English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 9, številka 4
Kakovostna starost logotip

Poročilo o oskrbovanju v ZDA opozarja na pretečo krizo za baby boom generacijo

Avtor: Simona Hvalič Touzery, datum: 10.2.2010

The Caregiving Project for Older Americans (2006). Caregiving in America. The Caregiving Project for older Americans. ILC-SCSHE Taskforce; International Longevity Center-USA (ILC-USA), Schmieding Center for Senior Health & Education (SCSHE). MetLife Foundation. 100 str.

V obsežnem poročilu o oskrbi v ZDA so avtorji opozorili na prihajajočo neizogibno krizo oskrbovanja. Bazen družinskih oskrbovalcev je namreč zaradi demografskih in družbenih trendov v državi vse manjši. Družinski oskrbovalci pa so daleč največji vir oskrbe starih ljudi. Še posebno so se ti trendi dotaknili sendvič generacije, ki je odgovorna za skrb za lastne otroke in oskrbovanje starajočih se staršev. Hrati s tem pojavom je vse manj tudi plačanih profesionalnih oskrbovalcev. Danes uporablja storitve oskrbe v ZDA več kot 15 milijonov ljudi, do leta 2050 pa naj bi se to število podvojilo. V študiji opozarjajo na pretečo nacionalno krizo, ki grozi, da bo spodkopala zdravje milijonov starajočih se Američanov. ZDA, za razliko npr. od Japonske, Nemčije in Avstrije, ki imajo univerzalni sistem dolgotrajne oskrbe, tega nima. V ZDA je trenutno na voljo oskrba na domu in v instituciji. Kot pravijo avtorji, več kot 12 milijonov starih ljudi v ZDA potrebuje neko obliko dolgotrajne oskrbe. Mnogi izmed njih te oskrbe ne dobijo; približno 20% odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč, namreč že sedaj ne more dobiti ne plačane ne prostovoljske pomoči, v prihodnosti pa bo ta delež še višji. Osmim od desetih odraslih oseb, ki prejemajo pomoč na domu, jim le-to zagotavljajo izključno njihova družina, prijatelji in prostovoljci. Oskrbovanje za družino pogosto pomeni izgubo plače ali ugodnosti, saj zaradi oskrbovanja oskrbovalci zmanjšajo število ur dela ali pa celo pustijo službo. Družinski oskrbovalci omenjajo, da imajo manj časa za svojo lastno družino, prijatelje, da se odrečejo dopustom, hobijem in družbenim dejavnostim. Hkrati z bremenom družinskih oskrbovalcev je vse večje pomanjkanje števila plačanih oskrbovalcev, k čemur prispevajo nizke plače, neustrezni delovni pogoji, slabši razvoj na področju oskrbovanja ipd. Oskrbovalci sodijo med najnižje plačane poklice v ZDA – srednja urna postavka v letu 2004 za patronaže sestre je bila 10 USD, za tiste, ki nudijo zdravstveno nego na domu, 9 USD, in za tiste, ki so nudili osebno nego, 8 USD. V državi manjkajo tudi standardi in nacionalni konsenz o zahtevanem usposabljanju oskrbovalcev, kar slabo vpliva na pridobivanje novih oskrbovalcev in na to, da jih uspejo obdržati v tem poklicu. Trenutno v ZDA nimajo splošno sprejetega učnega načrta za plačane in neplačane oskrbovalce. Avtorji študije menijo, da bi bil ta poklic bolj cenjen, če bi prišlo do razvoja takšnih standardov. Pričakuje se, da se bo v naslednjem desetletju potreba po oskrbovalcih na domu povečala za 56%.

Avtorji študije bralcem za boljše razumevanje na koncu ponudijo obsežen slovarček gerontološkega izrazja, poleg tega pa tudi seznam organizacij, ki pokrivajo področje oskrbe v ZDA. Sicer pa gre za študijo, ki je vezana na ameriška tla, vendar opozarja na nevarnost pomanjkanja formalnih in neformalnih oskrbovalcev v prihodnosti, kar je problem, na katerega se pripravljajo ali pa se morajo pripraviti tudi druge razvite družbe, tudi Slovenija.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje