English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

UPS: Treningi komunikacije med partnerjema

Kako govoriš z menoj?

Dobra in slaba partnerska komunikacija
Joachim Engl, Franz Thurmaier

Kako govoriš z menoj?

Na Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje razvijamo in uvajamo različne programe za lepo sožitje med ljudmi. Ob številnih programih za kakovostno sožitje med generacijami in za kakovostno staranje imajo posebno mesto programi za lepše sožitje med partnerjema in staršema v družini. »UPS« je tečaj za učenje partnerske komunikacije v praksi.

Komunikacija

Tečaj »UPS« ima šest enot po tri ure – traja torej slabih dvajset ur. Na enem tečaju se usposabljajo štirje pari pod vodstvom dveh za to specializiranih inštruktorjev. Poteka po skrbno oblikovanem programu, ki so ga razvili na Inštitutu za partnersko komunikacijo v Münchnu v Nemčiji – opisan je v knjigi avtorjev J. Engla in F. Thurmaierja, Kako govoriš z menoj? Večino časa se pari vsak v svojem prostoru učijo lepega osebnega pogovora, polovico časa ima vsak par v pomoč inštruktorja, polovico pa utrjuje naučeno veščino določene vrste pogovora (npr. reševanje sporov) par sam. Majhen del tečaja pa je skupen za vse štiri pare: navodila, kratka predavanja do pet minut, odziv vseh na potek posamezne učne enote.

Tečaj »UPS« je namenjen parom, ki so v skupnem življenju šele krajši čas. Parom z dolgotrajnim stažem je namenjen tečaj »UZIK« za isti cilj: naučiti se lepe partnerske komunikacije. Ker imajo ti svoj vzorec komuniciranja že zelo utirjen, traja ta tečaj nekaj ur več kot »UPS«, sicer pa je po načinu dela podoben.

V slovenskem prostoru je začel uvajati in izvajati tečaje »UPS« in »UZIK« Inštitut Antona Trstenjaka. Če želite opraviti tak tečaj, lahko pokličete, in poslali vam bomo prijavnico. Čim bo mogoče, vam bomo dali priložnost za udeležbo na tečaju.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje