English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Knjige

Status: Na zalogi

Cena izvoda: 10,85 €

izvodov v košarico

Med zdravniki in bolniki

Bojan Accetto

V knjigi pobudnika in začetnika slovenske gerontologije so na-nizane nekatere resnične zgodbe njegovega dolgoletnega zdravnikovanja. V njej so zbrane tudi gerontološke misli iz njegovih prejšnjih knjig, prvo poročilo o delu Inštituta za gerontologijo in geriatrijo in njegova zgodovina.

88 strani, izšla leta 2006

Status: Ni v redni prodaji

Kakovostno staranje in sožitje generacij v Komendi

Založila Občina Komenda 2006

Jože Ramovš

Knjiga je pomembna stopinja Občine Komenda v prizadevanjih za kakovostno staranje in solidarno sožitje občanov. Spremni besedi župana Tomaža Drolca sledi poglavje Nekaj temeljnih spoznanj o kakovostnem staranju in sožitju generacij. Največji del knjige tvori poljudnoznanstveni prikaz rezultatov reprezentativne znanstvene raziskave o zmožnostih in potrebah tretje generacije v občini Komenda. Na koncu je Razvojni program skrbi za kakovostno staranje in sožitje med generacijami, ki ga je sprejel občinski svet. Knjiga ima 80 strani in je bogato ilustrirana, Občina jo je dala vsem gospodinjstvom.

Status: Razprodano

Pitje mladih

Raziskava o pitju alkohola med mladimi v luči antropoloških spoznanj o omamah in zasvojenostih

Jože Ramovš, Ksenija Ramovš

V knjigi so prikazana sodobna spoznanja o človeku, ki omogočajo razumeti njegovo omamljanje z alkoholom in drugimi drogami, značilnosti alkohola, pregled zgodovine prizadevanj za omejevanje škodljivih posledic pitja ter varovalni dejavniki pred škodljivim pitjem alkohola. Drugi del knjige je prikaz rezultatov kvalitativne raziskave mladih, ki so čezmerno pili alkoholne pijače, ter glavnih treh dejavnikov tveganja za omamljanje in zasvojenosti med današnjo slovensko mladino.

240 strani, izšla leta 2007

Status: Na zalogi

Cena izvoda: 33,80 €

izvodov v košarico

Skupine, njihova dinamika in psihodrama

Jakob Levy Moreno, Zerka Toeman Moreno

Knjiga obravnava skupine, njihovo dinamiko in psihodramo, hkrati pa nam predstavlja tudi njenega ustanovitelja Jakoba Levy Morena. Vsebuje tudi slovarček psihodramske terminologije.

380 strani, izšla leta 2000

Status: Ni v redni prodaji

Živeti s staranjem in smrtjo

Priročnik za voditelje skupin starih za samopomoč

Ingrid Russi Zagožen

Knjiga je odličen priročnik za voditelje skupin starih za samopomoč. Priročnik govori o staranju, umiranju in žalovanju. V njem so predstavljeni tudi izsledki iz empirične študije o odnosu do starosti in smrti pri voditeljih skupin starih za samopomoč.

56 strani, izšla leta 2001

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje