English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Medgeneracijsko prostovoljstvo

Uradni dokumenti

Prostovoljski dnevnik

Prostovoljski dnevnik je hkrati delovni zvezek prostovoljca in knjižni priročnik o prostovoljstvu.

Prostovoljski dnevnik

Voditelji medgeneracijskih skupin, individualni družabniki starim ljudem ter vsi drugi medgeneracijskih prostovoljci se najprej usposabljajo za prostovoljstvo, ki ga med usposabljanjem tudi že izvajajo. Po zaključku usposabljanja se vključijo v lokalna medgeneracijska društva, v okviru katerih izvajajo prostovoljstvo. Da pa prostovoljci vzdržujejo svojo prostovoljsko kondicijo in da pridobivajo nova znanja se srečujejo v intervizijskih skupinah.

Intervizijske skupine so prijetna družabniška srečanja, na katerih si prostovoljci izmenjajo svoje dobre izkušnje in razrešujejo odprta vprašanja. Pri tem pazijo, da se držijo pravil lepega pogovora in osnovnih etičnih načel. Srečanja intervizijskih skupin potekajo 1-krat mesečno po 2 uri in so vsebinsko pestra in bogata. Teme srečanj pripravijo sami člani skupine. Sčasoma se med prostovoljci stkejo prijateljske vezi. Sodelovanje z drugimi prostovoljci v intervizijskih skupinah zagotavlja sproščeno in osrečujoče prostovoljsko delo.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje