English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 12, številka 3
Kakovostna starost logotip

Nemški družinski spletni priročnik

Avtor: Tanja Pihlar, datum: 26.1.2010

Fthenakis W. E. in Textor M. R. (ured.). Online-Familienhandbuch. (20.02.09).

Obsežen družinski priročnik v nemškem jeziku je uredil Državni inštitut za predšolsko in šolsko pedagogiko (Das Staatsinstitut für Frühpädagogik) v Münchnu. Nastal je v okviru projekta Okrepitev vzgojne kompetence v družini (2002-2004), ki sta ga podprla Zvezno ministrstvo za družino, seniorje, ženske in mladino ter Bavarsko državno ministrstvo za delo in socialo, družino in ženske. Leta 2004 je v nekoliko krajši obliki izšel tudi v knjižni obliki.[1] Nosilca projekta in urednika priročnika sta prof. dr. dr. dr. Wassilios E. Fthenakis, profesor za razvojno psihologijo in antropologijo na Svobodni univerzi v Bolzanu, ter dr. Martin R. Textor z Državnega inštituta za predšolsko in šolsko pedagogiko.

Priročnik obsega več kot 1400 strokovnih člankov s področja vzgoje otrok, partnerstva in družinskega življenja, ki jih je prispevalo več kot 1000 avtorjev z različnih področij – pedagogike, psihologije, medicine, politike in novinarstva. Namenjen je staršem, vzgojiteljem, učiteljem in strokovnjakom, ki se ukvarjajo z raziskovanjem družine. Tematika je razdeljena na naslednje rubrike (vsaka je potem razdeljena še na številne podrubrike): dejavnosti z otroki, ponudbe/pomoč, prizadetost, starševstvo, prehrana, vzgoja, vprašanja vzgoje, družina in poklic, ustvarjanje družine, raziskovanje družinske problematike, družinska politika, zdravje, najpogostejši problemi, gospodinjstvo/finance, raziskovanje mladinske problematike, varstvo otrok, raziskovanje otroške problematike, razvoj otrok, partnerstvo, pravna vprašanja, šola, nadomestna družina, ločitev. Članki so opremljeni s fotografijo avtorja, na koncu je dodana literatura in kontaktni podatki. Priročnik je zamišljen kot pomoč staršem, da dobijo informacije o vzgoji otrok in mladine ter nasvete in pomoč pri reševanju različnih vzgojnih problemov. Poudarek je na nenasilni vzgoji. Vsebuje tudi informacije o različnih ponudbah otroškega varstva in šolanja, o položaju otrok pri razvezi, o ravnanju s prizadetimi otroci ipd.

Na začetni strani priročnika so objavljeni aktualni prispevki ter pozdravne besede v osmih jezikih (med drugim v italijanskem, ruskem, poljskem, srbskem in hrvaškem jeziku). Za starše je na voljo družinski forum, kjer lahko izmenjujejo svoja mnenja.

V tem velikanskem projektu so poleg strokovnjakov sodelovali tudi starši, ki so se z aktualnimi vprašanji obračali na uredništvo in pomagali pri izbiri tem za priročnik.

Staršem, starim staršem, pa tudi vsem, ki se ukvarjajo z raziskovanjem družine, spletni družinski priročnik najtopleje priporočamo.

V nadaljevanju objavljamo prevod prispevka Gelge Gürtler iz tega priročnika.[1] Fthenakis W.E. in Textor M.R. (ured.) (2004). Knaurs Handbuch Familie. Alles, was Eltern wissen müssen. München: Knaur, 544 str.

 

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje