English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Medgeneracijsko prostovoljstvo

Uradni dokumenti

Prostovoljski dnevnik

Prostovoljski dnevnik je hkrati delovni zvezek prostovoljca in knjižni priročnik o prostovoljstvu.

Prostovoljski dnevnik

Inštitut Antona Trstenjaka s kandidatom za prostovoljca pred začetkom usposabljanja za prostovoljsko delo sklene dogovor o prostovoljskem delu. S tem dogovorom so urejena razmerja med Inštitutom in prostovoljcem. Spodaj naštevamo pravice in dolžnosti prostovoljcev, ki jih vsebuje dogovor.

Pravice prostovoljca

  • Usposabljanje za medgeneracijsko prostovoljsko delo, potrebno učno gradivo s področja starosti, staranja in medgeneracijskega sožitja ter mentorstvo.
  • Inštitut se zavezuje, da bo poskrbel za ustrezno izobraževanje in mentorstvo prostovoljca med opravljanjem prostovoljstva.
  • Prekinitev prostovoljskega dogovora. To prostovoljec stori tako, da napiše izjavo o prekinitvi tega dogovora o prostovoljstvu iz katere je razviden datum prekinitve, pri tem ni dolžan navajati razlogov za prekinitev.

Dolžnosti prostovoljca

  • Usposabljanje za prostovoljsko delo s starejšimi ljudmi po programu.
  • Prostovoljec se zavezuje, da bo med usposabljanjem in 1 leto po končanem usposabljanju opravljal prostovoljsko delo v obliki individualnega ali skupinskega druženja s starimi ljudmi najmanj 1 uro tedensko pod organizacijo krajevnega društva.
  • Prostovoljec redno vodi evidenco o vrsti, obsegu in času svoje prostovoljske aktivnosti in poroča na izobraževalnih srečanjih in v intervizijski skupini, ki se jo bo udeleževal najmanj trikrat letno ali pa se bo individualno srečeval z mentorjem.
  • Varovanje zaupnih in osebnih podatkov ljudi s katerimi se je seznanil med usposabljanjem ali izvajanjem prostovoljskega dela.
  • Prostovoljec se zavezuje, da pri svojem prostovoljskem delu od svojih družabnikov ali članov skupin ne bo sprejemal denarja, materialnih dobrin višje vrednosti, nepremičnin oziroma nobenih vrednostnih daril, sprejme lahko le simbolična darila.
© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje