English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kdo smo

INŠTITUT ANTONA TRSTENJAKA
za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje
tel: 01/433 93 01
faks: 01/433 93 01

izr. prof. dr. Jože Ramovš, antropolog in socialni delavec, evropska diploma psihoterapije (EDP)
predstojnik

e-pošta: joze.ramovs@guest.arnes.si
alternativen mail: joze@inst-antonatrstenjaka.si

Izredni profesor doktor Jože Ramovš je doktor antropologije in socialni delavec, v Nemčiji je opravil specializacijo iz Franklove logotrapije (ima Evropsko diplomo psihoterapije) in partnerske komunikacije. Dela kot raziskovalec, predavatelj in v praksi zlasti na področjih: sožitje med ljudmi in staranje, zasvojenosti in omamljanje. V teoriji se posveča celostni podobi človeka v njegovi telesni, duševni, duhovni, socialni, razvojni in bivanjski razsežnosti. Razvija programe za kakovostno življenje in sožitje med ljudmi na osnovi vsakdanjih sredstev (antropohigiena). Njegova bibliografija šteje nad tisoč enot (znanstvene, strokovne in poljudne knjige, članki, prispevki na kongresih, radiu, televiziji in spletu, mentorstva pri diplomah, magisterijih in doktoratih).  Več: življenjepis, bibliografija v COBISS.

 

mag. Ksenija Ramovš, dipl. socialna delavka 
direktorica

e-pošta: ksenija.ramovs@guest.arnes.si
alternativen mail: ksenija@inst-antonatrstenjaka.si

Ksenija Ramovš je magistra sociologije in diplomirana socialna delavka. Kot direktorica vodi Inštitut. Pomembno področje njenega delovanja je razvijanje in uvajanje programov za kakovostno staranje in sožitje med generacijami in je strokovna vodja Mreže medgeneracijskih programov za kakovostno starost. Nad dve desetletji dela tudi na področju alkoholizma terapevtsko, pedagoško, raziskovalno in akcijsko razvojno, pri čemer je uvedla nova modela prijateljskih skupin zdravljenih alkoholikov ter skupine mladih za zdravo življenje in dobre medčloveške odnose, posveča pa se tudi razvoju preventive omam in zasvojenosti med mladimi. Je supervizorka z licenco SZ in samostojna svetovalka v socialnem varstvu.

 

Maja Rant, univ. dipl. socialna delavka

pomočnica operativnih programov
e-naslov: maja@inst-antonatrstenjaka.si
alternativni e-naslov: maja.rant@gmail.com

Maja Rant je univerzitetna diplomirana socialna delavka. Po končani Srednji zdravstveni šoli je študij nadaljevala na Fakulteti za socialno delo, kjer je pridobila naziv univerzitetno diplomirana socialna delavka. Diplomirala s področja Stališča študentov Fakultete za socialno delo do pitja alkoholnih pijač. Na inštitutu je zaposlena kot operaterka socialno varstvenih programov. Sodeluje v projektih: »Lepo je živet' in v drugih preventivnih programih pitja mladih, Relais plus ter v Mreži medgeneracijskih programov za kakovostno staranje; izmed njih so: medgeneracijsko družabništvo ob učenju računalništva in Samoobrambi za starejše ženske.

 

Tina Lipar, dipl. med. sestra
operativna pomočnica socialnih in zdravstvenih  programov
e-naslov: tina.lipar@inst-antonatrstenjaka.si

Tina Lipar je diplomirana medicinska sestra, ki je diplomirala na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. Dosedanja poklicna pot jo je vodila predvsem na področja nutricionistike in preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni. Na Inštitutu Antona Trstenjaka sodeluje pri pripravi revije Kakovostna starost, oblikovanju spletne strani, pripravi razpisne dokumentacije za pridobivanje financiranja v okviru slovenskih in evropskih razpisov, sodeluje pa tudi pri izvajanju različnih socialnozdravstvenih preventivnih programov.


 

 

ZUNANJI SODELAVCI

Slavica Valenčak, univ. dipl. socialna delavka
pomočnica operativnih programov
e-naslov: slavica.valencak@inst-antonatrstenjaka.si

 

Blaž Švab, dipl. socialni delavec
pomočnik operativnih programov
e-naslov:
blaz.svab@inst-antonatrstenjaka.si

 

Klemen Jerinc, univ. dipl. socialni delavec
pomočnik operativnih programov

Klemen Jerinc je univerzitetni diplomirani socialni delavec, V srednji šoli je pridobil naziv upravni tehnik, študiral je na Fakulteti za socialno delo. Diplomiral z diplomsko nalogo Vpliv vzgojnih stilov na kaznovanje v osnovni šoli. Na inštitutu je zaposlen kot operativni pomočnik socialno varstvenih programov. Deluje na področju medgeneracijskih programov za kakovostno staranje, vodi Zimske urice s Trstenjakom in aktivno sodeluje v projektih »Lepo je živet« in Preventiva pitja mladih.

e-naslov: klemen@inst-antonatrstenjaka.si

 

Mojca Slana, univ. dipl. psihologinja
raziskovalka, operativna pomočnica socialnih in zdravstvenih programov

e-naslov: mojca.slana@inst-antonatrstenjaka.si

Mojca Slana je univerzitetna diplomirana psihologinja, ki je diplomirala s področja narcisizma in samopodobe pri porodnicah. Svoje izobraževanje nadaljuje na podiplomskem študijskem programu Psihološka metodologija na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Na Inštitutu Antona Trstenjaka kot raziskovalka sodeluje predvsem pri naslednjih projektih: Starosti prijazna mesta, Potrebe, stališča in zmožnosti 50+ ter Partnerstvo primarne preventive za 3. življenjsko obdobje (PPP za 3).

 

Martina Starc, univ. dipl. psihologinja
raziskovalka, operativna pomočnica socialnih in zdravstvenih programov

Martina Starc je univerzitetna diplomirana psihologinja, ki je diplomirala s področja vpliva emocij na pozornost in zaznavanje. Na Inštitutu Antona Trstenjaka kot sodeluje pri pripravi revije, oblikovanju spletne strani in raziskovanju.

e-naslov: martina.starc@inst-antonatrstenjaka.si

 

Mateja Zabukovec, univ. dipl. socialna delavka
operativna pomočnica socialnih programov

e-naslov: mateja@inst-antonatrstenjaka.si

Mateja Zabukovec je po končani srednji ekonomski šoli v Ljubljani bila nekaj let zaposlena v gospodarstvu. Leta 2004 je diplomirala na Fakulteti za socialno delo na temo Zakon o omejevanju porabe alkohola in mladi. Na Inštitutu Antona Trstenjaka je zaposlena na Mreži medgeneracijskih programov za kakovostno staranje, sodeluje pa tudi v drugih socialno varstvenih programih. Za Inštitut opravlja tudi del administracije. Je predsednica Medgeneracijskega društva za kakovostno starost Ljubljana, katerega glavna naloga in pomen je združevanje in povezovanje prostovoljcev ter pomoč pri vzdrževanju njihove prostovoljske kondicije.

 


 


© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje