English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kdo smo

INŠTITUT ANTONA TRSTENJAKA

za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje
tel: 01/433 93 01
faks: 01/433 93 01
e-pošta: info@iat.si

 

izr. prof. dr. Jože Ramovš, antropolog in socialni delavec, evropska diploma psihoterapije (EDP)

predstojnik

e-pošta: joze@iat.si

 

Izredni profesor doktor Jože Ramovš je doktor antropologije in socialni delavec, v Nemčiji je opravil specializacijo iz Franklove logotrapije (ima Evropsko diplomo psihoterapije) in partnerske komunikacije. Dela kot raziskovalec, predavatelj in v praksi zlasti na področjih: sožitje med ljudmi in staranje, zasvojenosti in omamljanje. V teoriji se posveča celostni podobi človeka v njegovi telesni, duševni, duhovni, socialni, razvojni in bivanjski razsežnosti. Razvija programe za kakovostno življenje in sožitje med ljudmi na osnovi vsakdanjih sredstev (antropohigiena). Njegova bibliografija šteje nad tisoč enot (znanstvene, strokovne in poljudne knjige, članki, prispevki na kongresih, radiu, televiziji in spletu, mentorstva pri diplomah, magisterijih in doktoratih).  Več: življenjepis, bibliografija v COBISS.

 

mag. Ksenija Ramovš, dipl. socialna delavka 

direktorica

e-pošta: ksenija@iat.si

 

Ksenija Ramovš je magistra sociologije in diplomirana socialna delavka. Kot direktorica vodi Inštitut. Pomembno področje njenega delovanja je razvijanje in uvajanje programov za kakovostno staranje in sožitje med generacijami in je strokovna vodja Mreže medgeneracijskih programov za kakovostno starost. Nad dve desetletji dela tudi na področju alkoholizma terapevtsko, pedagoško, raziskovalno in akcijsko razvojno, pri čemer je uvedla nova modela prijateljskih skupin zdravljenih alkoholikov ter skupine mladih za zdravo življenje in dobre medčloveške odnose, posveča pa se tudi razvoju preventive omam in zasvojenosti med mladimi. Je supervizorka z licenco SZ in samostojna svetovalka v socialnem varstvu.

 


 

 

 

 

Tjaša Grebenšek, psihologinja

Operativna pomočnica in raziskovalka

e-mail: tjasa.grebensek@iat.si

 

 

Tjaša Grebenšek je univerzitetna diplomirana psihologinja. Od diplome s področja odnosov med vnuki in starimi starši se raziskovalno, akcijsko-razvojno in s prostovoljskim delom posveča gerontologiji in medgeneracijskemu sožitju. Njeno glavno področje dela je preprečevanje nasilja nad starejšimi; deluje na nacionalnem programu Staranje brez nasilja.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Ramovš, dr. med.

Koordinatorica projektov in raziskovalka

e-mail: ana.ramovs@iat.si

 

Ana Ramovš je zdravnica, dela v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Na Inštitutu  Antona Trstenjaka je zaposlena za krajši delovni čas, opravlja delo raziskovalke na področjih zdravega staranja, preventivne medicine, javnega zdravja, geriatrije, etike, telemedicine in teleoskrbe. Sodeluje pri koordinaciji nacionalnih in mednarodnih projektov povezanih z zdravstvenimi vidiki gerontologije in dolgotrajne oskrbe. 

 

 

 

 

 

 

Marta Grčar, socialna pedagoginja

Koordinatorica projektov in operativna pomočnica

e-mail: marta@iat.si


Marta Ramovšje diplomirana socialna pedagoginja. Študij je zaključila na rimski univerzi Università Pontificia Salesiana. Vzporedno se je v Bologni izobraževala za uporabo plesa v vzgojno-socialnem kontekstu (Corso per Danzeducatore®). Na Inštitutu Antona Trstenjaka se posveča raziskovalnemu, izobraževalnemu in razvojnemu delu, še posebej na področjih družinske in druge neformalne oskrbe, deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe in dela s skupnostjo.


 

 

 

 

Ajda Svetelšek, psihologinja

Raziskovalka in izvajalka projektov ter socialno-varstvenih programov

e-mail: ajda.svetelsek@iat.si

 

 

Ajda Svetelšek je univerzitetna diplomirana psihologinja in strokovna delavka na področju socialnega varstva. Njeno delo je znanstveno in razvojno raziskovanje ter izvajanje različnih razvojno-raziskovalnih in socialno-varstvenih projektov ter programov. Področje njenega raziskovanja je predvsem kakovostno staranje v okviru pozitivne psihologije, psihologije zdravja, telemedicine, teleoskebe in neformalne oskrbe. Piše prispevke za gerontološko revijo Kakovostna starost in pomaga pri uredniškem delu.

 

 

 

 

 

 

 

Ana Gorenc Vujović, pravnica

Koordinatorica projektov

e-naslov: ana@iat.si

Ana Gorenc Vujović je univerzitetna diplomirana pravnica z izkušnjami na področju osebnostnega, medicinskega prava in upravnih postopkov v zdravstvenem sektorju z različnimi ranljivimi skupinami. Je koordinatorka slovenske mreže Starosti prijaznih mest in občin pri Svetovni zdravstveni organizaciji ter vodja projekta Staranje brez nasilja.

 

Alenka Ogrin, ekonomistka

Operativna pomočnica socialnih programov in koordinatorica projektov

e-naslov: alenka.ogrin@iat.si

 

Alenka Ogrin je diplomirala na Visoki šoli za turizem. Od 2004 deluje na področju staranja; najprej v mednarodni organizaciji Helpge International, potem v okviru ZDUS, kjer je delovala predvsem na področju bivanja starejših in mednarodnem sodelovanju. Inštitutu se pridruži 2018, organizira in izvaja različne aktivnosti, od delavnic do konferenc, piše članke ter sodeluje pri pridobivanju in izvajanju mednarodnih projektov.

 

 

 

 

Sara Schwarzmann, socialna delavka

Operativna pomočnica socialnih programov in raziskovalka

e-naslov: sara.schwarzmann@iat.si

Sara Schwarzmann je diplomirana socialna delavka in strokovna delavka na področju socialnega varstva. Ima 5 let delovnih izkušenj s področja duševnega zdravja in institucionalnega varstva. Na Inštitutu Antona Trstenjaka je zaposlena kot operativna pomočnica socialnih programov.  Spremlja in izvaja različne aktivnosti predvsem na področju družinske in druge neformalne oskrbe. Med drugim sodeluje pri programu Staranje brez nasilja in posodobitvi priročnika Varno staranje.

 

Tjaša Hudobivnik, sociologinja

Operativna pomočnica socialnih programov in raziskovalka

e-naslov: tjasa.h@iat.si

 

Alen Sajtl, psiholog

Operativni pomočnik socialnih programov

e-naslov: alen@iat.si

 

 

Alen Sajtl je univerzitetni  diplomirani psiholog. Po diplomskem delu, na temo nagnjenosti k dolgočasju v povezavi z  depresivnostjo in samospoštovanjem, je deloval kot koordinator aktivnosti na področju mentalnega zdravja in dela s starejšimi.  Na inštitutu Antona Trstenjaka se posveča predvsem  razvoju starosti prijaznih skupnosti in asistenci pri specializaciji iz gerontološke logoterapije.

 


© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje