English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 8, številka 2
Kakovostna starost logotip

Združeni narodi predstavili najnovejše projekcije svetovnega prebivalstva

Avtor: Simona Hvalič Touzery, datum: 11.2.2010

(2005). World Population Prospects. The 2004 Revision. Highlights. United nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 24 February 2005, New York. ESA/P/WP.193

Odbor za ekonomske in socialne zadeve (Department of Economic and Social Affairs, Population Division), ki deluje v okviru Združenih narodov (ZN), je konec februarja predstavil najnovejše poročilo o svetovnem prebivalstvu, v katerega so vključene projekcije ZN do leta 2050. Svetovno prebivalstvo naj bi se v naslednjih 45 letih povečalo za 2,6 milijarde – iz današnjih 6,5 miliarde na 9,1. V poročilo so vključeni tudi podatki o staranju prebivalstva po svetu. Splošno gledano je pričakovati, da se bo število starejših od 60 let skoraj potrojilo z današnjih 672 milijonov na 1,9 miliarde. Povečanje starega prebivalstva bo še posebno opazno v deželah v razvoju. Trenutno v teh državah živi šest od desetih starih ljudi, do leta 2050 pa jih bo v njih živelo že osem od desetih. Še bolj dramatično bo povečanje števila nastarejših starih ljudi (80 let in več) in sicer z današnjih 86 milijonov na 394 milijonov. Večina najstarejših starih ljudi (278 milijonov), bo leta 2050 živela v državah v razvoju. Po pričakovanjih, naj bi se pričakovana življenjska doba ob rojstvu v naslednjih 45 letih zvišala za deset let (na 75 let). V bolj razvitih področjih sveta, pa naj bi se pričakovana življenjska doba ob rojstvu do sredine stoletja povečala s 75 na 82 let.

V sto straneh dolgo poročilo so vključeni tudi podatki za Slovenijo. Naj jih omenimo le nekaj. Smo na štirinajstem mestu razvitih držav, katerega prebivalstvo bo do sredine stoletja upadlo in sicer s 1.967.000 na 1.630.000. Število nastarejših starih (80+) bo z današnjih 3,1% naraslo na 11%, število starih (60+) pa se bo podvojilo (z 20,5% na 40,5%). Danes smo deseta nastarejša država na svetu, s povprečno starostjo prebivalstva 40,2 let, v sredini stoletja pa bomo s povprečno starostjo prebivalstva 51,9 let, pristali na na sedmem mestu držav sveta.

Te projekcije so pomembne tako za strokovnjake kot politike na svetovnem in državnem nivoju, saj že danes postavljamo temelje za prihodnjo socialno politiko starajoče se družbe.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje