English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 18, številka 3
Kakovostna starost logotip

Evropski forum o socialnih inovacijah in aktivnem staranju

Avtor: Ana Vujović, datum: 1.10.2015

Bukarešta, 19. maj 2015

Projekt InnovAge, ki je financiran iz 7. okvirnega programa EU Horizon 2020, se je pričel izvajati decembra 2013 in se bo zaključil novembra 2015. Cilji projekta so podaljšanje dobe aktivnosti človeka in izboljšanje kvalitete življenja ter počutja starejših. Uvodni nagovor je imel dr. Alan Walker, koordinator InnovAge projekta in profesor socialne gerontologije na Univerzi Sheffield. Prof. Carol Jagger je v uvodu strnjeno predstavila problematiko merjenja socialnih inovacij in posledice staranja družbe na različnih področjih.

            Projekt je sestavljen iz različnih programov: web plaforma za neformalne oskrbovalce, iStep sistem za preprečevanje debelosti starostnikov, dolgotrajna oskrba in gibanje ter program nastanitve, ki bo prilagojena uporabnikom, starejšim ljudem. V okviru projekta so za neformalne oskrbovalce razvijali, preizkušali in implementirali web platformo, ki je dostopna v 27 državah članicah in v katero je vključenih 200 končnih uporabnikov in ekspertov ter 32 uporabniških organizacij in raziskovalnih ustanov. Partnerja tega programa so italijanski Nacionalni Inštitut za zdravje in staranje (INRCA), organizacija Eurocarers in švedski Family Care Compentence center. S pomočjo spletne strani www.eurocarers.com zagotavlja platforma oskrbovalcem po Evropi minimalni sklop informacij in podporna interaktivna orodja v njihovem lastnem jeziku. Platforma prav tako nudi informacije o možnih storitvah oskrbe, ki so na voljo v posameznih državah, o predlogih za oblikovanje strategij s tega področja ter o organizacijskem, finančnem ter pravnem vidiku. Platforma s številnimi orodji (z video sporočili, s forumom, z zasebnimi sporočili in s socialnimi omrežji) omogoča tudi medsebojno komunikacijo oskrbovalcev.

            Program, ki ga je predstavila Verina Waights z univerze Open University v Združenem Kraljestvu, je iStep sistem za interdisciplinarno podporo starejšim za izvajanje telesne aktivnosti. Cilj sistema je spodbujati vedenjske spremembe na čim bolj neeksluzivne načine. Opira se predvsem na družabništvo med starejšimi in mlajšimi generacijami. Osebe, vključene v programu, namreč delajo skupaj, se družijo in tako dosegajo večjo fizično aktivnost kot sicer. Fizična aktivnost oseb je merljiva, saj imajo dvojice pedometre, s katerimi merijo, koliko fizične aktivnosti opravijo skupaj. Udeleženci v programu lahko potem vnesejo svojo aktivnost na iStep aplikacijo, spremljajo koliko aktivnosti so opravili in primerjajo svoj napredek z drugimi pari in skupinami, s čimer postopoma dosegajo serije zastavljenih ciljev.

      Program dolgotrajne oskrbe in gibanja sta predstavila koordinatorja programa: Hans-Werner Wahl in Carl-Philipp Jansen z Univerze Heidelberg. Program vključuje telesno vadbo, ki jo sestavljajo različni organizacijski in metodološki pristopi. Ti ponujajo celovito aktivnost, prilagojeno različnim ciljnim populacijam v domu za stare ljudi glede na posameznikove specifične potrebe, zmožnosti in omejitve. Program usposabljanja vključuje več metod, med drugim skupinska srečanja, ki imajo različne težavnostne stopnje glede na omejitve udeležencev, skupinski trening za bolnike z vedenjskimi motnjami in posebna individualna usposabljanja močno prizadetih oseb, ki uporabljajo pristop resnih iger. Usposabljanje ima namen izboljšati glavne motorične funkcije in varnost gibanja starejših ter njihove psiho-socialne veščine.

            Jonas E. Andersson iz švedske agencije za vključevanje je arhitekt, usmerjen predvsem v prostorsko načrtovanje za starejše onemogle osebe, na konferenci pa je predstavil program nastanitve, ki je prilagojena starejšim ljudem. Namen tega programa v okviru projekta InnovAge so razvoj, prikaz in evalvacija prototipa novega IKT orodja – mobilne aplikacije, ki seniorjem omogoča, da primerjajo in evalvirajo možnosti domače nastanitve upoštevajoč aspekt dostopnosti. Aplikacija je razvila orodje za zaznavanje problemov dostopnosti v hiši starejšega človeka in njeni okolici glede na njegove individualne funkcionalne sposobnosti.

            Na konferenci so bile tudi debatne skupine na temo specifičnih izzivov in implementacij socialnih inovacij v Srednji in Vzhodni Evropi, upoštevajoč zmožnosti posameznih držav, lokalnega in mednarodnega okolja, tako na ravni javnih kot zasebnih in prostovoljskih organizacij.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje