English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 15, številka 1
Kakovostna starost logotip

Med nami – novoletni časopis medgeneracijskih prostovoljcev

Avtor: Klemen Jerinc, datum: 15.3.2012

Jerinc K (ur.) (2011). Med nami. Ljubljana: Zveza medgeneracijskih društev za kakovostno starost Slovenije

Zveza medgeneracijskih društev za kakovostno starost Slovenije je ob koncu lanskega leta s podporo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve izdala tretjo številko novoletnega časopisa Med nami. Časopis je naslednik Pozdravčka, ki je izhajal sedem let. V biltenu Zveze je predstavljeno delovanje le-te v preteklem letu. Zveza medgeneracijskih društev za kakovostno starost Slovenije povezuje medgeneracijska društva, ki v lokalnih okoljih skrbijo za kakovostno starost vseh treh generacij. Na prvem mestu lahko govorimo o skrbi za tretjo generacijo, ki na mlajše prenaša svoje izkušnje, modrosti in nam predstavlja starost tako s pozitivnih kot tudi z negativnih vidikov. Poleg starejše generacije pa sta v delovanje Zveze vključeni tudi srednja in mlajša generacija, ki na tak način počasi spoznavata kakovostno starost in se nanjo pripravljata.

Zveza medgeneracijskih društev za kakovostno starost je krovna organizacija, ki skrbi za pretok informacij med posameznimi medgeneracijskimi društvi. Za delovanje posameznih medgeneracijskih društev pa skrbijo profesionalni organizatorji mreže. To so izobraženi prostovoljci, ki poleg vsebinskega prostovoljskega dela opravljajo še organizacijsko prostovoljsko delo. Prav vsi prostovoljci, ki delujejo v okviru Zveze, so usposobljeni na tečajih, ki jih organizira Inštitut Antona Trstenjaka. Na teh tečajih pridobijo veliko veščin, ki so pomembne za delo s starejšimi. Veliko poudarka je na komunikaciji, lepem osebnem pogovoru. Ne gre pa izpustiti tudi metodičnega dela, ki se ga učijo predvsem prostovoljci, ki želijo v svojem okolju voditi medgeneracijsko skupino. Glavno dejavnost prostovoljskih društev predstavlja medgeneracijsko prostovoljsko druženje v obliki družabništev in medgeneracijskih skupin, ki jih vodijo prostovoljci.

Bilten Zveze je sestavljen iz prispevkov prostovoljcev in predstavitve dela posameznih društev. Društva si v biltenu sledijo po abecednem zaporedju. Kot prvo se predstavi Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda in kot zadnje Društvo za kakovostno starost Zimzelen iz Žalca. Prav slednje je v letu 2011 praznovalo že svojo dvajseto obletnico delovanja in nekaj članic skupin je v društvu že od samega začetka. Članicam društva posebej veliko pomenijo obiski otrok iz vrtca, saj takrat spet podoživijo svoja otroška leta. Drug pomemben jubilej pa je v lanskem letu praznovalo Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Ljubljana. Posebej gre poudariti, da gre po številu prostovoljcev in vključenosti ljudi za največje društvo, ki je praznovalo deseto obletnico svojega delovanja. Na samem praznovanju, ki ga je s kratkim predavanjem polepšal dr. Jože Ramovš, navdušenja ni manjkalo. Veliko dvorano Inštituta Antona Trstenjaka so ljudje napolnili prav do zadnjega kotička. Program je s svojim petjem popestril Mešani pevski zbor Litostroj. Predsednica društva Mateja Zabukovec je pripravila slastno torto, posebno slovesno pa je bilo ob podelitvi priznanj prostovoljcem, ki prostovoljsko delajo že 10 let. Leto 2011 je bilo za Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Ljubljana res plodno. Posebej gre omeniti nagrado Mlado srce za nasmeh starejših, ki jo je na Festivalu za tretje življenjsko obdobje prejel tajnik društva Klemen Jerinc. Za nagrado ga je predlagal Mešani pevski zbor Litostroj iz Ljubljane. Gre za medgeneracijsko sodelovanje, kjer mlad zborovodja prenaša svojo mladostno energijo na tretjo generacijo, od njih pa dobiva modre nasvete in pristno veselje. Z nagradami se lahko pohvalijo tudi v Medgeneracijskem društvu za kakovostno starost Laško, kjer so štiri prostovoljke prejele nagrado Plemenito zrelo srce za nasmeh mlajših. Gospe, Terezija Škoberne, Marjeta Dremelj, Marica Lesjak in Zlata Strel, so prostovoljke že vrsto let in vsaka na svoj način daje del sebe mlajši generaciji, ki še kako potrebuje tople nasmehe babic. Tako je tudi širša javnost prepoznala plemenito delo, ki ga opravljajo prostovoljci.

V lanskem letu sta k Zvezi medgeneracijskih društev pristopili dve novi društvi. Prvo je Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Vojnik, ki deluje že nekaj let. Večji del dejavnosti pa predstavljajo medgeneracijske skupine v Špesovem domu Vojnik. Skupine skrbijo za večjo kvaliteto življenja stanovalcev doma. Drugo, povsem sveže pa je Medgeneracijsko društvo Loški Potok, kjer so se v letu 2010 veliko izobraževali pod okriljem Inštituta Antona Trstenjaka. Tako danes deluje več skupin, posebej pa so ponosni na zunanjo skupino, ki se tako kot ostale skupine dobiva v Domu starejših Loški Potok.

Prvi dve številki biltena sta bili črno-beli, v letu 2011 pa smo izdali barvni bilten, ki še na lepši način prikaže toplino prostovoljcev, ki delajo z vsemi tremi generacijami. Zadnji dve leti je Zvezo zelo uspešno in strokovno vodila mag. Majda Vrh iz Medgeneracijskega društva za kakovostno starost Ribnica, v lanskem letu pa je predsedovanje Zvezi prevzelo Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Ljubljana s predsednico Matejo Zabukovec. V lanskem letu so v skoraj vseh krajih, kjer deluje Zveza, začeli potekati tečaji za preprečevanje padcev v starosti. Na tak način so se v aktivnosti društev vključili novi ljudje, ki so se po končanih tečajih v veliki meri vključili v medgeneracijske skupine. Ker se zavedamo problematike staranja in ker radi delamo z ljudmi, se veselimo nove številke biltena Med nami!

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje