English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Mreža medgeneracijskih programov za kakovostno staranje

Zlato pravilo

Za zdravo osebnostno rast, solidarno medčloveško sožitje in kakovostno staranje mora človek v vsakem obdobju življenja poskrbeti, da je intenzivno osebno povezan vsaj z enim pozitivno usmerjenim človekom iz vsake generacije: z enim mladim, enim srednjih let in enim starim.

Biti osebno povezan pomeni, da z njim vsaj eno uro tedensko komunicira na ravni osebnega človeškega doživljanja in izkušnje; torej ne samo na ravni splošnih, intelektualnih, delovnih ali drugih brezosebnih vsebin.

Pozitivna usmerjenost v odnosu pa pomeni, da je pri komunikaciji pet prijetnih, spodbudnih ali pozitivnih vsebin na eno negativno, ki pa ne sme biti med prvimi.

Medgeneracijsko prostovoljstvo

Medgeneracijsko prostovoljstvo je srce socialne mreže za kakovostno staranje in solidarno sožitje generacij v kraju ali ustanovi. Vključuje prostovoljce vseh treh generacij in sicer tako, da sodelujeta pri vsakem programu vsaj dve generaciji, če le mogoče pa vse tri. Tečaji so za udeležence brezplačni, stroške nosi skupnost, v kateri prostovoljec opravlja svoje človekoljubno delo. Vzporedno poskrbimo za dobro organizacijo prostovoljskega dela v okviru krajevnega medgeneracijskega društva ali medgeneracijskega središča.

Program št. 16

Usposabljanje za osebno družabništvo s starim človekom. Prostovoljec se srečuje tedensko s starim človekom na družabnem pogovoru, sprehodu ali kaki drugi dejavnosti, ki obema ustreza in je usmerjena v kakovostno staranje in medsebojno povezovanje generacij. Večina družabnikov si izbere enega starega človeka za redno druženje, drugi pa obiskujejo številne stare ljudi v kraju – za to vrsto prostovoljskega druženja s starimi ljudmi usposabljamo zlasti prostovoljce iz humanitarnih organizacij.

Program št. 17

Usposabljanje za vodenje medgeneracijske skupine za kakovostno staranje. Medgeneracijska skupina za kakovostno staranje je majhna skupina do osem ljudi večinoma tretje generacije, vedno pa sta vsaj dva iz srednje ali mlade generacije, ki sta usposobljena za prostovoljsko delo pri ustanovitvi in organizaciji vodenja take skupine. Srečujejo se redno tedensko pri pogovoru, družabnem razvedrilu in različnih dejavnostih, ki podpirajo kakovostno staranje in povezovanje generacij.

Program št. 18

Upokojenci nudijo učno pomoč otrokom in dijakom. Program deluje na istem principu kakor prejšnji (glej št. 15), le da gre tu osnovna pomoč iz tretje generacije na prvo.

Program št. 19

Pomoč družini, ki oskrbuje starega človeka. Družinski oskrbovalci so večinoma hčerke in snahe, stare okrog 50 let, ki poleg službe in svoje družine nosijo težo oskrbe in nege starega družinskega člana, ter zakonski partnerji oslabelega starega človeka. Javna sociala in stroka doslej tej veliki skupini, ki prispeva odločilen delež pri skrbi starih ljudi, ni posvečala nikakršne pozornosti niti nudila pomoči v obliki usposabljanja, socialne mreže za izmenjavo izkušenj in podobno. V skupnosti je mogoče najti ljudi vseh treh generacij, ki so pripravljeni za kako uro zamenjati družinske oskrbovalce pri njihovem varstvu in oskrbovanju starega družinskega člana, kar je dragocena zlasti za rekreacijo družinskih oskrbovalcih, za primere, ko imajo nujen opravek in podobno. Zelo pomembno je, da sta obe strani za začasno pomoč pri varovanju in oskrbovanju starega človeka dobro pripravljeni, da so prostovoljci za to primerno usposobljeni, da poteka medsebojni dogovor na temelju polne svobode obeh strani in da je organizacijsko kakovostno voden s strani nosilca mreže medgeneracijskih programov v kraju.

 

Če so možnosti in potrebe je v krajevni medgeneracijski mreži mogoče uvajati tudi druge oblike medgeneracijskega prostovoljstva, npr.: sprehod s starejšim človekom, »babica na posodo«, prostovoljski šoferji za prevoz starega človeka …

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje