English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 16, številka 1
Kakovostna starost logotip

Medgeneracijsko sodelovanje in skavti

Avtor: Klara Vidmar, datum: 29.3.2013

V ZSKSS si želimo in se trudimo, da bi v družbi prepoznali tudi našo medgeneracijsko vrednost, ki 'vzhaja' in se krepi že dobrih sto let – metodo skavtske vzgoje. Skavtska metoda je namreč zasnovana na dejavnem odnosu med mladimi in odraslimi, njeno bistvo pa je tako samovzgoja kot sovzgoja različnih generacij. Mladega človeka celostno opremi za odgovornega in aktivnega državljana, ki mu ni vseeno za nobeno generacijo in ki je vedno pozoren v vse tri smeri – k mlajšim, ki jih vodi in usmerja, k sovrstnikom, preko katerih se izgrajuje tako duhovno kot socialno, ter k starejšim, ki jim je vedno pripravljen priskočiti na pomoč, jim prisluhniti v njihovih zgodbah, se od njih učiti in z njimi sodelovati.

Kot mladinska organizacija želimo hkrati opozoriti na stereotipno razumevanja pojma »medgeneracijsko«, ob katerem dostikrat pomislimo zgolj na starejše. Sodelovanje med generacijami se brez velikega truda in zelo kvalitetno odvija tudi med različnimi generacijami mladih. Medsebojno učno bogatenje med našimi skavtskimi prostovoljci (študenti, mladi odrasli) na eni strani ter osnovnošolci in dijaki na drugi strani je ena izmed osnovnih oblik medgeneracijskih srečanj, ki se tedensko odvijajo v naših lokalnih enotah. Preko projekta, v katerem smo v zadnjih treh letih skupaj s trinajstimi partnerji razvijali potenciale mladinskih organizacij za medgeneracijsko sožitje in sodelovanje, smo med našimi člani in prijatelji začeli dvigovati ozaveščenost in bolj načrtovano ustvarjati programe in dejavnosti v medgeneracijskem duhu. Osredotočili smo se na dva tipa medgeneracijskih srečanj: 1. srečanja skavtskih skupin ali posameznikov z ostarelimi v domovih in sodelovanja z društvi upokojencev, kjer je bistvo pomoč starejšim, prenos izkušenj na mlajše ter medgeneracijsko prostovoljstvo; 2. skavtska srečanja s starši naših članov, kjer mladi skavti pripravljajo delavnice za starše, starši pa za otroke, kjer izpostavljamo pomembnost druženja v družinah in pomembnost razumevanja mladinskega dela s strani staršev. Tovrstne načrtovane medgeneracijske aktivnosti so vključevale okoli 11 ustanov in društev za ostarele, okoli 200 staršev naših članov ter približno 600 skavtov in skavtskih voditeljev po vsej Sloveniji. V letošnjem poletju smo projekt uspešno zaključili s tridnevnim medgeneracijski taborom voditeljev, na katerem se je zbralo in sodelovalo 500 sedanjih in nekdanjih voditeljev ter njihovih otrok.

Na koncu naj omenimo še sodelovanje med našo organizacijo in organizacijo starejših skavtov – Zvezo bratovščin odraslih katoliških skavtov. Kljub veliki vsebinski, programski podobnosti in podobnosti v vrednotah se moramo zelo potruditi in uporabiti vso medgeneracijsko znanje in sposobnosti, da se z dobrim sodelovanjem lahko pohvalimo.

Ključno področje, ki bi ga v ZSKSS osvetlili za medgeneracijsko sodelovanje v prihodnosti je torej vzgoja. Najprej vzgoja mlajših, pri katerih je treba začet s krepitvijo občutka za tovrstno sodelovanje in sožitje in odpravljati predsodke in stereotipe. Nato samovzgoja posameznikov, da se preko dobrih del, služenja in drugačnega prostovoljstva zavemo pomembnosti in bogastva, ki jih prinašajo v naš prostor tako starejši kot mlajši. In na koncu še sovzgoja, da se stari in mladi končno že enkrat »najdemo«, en drugega kaj naučimo, si drug drugemu zaupamo in gremo skupaj skozi današnji dan brez obremenjenosti s preteklostjo ali prihodnostjo.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje