jih zanima problematika povezana s kvaliteto življenja v starosti, saj so spoznanja, kljub temu, da so vezana le na britanski prostor, pomembna tudi za evropski prostor. Za vse, ki želijo dobiti še več informacij, pa so na spletu dosegljive natančnejše informacije o omenjenem projektu, spisek knjig, ki so jih izdali s tega področja in povzetki največjih spoznanj vsakega izmed projektov. 

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje