English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

KREKOVO SREDIŠČE

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje skupaj z Zavodom Medgeneracijsko središče Komenda izvaja projekt Krekovo lokalno središče za severozahodno Ljubljansko urbano regijo – KREKOVO SREDIŠČE. Projekt se izvaja v dveh fazah. Prva faza traja od februarja 2018 do decembra 2018. Druga faza traja od januarja 2019 do junija 2019. Projekt se izvaja v sklopu Lokalnih akcijskih skupin LAS Za mesto in vas. Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v vrednosti 72.417,46 EUR (celotne vrednost projekta znaša: 96.369,98 EUR). Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (podukrep 19.2).

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v RS


Namen projekta je povečati socialno vključenost vseh prebivalcev v lokalno okolje, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in kakovostnega aktivnega staranja ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin (stari). Namen je zagotavljanje kakovostnega življenja, osebne in socialne varnosti, rasti in zdravega razvoja otrok in mladostnikov, spoštovanje različnosti in oblikovanje vključujoče družbe ter povečati pestrost in izboljšati kakovost storitev za ranljive skupin. Projekt je namenjen prebivalcem naselji Komenda, Mengeš, Moste, Trzin, Vodice.

Cilj projekta je spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in kakovostnega aktivnega staranja. Starejši bodo vključeni v skupinah za kakovostno staranje, kjer jih bodo prostovoljci z rednimi tedenskimi srečanji spodbujali k aktivnemu, kakovostnemu in zdravemu staranju, širili njihovo socialno mrežo, krepili lokalno identiteto in preprečevali osamljenost starejših ljudi. Osamljenost starejših bomo preprečevali tudi v individualnih družabniških odnosih s prostovoljci.  Posredno bomo izboljšali oskrbo starejših ljudi v okviru tečaja za družinske oskrbovalce. Cilj projekta je tudi pomoč mladim družinam brez socialne mreže v lokalnem okolju, katerih je v vključenih naseljih veliko zaradi priseljevanja. To bomo dosegli z aktivnostjo babi servis in aktivnostjo delavnice za družine.

 

V ponedeljek, 9.4.2018 se je v Komendi začelo novo usposabljanje družinskih oskrbovalcev. Srečanja se je udeležilo štiriindvajset udeležencev, vodila ga je mag. Ksenija Ramovš.

17.4.2018

 

Zgodb ljudi, ki so se postopoma ali čez noč znašli v vlogi oskrbovalca svojca, je veliko. Raziskave kažejo, da v tem trenutku približno vsak deseti prebivalec Slovenije brezplačno skrbi za starega, kronično bolnega ali invalidnega svojca, prijatelja ali soseda in mu tako omogoča, da živi doma. Tem ljudem strokovno rečemo družinski oskrbovalci.

Z veliko mero družinske odgovornosti in ljubezni opravljajo skrito delo, nenadomestljivo za celotno družbo. Noben javni sistem na svetu namreč ne more ne zdaj, ne v prihodnosti, ko bo starih ljudi dvakrat več, poskrbeti za stare ljudi brez takšne pomoči družinskih oskrbovalcev. Obenem raziskave kažejo, da je oskrbovanje najboljša šola za učenje sočutja in solidarnosti ter edinstvena možnost za predajanje teh vrlin naslednjim generacijam.

Vendar oskrbovanje nikakor ni lahko delo. Samo pomislimo na to, da v domovih za stare ljudi številni uslužbenci in strokovnjaki poklicno skrbijo za stanovalce. Doma je človek za večino stvari sam, velikokrat ob lastni zaposlitvi in včasih še ob skrbi za otroke.

Zato na znanstveno-izobraževalnem Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje že vrsto let razvijamo in po celi Sloveniji izvajamo tečaje za družinske in druge neformalne oskrbovalce – tako za tiste, ki že oskrbujejo, kot za tiste, ki bodo ta znanja v prihodnje potrebovali. Takšen tečaj smo ravno začeli tudi v Komendi. Na tečajih udeleženci izmenjavajo svoje izkušnje ter pridobijo praktična znanja in veščine potrebne pri oskrbi (npr. kako se lepo pogovarjati s svojcem, o demenci, o negi, kako poskrbeti za lastno zdravje, umiranje in žalovanje). Tečaj je sestavljen iz desetih tedenskih srečanj, ki trajajo do dve uri in pol.

Usposabljanje družinskih oskrbovalcev je del projekta Krekovo lokalno središče za severozahodno Ljubljansko urbano regijo – KREKOVO SREDIŠČE. Projekt se izvaja v sklopu Lokalnih akcijskih skupin LAS Za mesto in vas. Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.V mesecu maju je v Komendi potekalo zadnje izobraževanje za družinske oskrbovalce pred poletnim premorom ter prvo, informativno srečanje za prostovoljce.

29.5.2018

 

Usposabljanje za družinske oskrbovalce v teku

Družinski oskrbovalci so se do sedaj srečali petkrat  – 9.4., 16.4., 23.4., 7.5., 14.5. Srečanja so potekala v prijetnem vzdušju. Pogovarjali so se o doživljanju starejšega svojca, o tem kako z njim komunicirati, kako prižigati lučko tudi takrat, ko je star človek težaven – vsi smo namreč včasih v boljši in včasih v slabši koži. Ugotavljali so, da je potrebno poskrbeti tudi zase, saj samo kdor poskrbi zase, lahko poskrbi tudi za druge. Demenca je razširjena bolezen – kaj sploh je, kako jo prepoznamo in kako ravnamo s svojci, ki imajo demenco? O vsem tem so se svojci s strokovnjaki pogovarjali na četrtem srečanju. Peto srečanje je bilo bolj zdravstveno naravnano – tema so bile kronične nenalezljive bolezni in paliativna oskrba. S srečanji ponovno začnemo 24.9.2018.

 

23.5.2018 je v Komendi potekalo prvo, uvodno srečanje za prostovoljce.

Nihče si ne more narediti lepega življenja čisto sam, brez pomoči drugih. Še v najboljših srednjih letih ne, kaj šele v otroštvu ali na starost! Najboljša naložba v življenju je medsebojna pomoč; če kje, velja pri tem, da se v življenju vse dobro in vse nespametno človeku vrača in plača.

Inštitut Antona Trstenjaka že vrsto let po celi Sloveniji usposablja prostovoljce, da ustanovijo majhno skupino starejših krajanov, s katerimi se dobivajo enkrat tedensko. V skupini med drugim predelajo program za preprečevanje padcev. Takšnih prostovoljcev vseh starosti je po Sloveniji več sto. Zakaj se prostovoljci odločajo in vztrajajo pri tem delu?

-          Zaradi zadoščenja, da naredijo svet malo lepši za stare ljudi v svojem kraju. Mnogi stari ljudje so prostovoljcem povedali, da je njihova najlepša ura v tednu tista, ko se skupaj s njimi srečajo v skupini. Tole je napisala članica skupine z imenom Snežinke: »Preden sem se vključila v skupino sem bila zagrenjena in težko sem zaupala ljudem. Sedaj sem že šest let med Snežinkami, med ljudmi, katerim ni vseeno zame. V skupini se nasmejimo, pripovedujemo si svoje dobre izkušnje, si prisluhnemo, skratka, moje življenje je kljub telesnim tegobam lepše.«

-          Zato ker v skupini pridobijo veliko za svojo osebno rast. Številni prostovoljci povedo, da s to eno uro na teden veliko več pridobijo kot pa dajo. Pred kratkim sem govorila s prostovoljko, ki svojo skupino vodi vrsto let. Povedala je, da si na začetku ni mogla misliti, da bo skupina toliko pripomogla h njeni osebnostni rasti, kjer se bo naučila toliko o kakovosti življenja, lepih odnosih, v njej dobi energijo za ostalo delo.

-          Zato, ker jih zanima kako lahko preprečiti padce doma – pri sebi ali pri kakšnemu starejšemu prijatelju, ki ga poznajo. Vse starejši so namreč ljudje, tem večja je verjetnost da bodo padli in si kaj poškodovali, posledica tega pa je lahko, da obležijo v postelji. Na usposabljanju in potem v skupinah temeljito obdelamo štiri vsebine, ki pomagajo padce preprečiti: kako urediti stanovanje, da bo verjetnost za padec manjša, vaje za krepitev ravnotežja, pridobivanje navad, ki pripomorejo h zmanjšanju padcev ter kako se znebiti strahu, da bi padel.

Na usposabljanju prostovoljci dobijo splošna znanja o prostovoljstvu (npr. kako biti prostovoljec, da bom imel od tega korist sam in drugi okoli mene), o kakovostnem staranju, o preprečevanju padcev v starosti in drugih temah ter se naučijo in vadijo, kako voditi skupino. Prostovoljec je nekdo, ki se vpraša: »Kdo bo to naredil, če ne bom jaz?! Kdaj bom, če ne zdaj?! In, če tega ne naredim, kaj bo z nami?!«

 

Obe usposabljanji sta del projekta Krekovo lokalno središče za severozahodno Ljubljansko urbano regijo – KREKOVO SREDIŠČE. Projekt se izvaja v sklopu Lokalnih akcijskih skupin LAS Za mesto in vas. Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 


Opremljeni prostori na Krekovi ulici 10 v Komendi

11.7.2018

 

V poletih mesecih v okviru projekta Krekovo lokalno središče opremljamo prostore na Krekovi ulici 10 v Komendi – velik, svetel dnevni prostor z mizami in stoli ter kuhinja, vključno z belo tehniko.

Kaj se bo z jesenjo začelo dogajati v teh prostorih?

- Tečaj za svojce, ki doma oskrbujejo starejše družinske člane.

- Tečaj za prostovoljce družabnike in voditelje skupin za kakovostno starost.

- Delavnice za družine – na njih bomo razmišljali o sožitju v družini, se učili sodobnih in preprostih kuharskih veščin za današnji čas, otroci pa se bodo igrali z našimi upokojenkami.

 

Prostori in aktivnosti so del širše slike Krekovega lokalnega središča, ki bo skrbelo, da v lokalnem okolju uspešno delujejo programi, ki odgovarjajo na ključne demografske naloge (Svet Evrope, 2005, Zelena knjiga o demografskih spremembah: Nova solidarnost med generacijami):

- Srednja in tretja generacija morata v družbeni delitvi dela ostali dlje aktivni. Življenjska doba se je v primerjavi z generacijo starih staršev povečala za cela desetletja, tretja generacija je veliko bolj zdrava, izobražena, premožnejša in aktivnejša. Podjetja se bodo morala opreti na izkušnje in znanja »starajočih se« delavcev. Ljudje naj bi ostali dalj časa zaposleni s skrajšanim delovnim časom, delno pa upokojeni – glede na svoje zmožnosti. Smer razvoja je vsestransko dejavno staranje, pri čemer ima v družbi že zdaj zelo pomembno vlogo prostovoljstvo tretje generacije.

- Poskrbeti je treba za oskrbo onemoglih starih ljudi. Naglo se veča delež ljudi, starih nad 8 let, ki potrebujejo veliko pomoči, oskrbe in nege. Večina si povsem upravičeno želi do konca živeti v svojem domačem okolju, ki ga star človek najbolje pozna in v njem lahko najdlje samostojno opravlja vsakdanja opravila. Zato je treba razviti in vpeljati raznovrstne programe za pomoč in oskrbo onemoglih starih ljudi v domačem okolju. Skrb za kakovostno staranje je treba pravično  porazdeliti med človekovo lastno odgovornost, med njegove domače ter občino oziroma državo in njune javne strokovne ustanove. Ker družina čedalje težje oskrbuje onemogle stare družinske člane, nujno potrebujejo javno pomoč: delno pomoč poklicnih oskrbovalcev in negovalcev na domu, izobraževalno pomoč, pa tudi pošteno materialno družbeno pomoč, da bodo stari ljudje, ki so v domači oskrbi, s strani države prejemali pomoč enakopravno tistim, ki se odločijo za oskrbo v ustanovi. Tuje in slovenske raziskave kažejo, da svojci hočejo tudi v prihodnje skrbeti za svoje stare družinske člane – vendar pa prav tako kažejo tudi, da je med njimi vse več izgorelosti ter zdravstvenih težav in poškodb.

- Mlada, srednja in tretja generacija so v današnjem načinu življenja med seboj premalo povezane, da bi se poznale, doživljale medsebojno dopolnjevanje in na tej osnovi razvijale medgeneracijsko solidarnost – ta pa je temeljna človeška lastnost za preživetje posameznika in družbe. Zato je potrebno razvijati dejavnosti in priložnosti, ki generacije povezujejo danes, v časih ko tradicionalni vzorci in načini odpovedujejo.


Osemedeset odstotkov stroškov opreme financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

V jeseni predvideni dve novi dejavnosti v prostorih Krekovega središča »delavnice za družine« in »babi servis«

28.8.2018

 

Delavnice za družine


Vabljeni na delavnice za družine, kjer se bomo odrasli učili dobre komunikacije in družinskih odnosov ter skupaj kuhali; otroci pa bodo imeli varstvo in zanje primerno animacijo!

 

Komu so delavnice namenjene? Delavnice so namenjene vsem družinam (eno ali dvo-starševskim), parom, ki se pripravljajo na družino in starim staršem z vnuki. Zaželeno je, da prideta oba starša, lahko pa tudi le en od staršev z otrokom/i.

 

Srečen par – kakovostna družina

Življenje je kvalitetno, če ima človek poskrbljeno za svoje materialne potrebe in če živi v lepih medčloveških odnosih. Kakovostno življenje in medčloveško sožitje sta vrhunski vrednoti, zato se splača zanju potruditi.

Nihče si ne more narediti lepega življenja sam, brez pomoči drugih: ne sam oče, ne sama mati, kaj šele otroci, ki so odvisni od njiju. Uspeh in sreča vsakega v družini sta odvisna od uspeha in sreče drugih – kar naredimo za skupni družinski kapital, se nam v življenju vrača in plača z obrestmi.

V družini smo drug od drugega odvisni pri delu, pri pogovoru in pri doživljanju. Kdor se uči doživljati sebe, druge in svet najprej z lepe strani, ima pogoje za lepo komuniciranje in uspešno sodelovanje.

Današnje življenjske razmere zahtevajo, da se za vse dobro osebno odločimo in vsega potrebnega zavestno učimo. To ne velja samo za nakup in vožnjo avta, gospodinjenja in gospodarjenja, ampak tudi za doživljanje sebe in drugih, za komuniciranje med partnerjema in pogovarjanje v družini. Komuniciranje v družini se razvija v čedalje boljše, če se starša zavestno usmerjata in učita lepó pogovarjati; če se tega ne učita, se njuno sožitje razvija v čedalje usodnejše spore. Za kar se v življenju zavzemamo in trudimo, to prej ali slej dosežemo.

Pri medčloveških odnosih velja zakon, da smemo zboljšanje pričakovati samo od enega človeka na svetu – od samega sebe. Če pričakujemo, da bodo drugi naredili lepše sožitje, ga s to svojo zahtevo že slabšamo. Sami pa lahko odločilno vplivamo na lepše sožitje, če se zavzamemo zanj in se učimo lepe komunikacije – predvsem s partnerjem, saj otroci spontano prevzamejo kakovosten ali slab pogovor, obnašanje in ravnanje staršev.

Učenje komuniciranja in lepega sožitja med staršema je najboljša naložba za telesno, duševno in socialno zdravje, za kakovost vzgoje in srečo vseh v družini. Lepo sožitje v družini pa je le drug izraz za srečno družino.

Vaš otrok bo prej kakor čez dvajset let odrasel človek. Odnosi odraslih otrok do staršev so odvisni od tega, kako toplo vzdušje je bilo v družini in kako sta se starša znala med seboj pogovarjati. Naložba v lep pogovor med staršema je torej tudi naložba v lep odnos naših odraslih otrok do nas, ko bodo oni v naših letih. Tedaj bo starih ljudi dvakrat več, kakor jih je sedaj, zato se splača z učenjem lepega sožitja v družini poskrbeti tudi za svoje lepe trenutke z odraslimi otroci in vnuki v svoji starosti. Najboljši način za reševanje prihajajoče demografske krize je učenje lepšega sožitja v družinah. Edina pot do tega pa je zavestno učenje lepega pogovora med staršema.

 

Babi servis

V preteklosti je bilo samoumevno skupno bivanje več generacij. Danes temu ni tako in posledično je stik med otroci, starši (srednjo generacijo) in starimi starši okrnjen. Tudi varstvo otrok, ko niso v šoli ali v vrtcu lahko postane velik problem, če starši nimajo nikogar, ki bi jim lahko priskočil na pomoč.

Zato v okviru projekta Krekovo središče organiziramo možnost varstva otrok na njihovih domovih s strani mlajših upokojenk ali upokojencev. Ker je projekt financiran s strani Republike Slovenije in   Evropskega sklada za regionalni razvoj, je varstvo za starše otrok brezplačno.

Vabimo upokojenke in upokojence, da se odločite za to plemenito in zabavno dejavnost – varovanje otrok.

 

 

Krekovo središče vabi družine

23. okt 2018

 

Ena od novosti, ki jih vpeljujemo v okviru Krekovega središča so delavnice za družine;  odrasli se bomo učili dobre komunikacije in družinskih odnosov ter skupaj kuhali ali se učili drugih spretnosti; otroci pa bodo imeli varstvo in zanje primerno animacijo!

Delavnice so namenjene vsem družinam (eno ali dvo-starševskim), parom, ki se pripravljajo na družino in starim staršem z vnuki. Zaželeno je, da prideta oba starša, lahko pa tudi le en od staršev z otrokom/i.

Učenje komuniciranja in lepega sožitja med staršema je najboljša naložba za zdravje,  dobro vzgojo in srečo vseh v družini. Lepo sožitje v družini pa je le drug izraz za srečno družino.

S srečanji bomo pričeli v novembru, srečanja bodo enkrat do dvakrat mesečno, udeležba je brezplačna. Prijave na Inštitutu Antona Trstenjaka ali na ZMS Komenda.
Projekt Krekovo središče  v okviru pobude LAS - za mesto in vas financira Republika Slovenija in  Evropski sklad za regionalni razvoj.

 

 

Po poletnem zatišju je jeseni Krekovo središče spet zaživelo 

28. nov 2018

Oktobra smo v Komendi zaključili tečaj za družinske oskrbovalce, to so tisti, ki doma oskrbujejo ostarele svojce. Oskrbovalci so se pridno udeleževali tedenskih srečanj in – kot sami pravijo – odnesli veliko informacij in nasvetov kako skrbeti za ostarelega svojca, pa tudi kako pomagati sebi. Mag. Ksenija Ramovš je ob podpori Viki Drolec, predstavnice lokalnega partnerja ZMS Komenda, vsak teden pripravila zanimivo vsebino; kako komunicirati težavnim svojcem, kako z dementno osebo in tako dalje po predvidenem programu. Enkrat je skupino obiskala tamkajšnja patronažna sestra, drugič spet je tečaj prve pomoči vodila zdravnica z urgence – nikoli ni odveč ponoviti osnove nudenja prve pomoči, saj nesreča nikoli ne počiva. Prepričani smo, da bo po tem tečaju za ostarele svojce, ki bivajo doma, še bolje poskrbljeno.

 

 

Prostovoljci – vodje skupin za kakovostno staranje

14. dec 2018

Ljudje postanejo prostovoljci iz različnih razlogov. Nekateri želijo nuditi pomoč posameznikom v stiski, vračati organizaciji od katere so v preteklosti sami prejemali pomoč, višati kakovost življenja v lokalni skupnosti ali spreminjati svet na bolje. Ob delu osebnostno rastejo in pridobivajo dragocene izkušnje. Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja materialnih koristi zase opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.

V okviru Krekovega središča usposabljamo lokalne prostovoljce na LAS območju, ki bodo po usposabljanju poiskali člane skupine za kakovostno starost, postali vodje teh skupin in organizirali tedenska srečanja. Usposabljanje prostovoljcev že poteka v Komendi, spomladi pa začnemo s skupino v Mengšu. Redno se že srečujejo skupine v Komendi. Glede na odziv lahko rečemo, da smo uspešno zasejali prostovoljsko seme in lahko zdaj rečemo »LAS - prostovoljstvo za mesto in vas«.

 

 

Kako zagotoviti trajnost delovanja skupin za varno staranje na lokalnem nivoju?

22. jan 2019

Prostovoljno delo lahko opravljamo na neformalen način - vse neorganizirane oblike pomoči ter organizirano, v okviru prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom.
Uspešno usposabljanje prostovoljcev temelji na dobrem poznavanju pristnih potreb ljudi v skupnosti. Osnovno merilo je, da morata imeti od prostovoljskega dela približno enako korist prostovoljec in tisti, ki zanj dela. Za ohranjanje zdravega prostovoljstva in prostovoljske kondicije potrebuje prostovoljec redno vzdrževanje:
- redno "napajanje baterij", ozaveščanje o nezdravih osebnostnih vzgibih  in zdravo sproščanje stisk proti izgorelosti in drugi prostovoljski patologiji ter nesmiselni naveličanosti. Seveda nobeno prostovoljstvo ni trajna življenjska obveznost, vsako pa naj se konča, ko je smiselno.
- stalno usposabljanje ob lastnih in izkušnjah drugih prostovoljk in prostovoljcev za napredovanje v kakovosti prostovoljskega dela.»Babi servis«

18. fab 2019

V preteklosti je bilo samoumevno skupno bivanje in pomoč med generacijami, dandanes pa ni več pravega stika med otroci, srednjo generacijo in starimi starši. Tudi varstvo otrok, ko niso v šoli ali v vrtcu lahko postane velik problem, če starši nimajo nikogar, ki bi jim lahko priskočil na pomoč.

Zato smo se v okviru projekta Krekovo središče odločili, da z Babi servisom organiziramo možnost varstva otrok na njihovih domovih. To pomoč pa nudijo mlajše upokojenke, vez med ponudbo in povpraševanjem pa zagotavlja Zavod medgeneracijsko središče Komenda. Varstvo je za starše otrok brezplačno. Vabimo upokojenke in upokojence, da se odločite za to plemenito in družabno dejavnost – varovanje otrok.

https://www.zmsk.si/babi-servis/koledarZbiramo prijave za novo skupin za usposabljanje prostovoljcev

19. mar 2019

Aprila začne z delom nova skupina za usposabljanje prostovoljcev, tokrat v Mengšu, srečevali se bodo v domu za ostarele. Prostovoljci se bodo v nizu srečanj seznanili z delovanjem skupin za kakovostno staranje, pridobili veščine za vodenje – od lepe pogovorne kulture do metodologije, spoznali specifike dela s starejšimi itd. Proti koncu usposabljanja bodo se bodo tudi  preizkusili – samostojno bodo vodili srečanje. Na usposabljanju prejmejo tudi dva priročnika in priporočila za vsebine, ki jih bodo na srečanjih obravnavali – od preprečevanja padcev do domoljubja in podobnih tem.


Skupina se že polni, a še vedno se lahko prijavite:

Inštitut Antona Trstenjaka, tel. 01 433 93 01 ali

Zavod medgeneracijsko središče Komenda – Viktorija Drolec, tel. 040 842 776.Krekovo središče postaja vedno bolj prepoznavno v svojem okolju

4.apr 2019

 

Že nekaj mesecev si občani Komende in sosednjih občin podajajo kljuko Krekovega središča v Komendi. Tam se srečujejo in na delavnicah kuhajo mlade družine, po hiši se podijo otroci, tam se usposabljajo prostovoljci. Krekovo središče postaja nov skupnostni center in dobra novica je, da bo tako tudi v prihodnje. Na Inštitutu Antona Trstenjaka smo namreč prejeli obvestilo, da bomo lahko nadaljevali z dejavnostmi središča tudi od jeseni dalje, saj smo bili uspešni na razpisu in so nam odobrili evropska sredstva.

 

 

Krekovo središče bo tudi uradno odprlo svoja vrata

20. maj 2019Otvoritev medgeneracisjkega centra Krekovo središče

V četrtek, 13. junija 2019, je v Komendi potekala slovesnost ob zaključku projekta LAS Za mesto in vas ˝Krekovo lokalno središče za severozahodno ljubljansko regijo˝ in otvoritev KREKOVEGA SREDIŠČA – poslovne enote Inštituta Antona Trstenjaka. V prvem delu so goste nagovorili direktorica Inštituta, mag. Ksenije Ramovš, projektna vodja v Zavodu Medgeneracijsko središče Komenda, ga. Viktorija Drolec, vodja projekta LAS, mag. Roman Medved in mag. Grega Kordež iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vsi so v svojih govorih izpostavili izzive, povezane s staranjem prebivalstva in pomanjkanjem medgeneracijske solidarnosti ter z navdušenjem pozdravili razvojno in socialno naravnanost Krekovega središča. V drugem delu je prof. dr. Jože Ramovš predstavil programe Krekovega središča, udeleženci programov pa svoje lastne izkušnje in doživljanje Krekovega središča. Sledilo je še neformalno druženje ob dobri hrani in pijači, ter voden ogled hiše Krekovo središče.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje