English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Dogodki

Pretekli dogodki

Letošnje evropsko leto je posvečeno aktivnemu staranju in medgeneracijski solidarnosti. Navezuje se na lansko leto, ki je bilo evropsko leto prostovoljstva. Leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti želi opozoriti na pomen, ki ga imajo starejši ljudje v družbenem življenju. Kot je zapisano na uradni spletni strani, gre za spodbudo snovalcem politike in deležnikom na vseh ravneh k ukrepom, s katerimi bi omogočili aktivno staranje in močnejšo solidarnost med generacijami.

V sredo, 25. januarja 2012 smo sodelavci Inštituta Antona Trstenjaka obiskali Negovalno bolnišnico v Ljubljani na Vrazovem trgu, ki je svoja vrata odprla pred dobrim letom.

V sredo 14. decembra smo praznovali 10 let delovanja Medgeneracijskega društva za kakovostno starost Ljubljana. Društvo je bilo ustanovljeno z namenom lajšanja socialnih in psihosocialnih stisk in težav starih ljudi, cilj društva pa je tudi priprava srednje generacije na lastno starost, skrb za dobre odnose in solidarnost med vsemi tremi generacijami in za njihovo povezovanje v smiselno celoto. Vse oblike druženja in pomoči, ki se izvajajo v okviru društva pripomorejo k zmanjševanju osamljenosti, krepitvi telesnega in duševnega zdravja in posledično k splošnemu izboljšanju kakovosti življenja starih ljudi in ljudi, ki se z njimi družimo.

 

 

Nacionalni odbor natečaja Evropa v šoli, je v šolskem letu 2011/2012 pripravil že trinajsti razpis natečaja, ki tokrat sledi temi evropskega leta 2012 – Evropskemu letu aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. Tema natečaja v tem šolskem letu nosi naslov »JAZ TEBI RADOST – TI MENI MODROST« Zveza prijateljev mladine Slovenije, nacionalni koordinator tega natečaja je v četrtek, 24. novembra 2011 v Mestnem muzeju Ljubljana organizirala uvodni seminar za pedagoške delavce osnovnih in srednjih šol, dijaških domov in zavodov, ki bodo mentorji/mentorice učenkam in učencem tega natečaja.

V dneh od 3. do 5. novembra 2011 je na Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijske sožitje v Ljubljani potekalo srečanje delovne skupine projekta Evropske unije Relais plus, katerega namen je prenos inovacij v razvoj nudenja pomoči zapuščenim skupinam (otroci, mladostniki in starostniki) v Evropi. Projekt sodi v sklop vseživljenjskega učenja EU Leonardo da Vinci.

 

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje in Psihiatrija Kocmur Marga vljudno vabita na VII. mednarodni simpozij o shizofreniji: SODELOVANJE PRI ZDRAVLJENJU.

 

Anton Trstenjak Institute of gerontology and intergenerational relations and Psychiatry Kocmur Marga kindly invite you to the VII. international symposium on schizophrenia: ADHERENCE TO TREATMENT.

Od 28. do 30 septembra je v Dublinu potekala 1. svetovna konferenca Globalne mreže Starosti prijaznih mest (GNAFC). Iz Slovenije smo se je kot koordinatorji Slovenske mreže Starosti prijaznih mest udeležili predstavniki Inštituta Antona Trstenjaka ter svetnik MO Ljubljana g. Bogomir Gorenšek. V posebno čast nam je bilo, da nas je na konferenci obiskala tudi slovenska veleposlanica ga. Jasna Geršak.

Ministrstvo za Zdravje je 15. 9. 2011 na Brdu pri Kranju organiziralo problemsko konferenco z naslovom Geriatrija in zdravstvena gerontologija v slovenskem prostoru. V sodelovanju z Inštitutom Antona Trstenjaka je bil izdan tudi zbornik referatov večine predavateljev, ki so predstavili svoja področja. Konferenca je bila razdeljena na tri tematska področja.

V letu 2011 smo nadaljujevali z izvajanjem primarne preventive za 3. življenjsko obdobje v obliki rednih predavanj, ki so potekala vsak drugi torek ob 17. uri na Inštitutu Antona Trstenjaka, Resljeva 11, Ljubljana.

Zvrstila so se naslednja predavanja:

 • 11. januar: dr. Jože Ramovš: Zadovoljstvo in sodelovanje z okolico
 • 25. januar: prim. dr. Janez Remškar, dr. med.: Dihala v starosti
 • 9. februar: dr. Vesna Radonjič Miholič, spec. klin. psih.: Vzdrževanje duševnih aktivnosti v starosti
 • 22. februar: prim. prof. dr. Zmago Turk, dr. med.: Komplementarna medicina
 • 8. marec: mag. Jože Kukman: Osnove o zdravilnih rastlinah
 • 22. marec: prof. dr. Marga Kocmur, dr. med. spec. psih.: Žalost in depresija v starosti
 • 5. april: Katarina Barbara Štrukelj, dr. med. spec. psih.: Zgodnje odkrivanje demenc
 • 19. april: doc. dr. Maja Trošt, dr. med.: Parkinsonova bolezen
 • 17. maj: doc. dr. Darja Rugelj: Aktivni sprehod
 • 31. maj: dr. Božidar Voljč, dr. med.: Aktivna in zdrava starost
 • 14. junij: Peter Rus, dr. med.: Osteoporoza
 • 28. junij: dr. Jože Ramovš: Počitnice po upokojitvi
© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje