English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Mreža medgeneracijskih programov za kakovostno staranje

Zlato pravilo

Za zdravo osebnostno rast, solidarno medčloveško sožitje in kakovostno staranje mora človek v vsakem obdobju življenja poskrbeti, da je intenzivno osebno povezan vsaj z enim pozitivno usmerjenim človekom iz vsake generacije: z enim mladim, enim srednjih let in enim starim.

Biti osebno povezan pomeni, da z njim vsaj eno uro tedensko komunicira na ravni osebnega človeškega doživljanja in izkušnje; torej ne samo na ravni splošnih, intelektualnih, delovnih ali drugih brezosebnih vsebin.

Pozitivna usmerjenost v odnosu pa pomeni, da je pri komunikaciji pet prijetnih, spodbudnih ali pozitivnih vsebin na eno negativno, ki pa ne sme biti med prvimi.

Tečaji za usposabljanje

Razvili smo vrsto kratkih tečajev, ki trajajo največ 10 mesecev, za različne skupine ljudi in njihove konkretne potrebe na področju staranja in sožitja. Tečaji potekajo v skupini z okrog 12 udeleženci po aktivnih učnih metodah socialnega učenja iz prakse za prakso. Tečaje izvajamo kjerkoli v Sloveniji, če je 12 prijavljenih udeležencev, v Ljubljani na Inštitutu pa nekateri od njih potekajo redno. Nekateri od tečajev so sofinancirani  od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in občine ali ustanove, ki je naročnik projekta uvajanja medgeneracijske socialne mreže v svojem okolju.  Prijavljenci so zato informirani o konkretnih ceni v pogovoru potem ko se prijavijo na določen tečaj.

Program št. 4

Tečaj osebnega usposabljanja za kakovostno življenje po upokojitvi. Namenjen je ljudem, ki se pripravljajo na upokojitev ali so že upokojeni, da bi čim bolje uporabili možnosti za aktivno in zdravo življenje ter za svoj osebnostni razvoj in medčloveško sožitje v tretjem življenjskem obdobju.

Program št. 5

Tečaj za boljše razumevanje mlajših dveh generacij. Namenjen je upokojencem, ki želijo pridobiti potrebna spoznanja za razumevanje in kakovostno sožitje z mlajšima dvema generacijama v svoji družini, v svojem okolju in v nasploh v današnji družbi. Udeležijo se ga upokojenci, ki so že opravili tečaj Osebnega usposabljanja za kakovostno življenje po upokojitvi.

Program št. 6

Tečaj za družinske člane, ki oskrbujejo starega človeka ali so tesneje povezani s priletnim starim človekom. Namenjen je družinskim oskrbovalcem, to je družinskim članom, ki doma oskrbujejo in negujejo starejšega družinskega člana, prav tako pa tistim, ki se želijo pripraviti na domačo oskrbo bolnega ali onemoglega starega človeka. Tečaj poteka od 8 do 10 zaporednih tednov po 2,5 ure  v skupini z največ 20 udeleženci. Vsebine tečaja: bolje spoznati staranje in starost, komuniciranje s starim človekom, odstranjevanje stresa pri oskrbi in sožitju s starim družinskim članom, demenca, pridobivanje informacij o oskrbi starega človeka in možnostih zunanje pomoči pri oskrbi, fizioterapija, umiranje in žalovanje, izmenjava izkušenj z drugimi v podobni situaciji. Po končanem tečaju je možno nadaljevanje v skupini za samopomoč, ki jo imenujemo Klub svojcev.

Program št. 7

Tečaj za razumevanje starih ljudi in boljše sožitje z njimi. Namenjen je dijakom, študentom in drugim ljudem mlade in srednje generacije, ki želijo pridobiti znanje o staranju, starih ljudeh ter o komuniciranju in sožitju s tretjo generacijo.

Program št. 8

Tečaj za boljše sodelovanje med mlajšo in starejšo generacijo. Namenjen je podjetjem, zavodom in društvom, da se njihovi mlajši in starejši sodelavci v vodstvu ali v delovnih skupinah naučijo učinkovito sodelovati in razumeti drug drugega. Učna skupina je sestavljena iz polovice mlajših in polovice starejših ljudi.

Program št. 9

Medgeneracijsko družabništvo ob učenju računalništva. Gimnazijce in druge srednješolce, ki se odločijo za to obliko medgeneracijskega družabništva, s kratim (12-urnim) tečajem usposobimo za razumevanje starih ljudi, upokojence, ki se za odločijo za ta program, pa enako za boljše razumevanje mladih ljudi. Nato se tedensko družijo ob učenju uporabe računalnika v organizaciji krajevnega medgeneracijskega središča. Ob tem imajo mladi in stari ljudje izredno dobre izkušnje.

Program št. 10

Usposabljanje za organizatorje mreže. Namenjen je usposobljenim prostovoljcem z ustrezno strokovno izobrazbo in z večletnimi izkušnjami prostovoljstva. Organizatorji mreže prostovoljsko ali poklicno skrbijo za organizacijo in izvajanje prostovoljstva v lokalni skupnosti ali v ustanovi. Med tečajem pridobijo veščine javnega nastopanja, znanja iz področja pridobivanja sredstev in organizacije in vzdrževanja socialnih mrež. Že med usposabljanjem kot tudi po usposabljanju, so organizatorji deležni strokovne individualne in skupinske opore.

Program št. 11

Usposabljanje za širitelje. Namenjen je ljudem vseh generacij, ki se želijo usposobiti za prostovoljsko delo s starejšimi ljudmi v svojem okolju. Širitelji med usposabljanjem osvojijo veščine za vodenje skupine za samopomoč in pridobijo znanje na določeno perečo temo ( kakovostno življenje po upokojitvi, preventiva padcev med starejšimi, itd), ki jo nato širijo med starejšimi ljudmi v svojem okolju.

 

Naslednji programi od št. 9 do 12 so oblikovani za domove in druge ustanove za stare ljudi. Za kakovost življenja in dela v ustanovi za stare ljudi so medčloveški odnosi enako pomembni kakor materialna oskrba. Kakovost ustanove za stare ljudi je odvisna od usposobljenosti in sodelovanja petih skupin: vodstva ustanove, vseh zaposlenih v njej, vseh stanovalcev, vseh dosegljivih svojcev in socialnega okolja ustanove.

Program št. 12

Tečaj za razumevanje starih ljudi in komuniciranje z njimi pri poklicnem delu. Namenjen je vsem kategorijam zaposlenih v ustanovi, organizaciji ali podjetju, ki dela za stare ljudi. Tečaj pomaga spoznavati celoto potreb v starosti, oblikovati pozitivno stališče do starih ljudi, pridobivati veščine za komuniciranje z njimi in za sprotno odstranjevanje stresa pri delu njimi.

Program št. 13

Tečaj za komunikacijo s težavnim starim človekom pri poklicnem delu v ustanovi za stare ljudi. Namenjen je zaposlenim v ustanovi za stare ljudi, ki imajo veliko neposrednega osebnega stiska s starimi ljudmi, da se uvedejo v veščino uspešnega komuniciranja s starimi ljudmi v primerih, ko so neprijetni ter se navadijo sproti odstranjevati delovne strese. Pogoj za ta tečaj je opravljen tečaj št. 9.

Program št. 14

Tečaj za boljše vživljanje po prihodu v dom za stare ljudi. Namenjen je novo sprejetim stanovalcem, ki so telesno in duševno pri močeh. Tečajniško skupino sestavlja kakih pet novo sprejetih stanovalcev, kakih pet stanovalcev, ki so v ustanovi že dalj časa in so se dobro vživeli vanjo, in dva zaposlena (ali en zaposlen in en zunanji prostovoljec), ki sta opravila osnovni tečaj št. 9. Po koncu tečaja skupina lahko preide matično domsko skupino, ki se srečuje tedensko na principu samopomoči.

Program št. 15

Tečaj za razumevanje družinskega člana, ki je v ustanovi za stare ljudi. Namenjen je svojcem starih ljudi, ki so v domu. Na tečaju svojci spoznavajo življenje in potrebe svojca v ustanovi, se učijo primernega komuniciranja z njim na obiskih, presežejo svoje stiske po njegovi namestitvi v ustanovo ter vzpostavijo z ustanovo čim bolj smiselno razmerje.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje