English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 8, številka 1
Kakovostna starost logotip

Skrb za stare ljudi iz etničnih manjšin v Evropi

Avtor: Simona Hvalič Touzery, datum: 11.2.2010

K. Waatson, T.Abye, P. Voutilainen, M. Quitos, C. Bolzman, B. Teng, et al  (2004). Minority elderly health and social care in Europe. PRIAE research briefing. Policy Research Institute on Ageing. 14 str.

Raziskovalni inštitut o staranju (PRIAE - Policy Research Institute on Ageing) je izdal  poročilo, ki je plod triletnega raziskovalnega dela v okviru projekta o oskrbi starih ljudi iz manjšin (»Minority elderly care«). Ponuja izčrpne informacije o položaju etničnih manjšin, specifične demografske, socio-ekonomske in zdravstvene kazalce, podatke o javnem socialnem in zdravstvenem varstvu starih ljudi iz etničnih skupin ipd. V tej, do sedaj najobsežnejši študiji o starih ljudeh iz etničnih manjšin, so zajeli deset evropskih držav: Veliko Britanijo, Francijo, Nemčijo, Nizozemsko, Španijo, Finsko, Madžarsko, Bosno in Hercegovino, Hrvaško in Švico. Vključili so dvajset različnih etničnih manjšin. Vsaka od držav v študiji je imela svoje specifike, predstavljamo pa nekaj skupnih zaključkov:

  • Zaradi sprememb v družini vse več starih ljudi, iz etničnih manjšin živi samih; čeprav je družina najpomembnejši vir opore starih ljudi, je veliko takšnih, ki nimajo nikogar, ki bi jim bil v oporo.
  • V vseh državah je imel velik delež starih ljudi iz etničnih manjšin nizke prihodke (veliko nižje od državnega povprečja); veliko jih je prejemalo socialno in drugo podporo.
  • Za nekatere stare ljudi je bil njihov prvi jezik enak jeziku države, v kateri so živeli – to še posebej velja za avtohtone manjšine; za veliko starih ljudi iz etničnih manjšin pa je bil jezik države, v kateri so živeli, njihov drugi jezik; nekateri jezika države, v kateri so živeli, sploh niso znali.
  • V večini držav je velik delež teh starih ljudi slabega zdravja in prejemajo slabo zdravstveno pomoč.
  • Uporaba socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev med državami varira.

Etnične manjšine imajo običajno v vseh državah v povprečju mlajše prebivalstvo, kot pa je večinsko prebivalstvo države, v kateri živijo, kar je rezultat trenda, da ljudje pogosto migrirajo v zgodnjem obdobju svojega aktivnega udejstvovanja na trgu delovne sile. Kljub temu se bo po predvidevanjih strokovnjakov v naslednjih desetletjih tudi starostna struktura ljudi iz etničnih manjšin spremenila in približala splošnim evropskim trendom, na kar se je treba ustrezno pripraviti. Ta zanimiva študija je pomembna, saj daje bolj celovit vpogled v manjšinsko problematiko, ki se ji do sedaj ni posvečalo bistvene pozornosti. Povzetek poročila najdete na strani.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje