English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Posvet: Delo na področju alkoholizma v socialnem varstvu

Objavljeno v oddelku zasvojenosti, datum dogodka: 22.10.2009
na Inštitutu Antona Trstenjaka

Društvo socialni forum za zasvojenosti in omame je 22.10.2009 v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter Inštitutom Antona Trstenjaka organiziral posvet Delo na področju alkoholizma v socialnem varstvu.

Namen posveta je povezovanje strokovnjakov in organizacij, ki delajo na tem področju. Posveta se je udeležilo okrog 75 strokovnjakov iz sociale in zdravstva ter drugih, ki v skupinah za samopomoč rešujejo to problematiko (anonimni alkoholiki – AA, klubi zdravljenih alkoholikov – KZA, prijateljske skupine zdravljenih alkoholikov ...), prav tako pa tudi strokovni delavci Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki sofinancira tovrstne programe. Dopoldne med 9. in 12. uro so bila štiri zanimiva predavanja in razprava ob njih:

  • dr. Maja Rus Makovec: Nevrotransmisija pri alkoholizmu,
  • mag. Eva Stregar: Raziskava ESPAD in pitje mladih,
  • mag. Ksenija Ramovš; Zmerno in čezmerno pitje starejših,
  • Eva Korenč: Mreža programov pomoči zasvojenim z alkoholom v Republiki.

Popoldne je bila okrogla miza Primeri dobrih praks pri svetovalnem, terapevtskem in preventivnem delu; vodil jo je dr. Jože Ramovš; dobre izkušnje na terapevtskem področju so prikazali Zdenka Žveglič iz CSD Krško, Marija Erjavec iz CSD Šmarje pri Jelšah, Vesna Širok iz Društva zdravljenih alkoholikov Bežigrad v Ljubljani ter dva predstavnika anonimnih alkoholikov, Irena Majzelj Usenik, predsednica Socialnega foruma za zasvojenosti in omame je prikazala svetovalno in terapevtsko delo ljubljanske Svetovalnice za ljudi v stiski zaradi zlorabe alkohola, Maja Rant iz Inštituta Antona Trstenjaka pa preventivni projekt »Lepo je živet'« – 5-nivojski model preprečevanja zasvojenosti in omamnih motenj naravnih potreb v osnovnih šolah, ki je bil deležen še posebnega zanimanja. Sledila je živahna in plodna razprava udeležencev posveta. Na koncu pa so bili sprejeti naslednji zaključki.

Zaključki posveta Delo na področju alkoholizma v socialnem varstvu.

Zbrani na posvetu Delo na področju alkoholizma v socialnem varstvu ugotavljamo, da so med prebivalstvom Slovenije socialne, zdravstvene in druge težave zaradi alkoholizma med najbolj pogostimi. Ugotavljamo tudi, da javno in strokovno ukrepanje ne odgovarja ustrezno na obseg in globino problema alkoholizma ne s preprečevanjem, ne s socialnim urejanjem alkoholikov in njihovih družin, ne z raziskovanjem in usposabljanjem strokovnjakov, ne z ozaveščanjem prebivalstva in niti ne z dolgotrajno oskrbo neozdravljivih alkoholikov.

Na temelju sodobnih znanstvenih spoznanj in izkušenj v praksi menimo podpisani udeleženci, ki delamo na tem področju, da so prioritetne javne in strokovne naloge na tem področju zlasti naslednje:

  1. Uvesti specializirano interdisciplinarno usposabljanje strokovnjakov za vsa področja dela na alkohološkem in drugih področjih zasvojenosti in omam (informiranje in ozaveščanje in ostala preventiva, klinično svetovanje, terapija, dolgotrajna oskrba neozdravljivih zasvojencev in ostalo zmanjševanje škode, razvoj stroke z raziskovanjem in menedžmentom na tem področju.
  2. Zagotoviti možnosti za zbiranje in izmenjavo domačih in tujih strokovnih spoznanj in dobrih izkušenj na tem področju – med drugim organizirati letno srečanje kot je današnji posvet.
  3. Zagotoviti koordinacijo in partnersko sodelovanje med socialnim, zdravstvenim in drugimi strokovnimi področji ter vladnimi resorji, ki so odločilni za uspešno delo na tem področju.
  4. Dosledno izvajati sprejeti Zakon o omejevanju porabe alkohola.
  5. Sprejeti nacionalno strategijo reševanja in zmanjševanja problematike, ki jo povzroča čezmerno pitje alkohola v skladu z evropsko strategijo. Pri njeni pripravi želimo aktivno in partnersko sodelovati.
  6. Oblikovati in sistematično izvajati dobre preventivne programe med otroki, mladino in družinami.

V Ljubljani, 22. oktobra 2009

 

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje