English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Knjige

Status: Ni v redni prodaji

Preprečevanje padcev v starosti

Priročnik za člane skupin

Božidar Voljč, Ksenija Ramovš, Jože Ramovš, Klemen Jerinc, Maja Rant, Martina Starc, Mojca Slana, Blaž Švab, Slavica Valenčak

Knjižica je namenjena članom skupin v programu preprečevanja padcev. V njej je gradivo za osem srečanj programa, od katerih je vsako sestavljeno iz učne snovi, osebnega dela doma, telovadnih vaj za krepitev ravnotežja in preprečevanje padcev, vprašanj za ponavljanje učne snovi in zapisov misli. Po vrsti si sledijo srečanja: Padci in starost; Pogostost, načini in posledice padcev v starosti; Varovanje pred padci v domačem okolju (1. in 2. del); Varovanje pred padci v bližnji okolici doma (3. del); Kako zmanjšati nevarnost padcev v starosti (1. del: Posameznik, 2. del: Družina in drugi bližnji) ter zaključno srečanje (Smo na koncu tečaja). Na koncu knjižice je tudi telovadni koledar, v katerega si lahko član skupine zapisuje potek osebne vadbe.

60 strani, izšla leta 2011

Status: Ni v redni prodaji

Zmanjšajmo padce v starosti

Priročnik za širitelje

Božidar Voljč

Knjižica je namenjena širiteljem v primarni preventivi kot gradivo pri izobraževanju za širjenje preventivnega programa preprečevanja padcev v lokalnih okoljih. Uvodnim besedam in splošnim metodičnim navodilom sledijo teme razdeljene na 8 srečanj: Padci in starost; Pogostost, načini in posledice padcev v starosti; Varovanje pred padci v domačem okolju (1. in 2. del); Kako zmanjšati nevarnost padcev v starosti? (1. del: Posameznik, 2. del: Družina ali drugi bližnji, 3. del: Krajevna ali mestna skupnost) in Kratek test iz razumevanja padcev in načrt dela v svojih okoljih). Na koncu so opisane in narisane tudi telovadne vaje za krepitev ravnotežja.

48 strani, izšla leta 2010

Status: Ni v redni prodaji

Starosti prijazna Ljubljana

Izsledki raziskave 2008 – 2009

Božidar Voljč

Knjiga predstavlja izsledke raziskave v okviru projekta Starosti prijazna mesta Svetovne zdravstvene organizacije, ki ga Inštitut Antona Trstenjaka uvaja v Sloveniji. V knjigi so zajeti predstavitev raziskave, bistvene značilnosti glavnega mesta, predstavitev narave kvalitativnih raziskav, javnozdravstvena izhodišča starosti prijaznega mesta in priporočila Svetovne zdravstvene organizacije in ljubljanskih meščanov. V zadnjem poglavju knjiga vključuje tudi najbolj značilne izpovedi oziroma modrosti udeležencev raziskave, ki so dragoceno pričevanje o življenju v Ljubljani in lepo dopolnjujejo izražene predloge.

Knjiga je v pdf obliki dostopna tudi s klikom na spodnjo povezavo.

Starosti prijazna Ljubljana Starosti prijazna Ljubljana

104 strani, izšla leta 2010

Status: Ni v redni prodaji

Tečaj za družinske oskrbovalce, ki oskrbujejo starega človeka

Jože Ramovš, Simona Hvalič Touzery, Ksenija Ramovš

V brošuri je strnjen opis tečaja, namenjenega družinskim oskrbovalcem starih ljudi, ki smo ga na Inštitutu Antona Trstenjaka izvedli med novembrom 2009 in januarjem 2010. Poleg vsebin posameznih predavanj, vsebuje brošura misli oskrbovalcev ob predavanjih, glavna spoznanja, vprašanja ter napotke, kje dobiti dodatno gradivo o predavanih temah.

32 strani, izšla leta 2010

Status: Ni v redni prodaji

Družinski oskrbovalci starih ljudi - stanje in možnosti v Sloveniji

Simona Hvalič Touzery

Brošura je nastala z namenom, da družinskim oskrbovalcem starih ljudi, na enem mestu ponudimo kar največ informacij, ki so vezane na družinsko oskrbo starih ljudi. Informacije o storitvah so pretežno vezane na občino Ljubljana, medtem ko so ostale uporabne za vse, ne glede na kraj bivanja.

19 strani, izšla leta 2009

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje