English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 15, številka 3
Kakovostna starost logotip

Praznovanje 10- letnice delovanja zveze medgeneracijskih društev za kakovostno starost Slovenije

Avtor: Klemen Jerinc, datum: 26.10.2012

Zveza od začetka skrbi za povezovanje medgeneracijskih društev, ki so vanjo vključena, in jim pomaga pri izvedbi večjih projektov. Med slednje zagotovo lahko štejemo tudi medgeneracijsko srečanje, na katerem se je zbralo preko dvesto ljudi vseh treh generacij. Zvezo sta leta 2002 ustanovili dve medgeneracijski društvi, in sicer Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Upanje Trbovlje in Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Ljubljana. Društvi sta pri svojem delu opazili, da potrebujeta dodatno strokovno podporo, in sta k sodelovanju povabili Inštitut Antona Trstenjaka, ki Zvezi nudi strokovno podporo. Posebnost delovanja Zveze je enoletno predsedovanje, tako da vsako leto Zvezi predseduje drugo društvo. Prva predsednica Zveze je bila Pavlina Žgajner iz Medgeneracijskega društva za kakovostno starost Upanje Trbovlje. Društvo je zbralo veliko število ljudi, ki so se kasneje usposabljali za medgeneracijsko prostovoljstvo in začeli delati kot družabniki ali voditelji medgeneracijskih skupin. Društvu Upanje Trbovlje je kasneje predsedovala Mateja Eržen, ki je bila več let tudi zaposlena na Zvezi, v zadnjih letih pa društvo vodi Ana Holc. Na žalost se srečanja v Mostecu prostovoljci iz Trbovelj niso udeležili.

Naslednja je Zvezi predsedovala Simona Hvalič, predsednica ljubljanskega društva, ki je največje v Zvezi. Za njo mu je predsedovala Silva Ljubej, v zadnjih letih pa Mateja Zabukovec. Na srečanje v Mostec je prišlo več medgeneracijskih skupin iz ljubljanskega društva in tudi lepo število prostovoljcev družabnikov.

Zvezi se je v letu 2004 priključilo Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Laško, ki ga je na začetku vodila Zlata Strel, danes podpredsednica društva. Društvo je v Mostecu predstavila sedanja predsednica Irenca Kovčan. Po predstavitvi društva je na oder povabila Zlato Strel, ki nam je prebrala svojo pesem. Sledil je hudomušen skeč dveh naglušnih gospodov, ki se nikakor nista mogla sporazumeti, ali gresta v zdravilišče ali na pokopališče.

Po predstavitvi laškega društva je na oder prišel Moški pevski zbor KUD Oton Župančič iz Sore in nam pod vodstvom zborovodje Klemna Jerinca zapel pesmi, ki so jih pevci pripravili za slovesno praznovanje ob 60 – letnici delovanja zbora, ki so jo praznovali aprila letos.

Po petju je na oder prišla predsednica Medgeneracijskega društva Srečno Zagorje, Helena Odlazek, ki nam je na začetku razložila, zakaj so v ime društva uvrstili besedo »srečno«. Beseda srečno je namreč knapovski – rudarski pozdrav, ki so ga uporabljali fantje in možje, preden so odhajali v rudnik. Helena Odlazek je povedala, da je predsednica šele od nedavna. Pred njo je zagorsko društvo vsa leta zelo uspešno vodila Mojca Vetršek, ki mi je v sproščenem pogovoru zaupala, da danes žanje sadove dela društva. Na oder je Helena Odlazek povabila dve prostovoljki, ki sta nam prebrali svoje pesmi. Po pesmih smo iz zasavskih koncev odšli na Gorenjsko.

Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda nam je predstavila predsednica Viktorija Drolec. Ena od članic nam je prebrala svojo pesem, potem pa je na oder prišla teta Pehta, ki nam je povedala o svoji izkušnji vožnje z avtomobilom in se dotaknila aktualne politične situacije. Ljudi je najbolj navdušila njena oprava, še posebej njeni cokli. Njena hudomušnost pa je ljudi spravila v dobro voljo.

Sledila je predstavitev Medgeneracijskega društva za kakovostno starost Vrhnika. Predsednica Leonida Župančič nam je že vnaprej sporočila, da imajo ravno tisti dan piknik v Domu upokojencev na Vrhniki, kjer je sedež društva in kjer se srečuje največ skupin. Ker se srečanja prostovoljci iz Vrhnike niso udeležili, sem sam povedal nekaj besed o njihovem društvu in zbrane pozval naj pomahajo proti Vrhniki.

Potem smo odšli proti Ribnici. Zvezi je najprej predsedovala mag. Majda Vrh. V lanskem letu je predsedovanje Medgeneracijskemu društvu za kakovostno starost Ribnica predala Anki Debeljak, ki nam ga je na srečanju predstavila. Na oder je povabila še podpredsednika društva, g. Alojza, ki nam je društvo predstavil na humoren način. Na oder sta prišla še voditelja medgeneracijske skupine Večerni zvon, Klara in Matija, in nas vse skupaj vzpodbudila k petju. Zapeli smo pesem V dolini tihi.

Po tej pesmi se je predstavilo društvo z najdaljšim delovanjem med društvi, vključenimi v Zvezo – Zimzelen iz Žalca, ki deluje že 21 let. Od začetka ga vodi mag. Irena Potočnik. Na oder je pripeljala člane skupine. Med njimi je bila tudi članica, ki je v skupini od začetka delovanja. Predsednica društva je zbrane povabila k petju in skupaj smo zapeli pesem Mi se mamo radi.

Po nastopu sem spregovoril nekaj besed o Medgeneracijskem društvu za kakovostno starost Loški Potok. Predsednica Lidija Knavs se je opravičila, tako da v Mostec ni prišel nihče iz Loškega Potoka. Tam je mlado društvo, ki se počasi, a vztrajno povezuje z lokalnim okoljem. Vsi zbrani smo pomahali proti Loškemu Potoku.

Zadnje se je predstavilo Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Vojnik, ki je najmanj časa vključeno v Zvezo. Predstavila ga je članica društva, voditeljica medgeneracijske skupine, Karmen Meštrov. Povedala je, da v Špesovem domu v Vojniku deluje več skupin. Njihova velika želja je, da bi se povezali z zunanjim okoljem.

Ob koncu predstavitev je še enkrat na oder prišel moški pevski zbor KUD Oton Župančič in zapel še dve pesmi. Po drugi pesmi je bil aplavz tako močan, da so fantje zapeli še eno pesem.

Prvi del srečanja je zaključila predsednica Zveze Mateja Zabukovec, ki se je zbranim zahvalila za njihovo delo in pomoč ter predsednicam društev podelila knjige, ki jim bodo v pomoč pri delu v društvih.

V drugem delu srečanja je sledil srečelov, za katerega so dobitke zbirala skoraj vsa društva, vključena v Zvezo. Seveda pa pri tem ne gre pozabiti na prostovoljce, ki so pomagali, da se je program v Mostecu odvijal nemoteno. Pri sami izvedbi srečanja so zelo veliko pomagali zaposleni z Inštituta Antona Trstenjaka. Zbrane sta zabavala glasbenika z živo glasbo in jih vzpodbujala k plesu. V užitek je bilo pogledati veliko število ljudi vseh generacij, ki so se zabavali ob plesu. Vsem nam je bilo v veliko veselje, da smo se zbrali v tako velikem številu, se ponovno srečali, se spoznavali, klepetali, zelo pa smo se razveselili sončnega vremena, ki je praznični dan še polepšal.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje