English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Mreža medgeneracijskih programov za kakovostno staranje

Zlato pravilo

Za zdravo osebnostno rast, solidarno medčloveško sožitje in kakovostno staranje mora človek v vsakem obdobju življenja poskrbeti, da je intenzivno osebno povezan vsaj z enim pozitivno usmerjenim človekom iz vsake generacije: z enim mladim, enim srednjih let in enim starim.

Biti osebno povezan pomeni, da z njim vsaj eno uro tedensko komunicira na ravni osebnega človeškega doživljanja in izkušnje; torej ne samo na ravni splošnih, intelektualnih, delovnih ali drugih brezosebnih vsebin.

Pozitivna usmerjenost v odnosu pa pomeni, da je pri komunikaciji pet prijetnih, spodbudnih ali pozitivnih vsebin na eno negativno, ki pa ne sme biti med prvimi.

Krajevna samoorganizacija mreže in menedžment delovanja programov

Pri uvajanju medgeneracijskih programov v skupnosti ali ustanovi (občini, krajevni skupnosti, domu za stare ljudi, pri Rdečem križu, Karitas ali v drugi skupnosti), poskrbimo za krajevno samoorganizacijo socialne mreže za kakovostno staranje in sožitje generacij. Samoorganizacijo in dolgotrajno delovanje medgneracijskih programov uvajamo z naslednjimi programi.

Program št. 20

Redna supervizija organizatorjev socialne mreže za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje v skupnosti ali ustanovi. Za vzdrževanje in trajno izvajanje navedenih programov v skupnosti ali ustanovi skrbi v krajevnem medgeneracijskem društvu, medgenercijskem središču ali v ustanovi za stare ljudi specializirano usposobljen in profesionalno zaposlen socialni delavec ali drug ustrezen strokovnjak. Ta mora biti tudi sam medgeneracijski prostovoljec za uro do dve tedensko, saj bi sicer ne mogel organizirati prostovoljstva kakovostno, pristno in pošteno.

Program št. 21

Ustanovitev krajevnega medgeneracijskega društva za kakovostno staranje in sožitje generacij. Novo medgeneracijsko društvo postane v kraju skrbnik vseh vpeljanih programov ter pobudnik in duša javne skrbi za kakovostno staranje in lepo sožitje med generacijami v kraju. V društvu so običajno včlanjeni: aktivni člani (to so prostovoljci), podporni člani (ostali za to področje zavzeti občani) in modri člani (starejši ljudje kot uporabniki v prostovoljskih programih).

Program št. 22

Intervizijske skupine za medgeneracijske prostovoljce. Medgeneracijski družabniki, voditelji medgeneracijskih skupin in vsi drugi medgeneracijski prostovoljci se mesečno srečujejo v krajevnih intervizijskih skupinah, da si izmenjujejo izkušnje, rešujejo odprta vprašanja pri svojem delu, organizirajo skupne dogodke, so sproti informirani o novicah v svoji socialni mreži in dogajanju drugod po Sloveniji, se stalno izpopolnjujejo in izobražujejo ter poskrbijo za potrebno družabnost in razvedrilo med sabo.

Program št. 23

Klubi svojcev za družinske oskrbovalce starega človeka. Za svojce starih ljudi, ki so opravili tečaj za lepo sožitje s starejšim družinskim članom, organiziramo mesečno srečevanje v klubu svojcev, kjer si izmenjujejo izkušnje in spoznanja, si nudijo socialno oporo, organizirajo predavanja strokovnjakov in podobno.

Program št. 24

Klubi svojcev v ustanovi za stare ljudi. Za svojce stanovalcev v ustanovi, ki so opravili tečaj za razumevanje družinskega člana, ki je v ustanovi za stare ljudi, organiziramo mesečno srečevanje v klubu svojcev v ustanovi. Klub deluje kot majhna skupina svojcev in vsaj enega rednega strokovnega delavca ustave. Na srečanjih kluba izmenjajo svoje izkušnje glede svojca v domu, sproti rešujejo težave in stiske, ki jih doživljajo, se učijo bolje obvladovati vsakdanje naloge, ki se jim pojavljajo ob njihovih ostarelih svojcih v ustanovi. Klub svojcev v ustanovi za stare ljudi je najboljša rešitev za kakovostno sodelovanje med ustanovo in svojci stanovalcev.

Program št. 25

Intervizijske skupine za zaposlene v ustanovi za stare ljudi. Za zaposlene, ki so opravili tečaje socialnega učenja za razumevanje starih ljudi in za kakovostno komunikacijo z njimi uvedemo intervizijsko skupino, kjer se redno mesečno srečujejo za eno do dve uri, da si izmenjajo pomembne izkušnje, se stalno izpopolnjujejo za kakovostno delo z starimi ljudmi, posebej pa služi ta intervizijska skupina preprečevanju poklicne patologije pri težkem delu z ljudmi in za ljudi.

Program št. 26

Redni kulturni večeri »Kakovostno staranje in sožitje generacij«v krajevni knjižnici ali na drugi kulturni točki v skupnosti. V kraju, kjer deluje medgeneracijsko društvo za kakovostno staranje ali medgeneracijsko središče, uvajamo različne redne ali občasne kulturne dogodke o kakovostno staranju in sožitju med generacijami. Dobro se obnese na primer redni mesečni bralni krožek ob knjigah o staranju in sožitju generacij.

Program št. 27

Osvežitveni tečaji za večletne prostovoljce. Tečaj je namenjen usposobljenim prostovoljcem, ki delajo prostovoljsko že več kot tri leta. Pri teh se je pokazala potreba, da osvežijo in dopolnijo svoje znanje in veščine o prostovoljstvu, rešijo morebitne dileme in vprašanja v zvezi z njim in da si »napolnijo baterije« za svoja nadaljnje prostovoljsko delo.


Socialna mreža MEDGENERACIJSKIH PROGRAMOV ZA KAKOVOSTNO STARANJE IN SOLIDARNO SOŽITJE GENERACIJ dobi novo kakovost, če v kraju nastane Krajevno medgeneracijsko središče in postanejo ti programi njegov pomemben sestavni del.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje