English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Mreža medgeneracijskih programov za kakovostno staranje

Zlato pravilo

Za zdravo osebnostno rast, solidarno medčloveško sožitje in kakovostno staranje mora človek v vsakem obdobju življenja poskrbeti, da je intenzivno osebno povezan vsaj z enim pozitivno usmerjenim človekom iz vsake generacije: z enim mladim, enim srednjih let in enim starim.

Biti osebno povezan pomeni, da z njim vsaj eno uro tedensko komunicira na ravni osebnega človeškega doživljanja in izkušnje; torej ne samo na ravni splošnih, intelektualnih, delovnih ali drugih brezosebnih vsebin.

Pozitivna usmerjenost v odnosu pa pomeni, da je pri komunikaciji pet prijetnih, spodbudnih ali pozitivnih vsebin na eno negativno, ki pa ne sme biti med prvimi.

Ozaveščanje  prebivalstva, svetovanje vodstvom in projektno načrtovanje za skupnosti in ustanove

Ključ do uspeha je dobro informiranje vseh ljudi. Če hoče občina ali druga skupnost dvigniti kakovost staranja in odnosov med generacijami v družinah in ustanovah, mora začeti z informiranjem in ozaveščanjem  celotnega prebivalstva. Vodstva občine, njenih služb, ustanov in organizacij potrebujejo specializirano svetovalno in projektno pomoč pri menedžerskem načrtovanju in uvajanju sodobnih gerontoloških in medgeneracijskih programov. V ta namen izvajamo na terenu naslednje programe.

Program št. 1

Informiranje in ozaveščanje celotnega prebivalstva v skupnosti o kakovostnem staranju, pripravi na starost ter o pomenu solidarnega sožitja med generacijami. To je osnovni program, ki ga je nujno potrebno izvajati v skupnosti ali ustanovi, če želi doseči uspeh pri kateremkoli drugem programu na tem področju. Način izvedbe: informativna brošurica ali zgibanka s prijavnicami za tečaje iz drugega in tretjega sklopa programov, predavanja, okrogle mize in javne predstavitve, članki ter radijski in televizijski nastopi. Osnovno informiranje v majhni do srednje veliki občini traja najmanj tri mesece intenzivnega dela, nadaljuje pa se ves čas uvajanja mreže, nato pa ostaja stalnica v kraju. Vsi nadaljnji programi izhajajo iz dobrega informiranja in ozaveščanja lokalnega prebivalstva. Program sofinancirata MDDSZ in zainteresirane občine oziroma ustanove.

Program št. 2

Menedžersko svetovanje vodstvu krajevne skupnosti ali ustanove, ki želi uvajati socialno mrežo programov za kakovostno staranje in sožitje generacij. Izvajamo ga individualno in za določene vodstvene skupine.

Program št. 3

Projektno načrtovanje akcij in programov za kakovostno staranje ter medčloveško in medgeneracijsko sožitje v skupnosti ali ustanovi. Naše ekspertno strokovno načrtovanje izvajamo vedno v tesnem sodelovanju z vodstvom krajevne skupnosti ali ustanove.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje