English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 15, številka 1
Kakovostna starost logotip

Negovalni oddelek Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

Avtor: Darja Koželj, datum: 15.3.2012

V svetu so že vrsto let razvite različne oblike negovalnih bolnišnic in oddelkov, ki imajo organizirano prehodno ali dolgotrajno obliko zdravstvene nege. Tudi pri nas veliko pacientov po končanem akutnem bolnišničnem zdravljenju ne zmore samostojno živeti, zato potrebujejo zdravstveno nego. Ker so domovi za upokojence večinoma zasedeni, bolnišnice pa tudi, se znajdejo v velikih težavah.

V Univerzitetnem kliničnem centru je kljub veliki posteljni kapaciteti še vedno največji problem prezasedenost s pacienti, ki so zaključili akutno obravnavo zdravljenja, potrebujejo pa še storitve zdravstvene nege, nadzor nad zdravstvenim stanjem, fizioterapijo in socialno podporo.

Potrebe teh pacientov je zaznala  in nanje želela odgovoriti Erna Kos Grabnar, glavna medicinska sestra UKC v Ljubljani. »Za bolnike, ki so končali akutno zdravljenje, seveda skrbimo, a zanje nimamo organiziranega celovitega pristopa. Zdaj so v drugi vrsti, mi pa si želimo, da bi bili v prvi!« je pojasnila kot vodilna v skupini za uresničevanja dolgoletnega projekta – ureditev mestne negovalne bolnišnice.

Negovalnih oddelki ali bolnišnice so pomembni zaradi zniževanja stroškov, prezasedenosti bolnišnic in zaradi potreb po skrajšanju ležalne dobe. Tako bi zmanjšali pritisk na bolnišnice, hkrati pa omogočili pacientom kakovostnejši prehod iz bolnišnice v domačo ali domsko oskrbo. Nezadostno podprt in organiziran prehod iz bolnice v domačo oskrbo ali drugo organizirano obliko varstva predstavlja predvsem škodo za pacienta. Pojem negovalni oddelek tudi v našem prostoru ni več nov.

11. februarja, na svetovni dan pacientov, je odprl svoja vrata Negovalni oddelek, ki deluje v okviru Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Nahaja se v stavbi stare Pediatrične klinike na Vrazovem trgu 1. Okolje je kot nalašč ustvarjeno za hitrejše okrevanje, saj bolnišnico obdaja velik vrt, z oddelkov pa je mogoč dostop na sončno teraso. Tam, od koder se je dolga leta razlegal otroški jok, so zdaj svoj vmesni prostor med bolnišnico in domom našli starejši. Ti v bolnišnico ne sodijo več, doma še nimajo urejene primerne oskrbe, v domu pa ni prostora.
Trenutno je obnovljen in zaseden en oddelek s 33 posteljami. Namenjen je pacientom, ki so v UKCL zaključili akutno zdravljenje,  niso pa še pripravljeni za samostojno življenje doma ali v domu za starejše. V tem obdobju je bilo sprejetih že nad 250 pacientov.

Po Pravilniku o odpustih pacientov iz bolnišnice ne smejo odpustiti nikogar, ki nima zagotovljene pobolnišnične oskrbe. Pacienti so po končanem akutnem zdravljenju v UKCL premeščeni na negovalni oddelek, kjer se v sklopu timske obravnave zanje pripravi individualni načrt zdravstvene nege, fizioterapije in socialne pomoči. Potrebno je spremljati tudi zdravstveno stanje pacienta, ki ga vodi zdravnik. Celovita timska obravnava tako vpliva na nadaljno kakovost življenja posameznika, ko je odpuščen v domače okolje. Velikokrat pripomore k večji zmožnosti samooskrbe ali oskrbe, ki jo bodo prevzeli njihovi svojci, ali strokovnjaki v domu za starejše občane oziroma bo zanjo poskrbel sam. Največkrat gre za dokončno ureditev socialne problematike ter potreb po storitvah zdravstvene nege in fizioterapije s ciljem pridobitve večje stopnje samooskrbe.

Na negovalni oddelek so lahko sprejeti le tisti pacienti, ki so zaključili medicinsko-terapevtski program v aktivnem delu UKCL, so zdravstveno stabilni in pred odhodom v domačo nego ali drugo obliko varstva potrebujejo še nadaljevanje zdravstvene nege, zdravstveno vzgojne programe, občasen nadzor, različne oblike rehabilitacije ali socialne pomoči. Predpogoj za sprejem je stabilno zdravstveno stanje bolnikov.

O primernosti napotitve vedno odloča tim strokovnjakov, nikakor pa ne le posameznik ali njegovi svojci. Zgodi se, da se svojci direktno obračajo za sprejem na naš oddelek, vendar to ni možna in ustrezna pot. Na oddelku, kjer pacient leži, izpolnijo vlogo, na tedenskem konziliju negovalnega oddelka pa se prispele vloge za sprejem obravnavajo. Zato ne morejo biti sprejeti pacienti od doma. Tudi čas hospitalizacije je omejen. Želeli bi si, da bi se v bodoče uresničil načrt razširitve negovalnega oddelka v celotni stavbi, saj bi s tem omogočili večjo dostopnost pacientom, ki čakajo k nam za sprejem, sprostitev postelj v UKCL in posledično zmanjšavanje stroškov, ki jih prinese neakutna obravnava pacientov.

Za oskrbo pacientov skrbi multidisciplinarni tim, ki s svojim znanjem in medsebojnim povezovanjem vpliva na izboljšanje kakovosti storitev. Za posameznega pacienta skrbijo predstavniki zdravstvene nege, zdravnik, socialni delavec in fizioterapevt. Oddelek vodi Vida Oražem, diplomirana medicinska sestra, ki je že veliko svojega časa in znanja vložila v ta projekt. »Pri našem delu sta pomembna strokovnost in znanje, pa tudi človečnost. Naši pacienti potrebujejo veliko utehe, pogovorov, tudi objemov. Starostnike imam zelo rada. Seveda pa sama ne bi zmogla nič. Temelje gradimo vsi skupaj, celotna ekipa. Trudimo se, da je na prvem mestu vedno človek, pa tudi zaposleni želimo biti 'bolnišnica prijaznih ljudi'.«

Skupaj se trudimo izvajati kakovostno zdravstveno nego in ostale storitve, da bi izboljšali pacientovo zdravstveno stanje glede na možnost samooskrbe. Paciente spodbujamo k čim večji samooskrbi in pri tem vključujemo tudi svojce. Dobro vključevanje svojcev v proces zdravstvene nege in zdravljenja daje pacientom veliko psihično podporo. K sodelovanju smo povabili tudi prostovoljce. Dvakrat je bil v skupnem prostoru organiziran koncert, pa tudi nekateri svojci ob praznovanju rojstnega dne popestrijo in polepšajo dan pacientom. Naš oddelek je tudi učna baza za dijake in študente zdravstvenih šol in fakultet. Glede na to, da so v bolnišnici pretežno bolniki, starejši od 65 let, je delo v njej priložnost za medgeneracijsko sožitje.

Želimo, da bi pacienti ob odpustu dobili potrebne informacije in znanja. Pomembno je povezovanje oddelka z drugimi dejavnostmi, kot so patronažna služba, center za socialno delo, svojci, laična nega na domu. Negovalni oddelek naj bi bil most med bolnišnico, patronažno službo in socialno službo, domom in drugimi ustanovami. Zavedamo se, da je potrebno iskati nove možne načine sodelovanja in reševanja problematike starejših.
Naše poslanstvo je namenjeno tudi zagotavljanju kakovosti strokovnega znanja in doprinosu k profesionalnemu razvoju stroke zdravstvene nege.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje