English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Kakovostna starost letnik 10, številka 4
Kakovostna starost logotip

Priročnik Svetovne zdravstvene organizacije o paliativni oskrbi bolnikov z napredovalim rakom

Avtor: Božidar Voljč, datum: 10.2.2010

WHO (2007). Palliative Care. (Cancer control : knowledge into action : WHO guide for effective programmes; module 5.) World Health Organization. II. Series. 51 str.

Svetovna zdravstvena organizacija je ob 6. oktobru, svetovnem dnevu hospicev in paliativne oskrbe,[1] v Ženevi predstavila svoj prvi priročnik o izvajanju paliativne oskrbe bolnikov, ki trpijo zaradi napredovale oblike rakavih bolezni. Pri pripravi priročnika, ki vsebuje učinkovite in cenene modele za nego rakavih bolnikov v terminalni fazi bolezni, je sodelovalo 70 vodilnih svetovnih strokovnjakov s tega področja.

Paliativna oskrba z lajšanjem bolečin, stisk in telesnega propadanja izboljšuje kakovost življenja bolnikov in njihovih družin, soočenih z neozdravljivo in napredujočo boleznijo. Potreba po njej se pojavi, ko se strokovno ugotovi neizogibnost konca, in se potem do smrti tudi izvaja. Ocenjuje se, da vsako leto 4,8 milijonov ljudi, ki zaradi raka trpijo zmerne ali hude bolečine, ne dobi nobene pomoči.

Stališče Svetovne zdravstvene organizacije je, da ima vsakdo pravico do oskrbe in dostojne smrti oziroma do lajšanja telesnih, čustvenih, duhovnih in socialnih bolečin. Za ljudi, ki živijo z napredovalimi oblikami raka, je povsod po svetu paliativna oskrba nujno potrebna, še posebej pa v državah v razvoju, kjer rakavo bolezen pogosto ugotovijo šele takrat, ko je za zdravljenje že prepozno.

Novi priročnik je v prvi vrsti namenjen načrtovalcem zdravstvenega varstva. Vsebuje navodila, kako v državi pripraviti analizo stanja in možne rešitve, našteva, kako je težave, ki jih povzroča napredovali rak, mogoče lajšati z dostopnimi oblikami paliativne oskrbe, za preprečevanje vseh težav pa priporoča načrtovanje preprostih in cenenih modelov oskrbe. Z njimi je mogoče paliativno pomoč tudi v državah v razvoju nuditi večini bolnikov. Modeli paliativno oskrbo povezujejo z obstoječo zdravstveno službo in posebej poudarjajo oskrbo na bolnikovem domu in v lokalni skupnosti.

V letu 2005 je po svetu umrlo 58 milijonov ljudi, od tega 7,6 milijonov zaradi rakavih bolezni. Več kot 70% smrti zaradi raka je v državah v razvoju, kjer je premalo ali nič denarja za preprečevanje, ugotavljanje in zdravljenje teh bolezni. Svetovna zdravstvena organizacija predvideva, da bo smrtnost zaradi raka še večja; v letu 2015 naj bi zaradi raka umrlo 9 milijonov ljudi, leta 2030 pa 11,4 milijonov.

Veliko smrtim zaradi raka bi se lahko izognili, saj je kar 40% vseh rakov mogoče preprečiti, ostale pa je možno zgodaj odkriti in jih pozdraviti. Pa tudi v poznih stadijih je trpljenje zaradi raka možno lajšati z dobro paliativno oskrbo.

 

Dodatne informacije:

Dr. Cecilia Sepulveda, Senior Adviser, Essential Practices and Palliative Care, WHO, Geneva

Tel: +41.22.791.3706, Mobile: +41 79 574 7063, E-mail: sepulvedac@who.int 

Vsa obvestila medijem, časopisne objave in druga WHO medijska gradiva lahko najdete na : www.who.int.[1] Paliativen = ki ne zdravi bolezni, ampak le lajša, blaži njene znake, običajno povezane z bolečino. Izraz izhaja iz latinske besede za plašč, »palla«, glagol »palliare« pa pomeni »pokriti s plaščem, ogrniti«. V prenesenem pomenu bolnika pokrijemo z olajšanjem (opomba: BV).

 

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje