English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Knjige

‹‹123456...10

Status: Na zalogi

Cena izvoda: 9,50 €

izvodov v košarico

Dobro je biti človek

Dr. Anton Trstenjak

Anton Trstenjak, DOBRO JE BITI ČLOVEK, 2. izdaja. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka in Salve d.o.o., 2018, 164 strani.

Anton Trstenjak (1906–1996) je bil najbolj ploden znan kot psiholog – s tega področja je polovica od njegovih skoraj petdesetih knjig; ostale so filozofske, teološke, kulturološke in svetovalno-terapevtske. Vse njegovo znanstveno, pedagoško in svetovalno delo pa povezuje poglabljanje v temeljno antropološko vprašanje Kdo in kaj je človek? S tega področja je tudi njegova knjiga Dobro je biti človek, ki je bila po 30 letih ponatisnjena po zaslugi gospe Danice Sebanc; branje tretjega dela te knjige jo je tako obogatilo, da jo je želela imeti na voljo sama in z njo postreči drugim.

V prvem delu knjige povzema Trstenjak spoznanja o značilnih lastnostih, zaradi katerih je človek človek in se bistveno razlikuje od vseh drugih živih bitij, v drugem delu pa je prikazana senčna stran človeka – njegova tragika ob nesrečah, zmotah, hudobiji in smrti; ta del ima zgovoren naslov Hudo je biti človek. Druga polovica knjige daje pritrdilni odgovor naslovu Dobro je biti človek. V njem daje Trstenjak kot veren kristjan odgovor na vprašanje, kako se usmerjati v srečno, zadovoljno, kakovostno in plodno življenje zase in za skupnost. Prepričljivo pookaže, da dobrota ni sirota, ampak je božja – človekova dobrota je svetloba na poti osebnega zorenja, pri uresničevanju želje po lepem medčloveškem sožitju in pri reševanju težav in stisk, s katerimi se sleherni srečuje v življenju.

Status: Ni v redni prodaji

Generacije, medgeneracijski odnosi, medgeneracijska politika - kompendij v več jezikih

Vujović Ana, Svetelšek Ajda in ostali

Inštitut Antona Trstenjaka kot član Mednarodne zveze za proučevanje medgeneracijskih vprašanj ‘GENERATIONES’ (INSII: International Network for the Study of Intergenerational Issues) predstavlja končno verzijo publikacije ‘Generacije, medgeneracijski odnosi, generacijska politika’ Edition’17. Publikacija ima obliko večjezikovnega kompendija in na sistematičen način predstavi ključne koncepte, ki jih uporabljamo pri raziskovanju medgeneracijskih vprašanj.

Kompendij sestavljajo adaptacije originalnega nemškega besedila v 17 različnih jezikov, poleg nemškega in slovenskega še v francoski, angleški, italijanski, španski, poljski, portugalski, madžarski, romunski, švedski, litvanijski, turški, bosansko-hercegovski, ukrajinski, ruski in kitajski jezik. Formalna oblika kompendija je zasnovana na način, ki lajša primerjavo med različnimi jezikovnimi adaptacijami. Tako je dodana vrednost publikacije ta, da jo lahko uporabimo tudi kot pripomoček za medkulturne primerjave.

Pri oblikovanju kompendija smo izhajali iz predpostavke, da družinski in družbeni medgeneracijski odnosi igrajo ključno vlogo pri oblikovanju individualne in kolektivne identitete, ter so na ta način pomembno vključeni v razvoj družbe. Ker imajo kot taki izjemen pomen na področju socialnih znanosti in socialne politike, se z medkulturno usklajenim pojmovanjem medgeneracijskih konceptov obetajo nove možnosti za teoretično, empirično in praktično delo.

Spletno obliko kompendija lahko naložite na spodnji povezavi, pri tem pa lahko poljubno izbirate individualne jezikovne adaptacije ali različne kombinacije jezikovnih adaptacij:

http://www.generationen-compendium.d

Status: Na zalogi

Cena izvoda: 23,50 €

izvodov v košarico

Sožitje v družini

Jože Ramovš

Učenje lepega sožitja je trajna naloga vsakega izmed nas, če hočemo, da bo naše potovanje z drugimi skozi življenje prijetno in rodovitno. Potreba po lepšem sožitju v družini je danes bolj pereča kakor kdajkoli doslej. Neuspeh, ki ga ljudje doživljajo v zakonskem in partnerskem sožitju, onesrečuje vse družinske člane, še nabolj pa otroke. Če zboljšamo družinsko sožitje, odpiramo tudi izhod iz družbene slepe ulice v lepše sožitje in sodelovanje med različnimi skupinami, skupnostmi in narodi. Na poti učenja lepega sožitja pa so potrebni smerokazi. Nekaj koristnih lahko najdete v tej knjigi ob sodobnih spoznanjih in dobrih izkušnjah.

 

530 strani, izšla leta 2017

Status: Na zalogi

Cena izvoda: 24,00 €

izvodov v košarico

Pogovori o starosti - Cato Maior de senectute

Mark Tulij Ciceron

           Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje je izdal slovenski prevod knjige Mark Tulij Ciceron POGOVORI O STAROSTI – CATO MAIOR DE SENECTUTE v sodelovanju s SAZU. To je najstarejša znana knjiga, ki je izrecno posvečena starosti in medgeneracijskim odnosom. Napisana je bila leta 44 pr. Kr. Njeno branje ljudi preseneti, kako aktualna je njena vsebina tudi v današnji razmerah staranja prebivalstva.

          Knjiga je zanimiva za vsakogar, ki ga zanimajo klasične izkušnje evropske kulture. Uporabna je pri srednje in visokošolskem učenju latinščine – vzporedno s prevodom je latinsko besedilo ter klasične zgodovine - knjiga ima obsežno študijo akademika dr. Kajetana Gantarja. Dobrodošla bo zgodovinskim krožkom univerze za tretje življenjsko obdobje.Kot prva gerontološko-medgeneracijska knjiga je pomembna za vsakogar, ki ga zanima večno žgoče vprašanje, kako se starati, in sodobno vprašanje, kako ustvarjalno reševati izziv staranja prebivalstva in sožitja med številčno starejšo in maloštevilnejšo mlado generacijo. Ciceron je svoje izkušnje in spoznanja svojega časa o tem znal napisati v vrhunsko lepem jeziku.

 

200 strani, izšla leta 2015

Status: Na zalogi

Cena izvoda: 29,90 €

izvodov v košarico

Staranje v Sloveniji

Jore Ramovš, urednik

Monografija Staranje v Sloveniji prinaša raziskovalna spoznanja o 25 temah staranja in medgeneracijskega sožitja. Štirinajst avtorjev – po starosti so iz vseh generacij – je v luči tujih in domačih spoznanj obdelovalo podatke velike reprezentativne terenske raziskave Potrebe, zmožnosti in stališča prebivalcev Slovenije, ki so stari 50 let in več. Knjiga prinaša pristne informacije o tem, kaj 750.000 nad 50 let starih ljudi v Sloveniji potrebuje za svoje staranje in sožitje, kaj pri tem sami zmorejo in kaj hočejo. Na osnovi teh spoznanj bodo politika, javna uprava, znanosti in stroke ter civilne organizacije lažje in uspešneje ustvarjale ugodne pogoje za kakovostno staranje in solidarno sožitje med generacijami v Sloveniji. Knjiga je koristno branje tudi za vsakogar, da se bo lažje staral in živel z drugimi.

 

‹‹123456...10
© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje